Novinka na trhu podielových fondov

Admin, 11.10.2012 - IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, uvádza novinku - podielový fond CREO, prvý svojho druhu na trhoch SR a ČR. Podielový fond CREO je unikátny z viacerých hľadísk. Jeho aktíva sú alokované do komodít,

nehnuteľností, akcií a obligácií, t.j. do štyroch tried s rôznym stupňom investičného rizika a očakávaného výnosu. Riziko je tak diverzifikované v rámci tried aktív ako aj samotných investičných nástrojov pomocou matematicko-štatistického modelu. Tie sú tvorené z niekoľko sto fondov renomovaných svetových správcov (Lyxor, Commerzbank, Barclays, PowerShares, Deutsche Bank, Vanguard Group, atď.). Navyše prostredníctvom fondu CREO je možné investovať do komoditných podielových fondov zameraných na zlato a drahé kovy. Portfólio je oceňované na týždennej báze, hodnotenie výkonnosti týždenne a CREO stratégia je prehodnocovaná mesačne. Vďaka tomu je možné portfólio včas prevrstviť podľa potreby.
„Základom našej dlhodobej stratégie je inovatívnosť. Pred šiestimi rokmi sme ako prvý prišli na slovenský trh s myšlienkou realitného fondu. Od roku 2008 v našom portfóliu nájdete prvý zaistený otvorený fond, ktorý vyhlasuje pevne stanovený výnos mesiac vopred. Oba tieto fondy patria k našim najpredávanejším,“ vysvetľuje Pavel Smetana, predseda predstavenstva IAD Investments a upresňuje: „V minulom roku sme zaznamenali predaj podielov Prvého realitného fondu vo výške 12 mil. eur a Zaisteného – IAD depozitné konto okolo 4,3 mil. eur.“
Čistá hodnota majetku Prvého realitného fondu k 30.6.2012 je 37,6 mil. eur. Priemerná ročná výkonnosť fondu od roku 2006 (rok založenia) je 9,31%, v minulom roku dosiahla 4,19% a aktuálna výkonnosť k 28.9.2012 je 4,25%. Na základe údajov mesačníka Forbes, zverejnených v januári 2012, získal Prvý realitný fond prvé miesto za trojročnú výkonnosť a druhé miesto za jednoročnú výkonnosť v kategórii špeciálnych fondov nehnuteľností. Je prvým realitným fondom z krajín bývalého Česko-Slovenska.
Zaistený – IAD depozitné konto patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií. Je bez akýchkoľvek výpovedných termínov, vstupných a výstupných poplatkov či poplatkov za vedenie účtu. Jeho čistá hodnota majetku k 30.6.2012 je vyše 6 mil. eur. Priemerná ročná výkonnosť fondu od roku 2008 (roku založenia) je 2,13% a 1,82% za rok 2011. Z hľadiska ukazovateľa Sharpe Ratio  je tento fond jednotkou na slovenskom trhu v kategórii eurových peňažných fondov. K 31.12.2011 sa jeho hodnota vyšplhala na 392,11. Má šesťnásobne lepší pomer výkonnosti a rizika ako jeho najväčší konkurent.
Objem spravovaného majetku IAD Investments vzrástol oproti roku 2010 z necelých 61 mil. eur na vyše 111 mil. eur, čo predstavuje 83%-ný nárast. Dôvodom je vstup na český investičný trh ako i akvizícia podielových fondov Allianz Asset Management k 14. decembru 2011. Za posledných päť rokov ide v poradí o tretiu akvizíciu po KD Investments (2009) a OTP Asset Management (2007). IAD Investments dosiahla za rok 2011 v čistom predaji čiastku 5,5 mil. eur.

(mk)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*