Nedajte sa odradiť nezaplatenou faktúrou

Bratislava, Admin – Každému podnikateľovi sa stalo, že odberateľ mu nesplatil jeho pohľadávku. Právny systém na Slovensku je nastavený tak, že domôcť sa svojich peňazí je beh na dlhé trate a to, či vôbec dobehnete do cieľa, je neisté. No nevzdávajte sa, jedna nezaplatená faktúra nie je dôvod na to, aby ste mali mať chuť skončiť s podnikaním. Proces založenia sro, ktorý ste podstúpili, je príliš komplikovaný na to, aby ste kvôli jednej faktúre zabalili podnikanie.

Ako vyzerá proces založenia s. r. o.?
V prvom rade si musíte vymyslieť meno pre svoju spoločnosť také, ktoré ešte nie je zapísané v ORSR a vybrať predmety podnikania, ktoré budete vykonávať. Ďalej si musíte vybrať sídlo spoločnosti, ktoré bude taktiež zapísané v ORSR. Spísať zakladateľskú resp. spoločenskú listinu – to záleží od toho, či firmu zakladáte sám alebo so spoločníkmi. Až teraz nadišiel čas splatiť základné imanie na špeciálny bankový účet založený pre tento účel. Teraz prichádza na rad skutočná byrokracia – zaregistrovať sa na živnostenskom úrade, do obchodného registra a na daňovom úrade, kde vám pridelia vaše DIČ. Až teraz môžete podnikať.

Pritvrďte
Ďalšia nezaplatená faktúra a vy stále počúvate dokola tie isté medové reči, že faktúra vám bola zaplatená. Keď ich už poznáte lepšie ako svoju vlastnú dlaň a žiadne skutky nenasledujú, využite služby exekútora, ktorý bude vymáhať peniaze za vás. V tomto prípade je najdôležitejšia rýchlosť – nemôžete dlho čakať, lebo tým vaše šance na to, že peniaze uvidíte v dohľadnej dobe, ak niekedy vôbec, klesajú. Najvyššiu šancu na úspech máte, keď sa pre toto opatrenie rozhodnete najneskôr mesiac po termíne splatnosti.

Ako dlho trvá proces vymáhania?
Záleží to od individuálneho prípadu, pretože aj dva navlas rovnaké prípady len s rozdielnym dlžníkom môžu mať odlišnú dĺžku trvania. Všetko to záleží od podmienok konkrétneho prípadu – či dlžník spolupracuje alebo robí obštrukcie a od ďalších faktorov. Aj preto sa dĺžka procesu nedá dopredu predpovedať.

(Zdroj: Tomáš Turek, Foto: Shutterstock – Seocentrum, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*