Nový zákon o energetike

Admin, 16.08.2012 - Odberatelia budú môcť po novom zmeniť dodávateľa elektrickej energie alebo zemného plynu ešte rýchlejšie a jednoduchšie. Nová legislatíva upravujúca podmienky predaja energií umožní zákazníkom zmeniť dodávateľa už v priebehu

troch týždňov bez poplatkov, pri dodržaní celého cyklu zmeny. Rovnako budú mať aj väčšie práva pri priamom oslovení obchodným zástupcom. ČEZ Slovensko očakáva v  súvislosti s novou legislatívou aj nárast takejto formy predaja. Spoločnosť preto radí odberateľom, aby sa predajcov pri dverách nebáli, no overili si ich a dôverovali len tým, čo sa dokážu dôveryhodne identifikovať.

„Je to významná zmena k lepšiemu pre zákazníkov, ktorí tak za elektrinu a plyn môžu ušetriť rýchlejšie. Silný alternatívny dodávateľ môže zákazníkom poskytnúť lepšiu cenu a flexibilitu, pričom zmena dodávateľa je nielen rýchla, ale aj jednoduchá. Zákazníci nevymieňajú meracie zariadenia, ide len o administratívnu zmenu, ktorú nový dodávateľ vybaví za nich. Dôležité však je, aby si ľudia ešte pozornejšie preverili obchodníkov ponúkajúcich dodávku energií. Zákazníci by mali dôverovať silným dodávateľom, ktorí im ponúkajú stabilitu a zmluvy bez chytákov a skrytých poplatkov,“ hovorí Igor Ďatko, riaditeľ pre Retail spoločnosti ČEZ Slovensko.

Najvýraznejšou zmenou v prospech odberateľov, ktorú prinesie nová legislatíva, je skrátenie a zjednodušenie zmeny dodávateľa, ktorá už nebude prebiehať na kvartálnej, ale mesačnej báze. Zákazníci budú môcť zmeniť dodávateľa energií v priebehu troch týždňov bez poplatkov, čo znamená, že celý cyklus zmeny, od podpisu zmluvy k reálnemu termínu zmeny dodávateľa, prebehne v rámci dvoch mesiacov, na rozdiel od pôvodných takmer šiestich mesiacov.

Nový zákon o energetike upravuje aj pravidlá priameho predaja, v rámci ktorého dáva odberateľom elektriny a plynu z kategórie domácností právo odstúpiť od zmluvy počas takzvanej lehoty na rozmyslenie v období 14 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. Priamy predaj energií prostredníctvom obchodných zástupcov je moderným predajným kanálom, ktorý môže domácnostiam ušetriť čas aj výdavky za energie. ČEZ Slovensko v rámci svojej iniciatívy Férový dodávateľ kladie dôraz nielen na zrozumiteľnú a výhodnú ponuku, ale aj na dodržiavanie prísnych etických pravidiel pri uzatváraní zmlúv. Aj preto sa spoločnosti podarilo prostredníctvom individuálneho prístupu svojich obchodných zástupcov uzavrieť už viac ako 85 tisíc zmlúv na dodávku energií.

„Zákazníci sa pre nás rozhodujú, pretože naša ponuka je lacnejšia ako u tradičných dodávateľov a zároveň férovejšia ako u alternatívnych dodávateľov. Nových zákazníkov získavame prostredníctvom moderných foriem predaja – cez web stránky, Facebook, zákaznícku linku či priamy predaj. Naši školení zástupcovia sú pripravení prísť za zákazníkmi, poskytnúť im všetky požadované informácie a vybaviť všetko za nich tak, aby na energiách ušetrili,“ dodáva Igor Ďatko.

Obchodní zástupcovia ČEZ Slovensko majú na viditeľnom mieste menovku s osobným číslom, ktoré si zákazníci môžu okamžite overiť na Zákazníckej linke ČEZ Slovensko 0850 888 444. Zástupca ČEZ Slovensko zákazníkovi taktiež predloží všetky potrebné dokumenty – zmluvu, všeobecné obchodné podmienky, cenník, leták aj kontakt pre prípadné ďalšie otázky. Spoločnosť má navyše niekoľkonásobnú kontrolu. Každému zákazníkovi vždy zavolá, zopakuje celú ponuku a overí si, či zákazník všetkému rozumie a naďalej má o ponuku záujem. Zákazníci budú mať navyše možnosť odstúpiť od zmluvy počas takzvanej lehoty na rozmyslenie do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

„Rovnako ako si zákazník vyberá obchodníkov ponúkajúcich kvalitné potraviny alebo dôveryhodné e-shopy s elektronikou, aj u priameho predaja energií je možné rozpoznať poctivú ponuku. ČEZ Slovensko patrí medzi spoločnosti, ktoré majú najprísnejšie pravidlá pre priamy predaj zákazníkom. Všetci naši obchodníci prechádzajú prísnym školením nielen našej ponuky, ale aj férového a etického prístupu k zákazníkom, pričom musia dodržiavať Etický kódex, ktorý je súčasťou  zmluvy,“ povedal Jan Zápotočný, expert Skupiny ČEZ na priamy predaj.

Etický kódex obchodného zástupcu ČEZ Slovensko

1.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko sa vždy predstavuje menom spoločnosti a jasne uvedie účel návštevy.
Obchodní zástupcovia ČEZ Slovensko sa pri kontakte so zákazníkmi neskrývajú za vymyslené dôvody návštevy – vždy povedia jej účel.

2.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko je povinný poskytnúť zákazníkovi k nahliadnutiu firemnú identifikačnú kartu s osobným číslom pre overenie svojej totožnosti.
Zákazník si môže totožnosť zástupcu overiť telefonicky na Zákazníckej linke ČEZ  Slovensko 0850 888 444.

3.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko je povinný presvedčiť sa ešte pred vyplnením Zmluvy – formulára, že zákazník porozumel všetkým aspektom zmluvy.
Obchodný zástupca ČEZ je povinný zákazníkom vysvetliť všetky náležitosti týkajúce sa Zmluvy, aké záväzky z nej preňho vyplývajú. Obchodný zástupca je povinný predať pri podpise Zmluvy zákazníkovi aj aktuálny platný Cenník ČEZ Slovensko a Všeobecné obchodné podmienky.

4.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko nesmie nikdy potenciálnemu zákazníkovi pri rokovaní klamať, hovoriť polopravdy alebo ho iným spôsobom úmyselne uvádzať do omylu.
Zákazník si môže všetky informácie overiť na Zákazníckej linke ČEZ Slovensko 0850 888 444.

5.    Je pre nás dôležité, aby zákazníci vedeli, čo podpísali a boli o výhodnosti uzatvorenej zmluvy presvedčení.
Po návšteve obchodného zástupcu ČEZ Slovensko je zákazník najneskôr nasledujúci pracovný deň telefonicky kontaktovaný za účelom overenia správnosti jeho zmluvných údajov, a tiež potvrdenia, že o zmenu dodávateľa skutočne žiada a Zmluvu uzatvoril ako prejav svojej slobodnej vôle. Akékoľvek pochybenie obchodných zástupcov našej spoločnosti okamžite riešime.

6.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko  nesmie nikdy zneužiť dôverčivosť a mentálnu nespôsobilosť potenciálneho zákazníka.

7.    Obchodný zástupca ČEZ Slovensko musí za každých okolností vystupovať tak, aby u potenciálneho zákazníka vzbudzoval dôveru a nevzbudzoval negatívne emócie. Nestojíme o to, aby mali potenciálni zákazníci pocit, že ich otravujeme, v takom prípade nesmie obchodný zástupca pokračovať v ponuke nášho produktu.

(rr)

Igor Datko

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*