Novinka v PZP pre rok 2015 – unikátna služba Vráť ma!

Bratislava, Admin – Na Slovensku poisťujeme viac ako 280-tisíc vozidiel. Dôveru klienta nechceme sklamať ani v nasledujúcom roku. Preto okrem štandardných troch bezplatných benefitov – jedinečných na slovenskom poistnom trhu – prinášame aj skvelú akciu, s ktorou sa klient bude u nás cítiť bezpečnejšie.

Približne každé deviate vozidlo je poistené v KOMUNÁLNEJ poisťovni. Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá, preto už niekoľko rokov plníme stratégiu garancie nenavyšovania sadzobníkových cien svojim stálym a verným klientom. Od tohto pravidla sme neupustili ani pri príprave produktu PZP na rok 2015. Výhodné ceny budú aj naďalej pokrývať širokú ponuku možností a služieb, ktoré klient ocení predovšetkým pri poistnej udalosti. Medzi obľúbené bezplatné benefity, vďaka ktorým motoristi vyhľadávajú našu značku, patrí:

1. Poistné plnenie v prípade škody na motorovom vozidle spôsobenej živelnou udalosťou. Nielen tohtoročné leto je dôkazom toho, že prírodu netreba podceňovať a spoliehať sa na náhodu, nie je práve šťastné rozhodnutie. Náš benefit chráni pred nárazom alebo zrútením lietadla alebo jeho častí, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov (ak nie sú súčasťou vozidla), povodňou, záplavou, zemetrasením, tiažou snehu alebo námrazou, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, teda všetkými prírodnými živelnými udalosťami.

2. Poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur (na každého člena posádky).

3. Krytie batožiny v motorovom vozidle pre osobné/úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t do sumy 500 eur.

V rámci PZP ponúkame zdarma aj široké portfólio asistenčných služieb. Pre náročnejších vodičov máme k dispozícií možnosť priplatiť si za rozšírený balík asistenčných služieb, ktorý poskytuje nadštandardný servis na území celej Európy. Asistenčnými službami poisťovňa ročne prepláca klientovi takmer 1 500 eur v základnom poistnom krytí a až 3 000 eur v rozšírenom poistnom krytí. V prípade núdze zabezpečíme technickú asistenciu (odťah vozidla v prípade havárie, opravu defektu, dovoz a výmenu paliva, otvorenie zabuchnutého motorového vozidla, v rozšírenom krytí odťah vozidla aj v prípade poruchy a rôzne iné), lekársku, administratívno-právnu a predcestovnú asistenciu.

Svojim klientom aj naďalej garantujeme zľavy, ktoré môžu využiť na zníženie výslednej ceny poistného:
1. Bonus za bezškodový priebeh do 60 %
2. Zľava za ročný spôsob platby 3 %
3. Zľava za viac poistení pre nových i kmeňových klientov 5 % až 35 %
4. Obchodno-akvizičná zľava pre nových i kmeňových klientov 20 % až 50 %
5. Produktové zľavy (týkajú sa dôchodcov/ZŤP, historických vozidiel) – vo výške max. 20 %

K poisteniu motorových vozidiel ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom aj možnosť využiť cenové zvýhodnenia až do výšky 20 % na prezutie pneumatík a nákup nových prostredníctvom viac ako 80 partnerských servisov na území Slovenska. Klient tak môže získať úsporu nemalých finančných prostriedkov až do výšky 110 eur.
Zároveň poisťovňa umožňuje svojim klientom v prípade poistnej udalosti pohodlné a jednoduché oznámenie na bezplatnej linke Centrálneho dispečingu škôd 0850 111 566, kde je možné škodu nahlásiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho majú k dispozícií náš web a škodu môžu zaslať elektronicky bezprostredne po nehode.
„Snažíme sa neustále byť oporou našim klientom a poskytovať kvalitné a rýchle služby dostupné všetkými kanálmi. Poistná udalosť by nemala človeka administratívne ani časovo vyčerpávať, preto sme zmodernizovali webovú stránku a technicky ju prispôsobili online hláseniu škôd,“ hovorí generálny riaditeľ Ing. Vladimír Bakeš.

Akcia Vráť ma! zdarma ku každej zmluve PZP
Stačí si u nás uzavrieť povinné zmluvné poistenie a automaticky ako darček klient získa kľúčenku, ktorú ocení predovšetkým v prípade, že svoje kľúče od auta stratí. Prívesok totiž obsahuje špeciálny numerický kód slúžiaci na identifikáciu jeho majiteľa. Nálezca iba postupuje podľa inštrukcií uvedených na prívesku a kľúče odovzdá na najbližšej pošte alebo cez dispečing poisťovne nahlási ich nález. Následne budeme kontaktovať právoplatného majiteľa, aby si kľúče vyzdvihol na určenom mieste.
Kľúčenka bude aktívna počas celej doby platnosti poistnej zmluvy v KOMUNÁLNEJ poisťovni.

(Zdroj: Mgr. Daniela Šulcová , KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*