Návrh opatrení na riešenie situácie s alkoholom v SR

Admin, 04.10.2012 - Jan Becher - Slovensko, s.r.o. (JBS) je 100% dcérskou spoločnosťou firmy Jan Becher Karlovarská Becherovka, a.s. (JBKB), výrobcu a distribútora alkoholických nápojov, ktorý je lídrom v segmente prémiových liehovín. Spoločnosť je súčasťou

francúzskeho koncernu Pernod Ricard – svetového co-leadra v oblasti výroby liehovín a vín, ktorý v súčasnosti distribuuje viac ako 30 známych značiek alkoholu.

„Spoločnosť Jan Becher používa pri výrobe svojich alkoholických nápojov suroviny tej najvyššej kvality, a zároveň má zavedené  tie najvyššie rešpektované štandardy kvality výroby. Denne sú pri výrobe vykonávané kontroly a testy pomocou najmodernejších  testovacích nástrojov.“, hovorí CEO Jan Becher – Karlovarská Becherovka  Anthony Schofield a dodáva: „Spoločnosť deklaruje, že bezpečnosť a kvalita vyrábaných produktov, a tým aj ochrana zdravia všetkých spotrebiteľov, je od jej vzniku základným princípom podnikania, na ktorom vybudovala a neustále rozvíja svoje dobré meno a status kvality a spoľahlivosti.“

Kvalitatívne a bezpečnostné štandardy výrobkov JKBK
Tragické následky v Českej republike spôsobil alkohol najnižšej cenovej skupiny. Boli to neznáme značky, ktoré nespĺňali ani základné legislatívne požiadavky. Oproti tomu značky vyrábané a distribuované spoločnosťou Jan Becher spĺňajú aj tie najprísnejšie kritéria kvality.

JBKB odoberá iba ten najkvalitnejší lieh, označovaný ako lieh veľmi jemný rafinovaný. Každá dodávka liehu podlieha niekoľko stupňovej vstupnej kontrole. V rámci tej je vykonávané senzorické hodnotenie liehu (degustácia), kontrola reálneho obsahu alkoholu, a vďaka veľmi modernému vybaveniu firemného laboratória moderným plynovým chromatografom, je vykonávaná kontrola obsahu metanolu a ďalších zložiek  liehu priamo zamestnancami JBKB. Okrem toho sú lieh a všetky alkoholické nápoje, ktoré spoločnosť JBKB vyrába, pravidelne podrobované akreditovaným laboratórnym rozborom, kde je jedným z kontrolovaných parametrov aj obsah metanolu. Výrobky spoločnosti JBKB sú tak pod dokonalým dohľadom.
Liehoviny dovážané do SR musia spĺňať všetky štandardy platné pre Európsku úniu a, samozrejme, pre Slovenskú republiku, takže ich bezpečnosť a vysoký štandard sú absolútne zaručené. Spĺňajú všetky dané normy, rovnako ako slovenské výrobky dostupné na slovenskom trhu.

–     Výrobky spoločnosti Jan Becher – Slovensko spĺňajú všetky normy kladené na bezpečnosť alkoholických nápojov. Ide o tieto právne normy potravinového práva v SR aj EÚ, právne normy z oblasti spotrebnej dane z liehu v SR aj EÚ, aj právne normy o označovaní liehovín kontrolnou známkou.

–     Výrobky spoločnosti Jan Becher Slovensko spĺňajú tiež všetky podmienky dosledovateľnosti podľa legislatívy SR aj EÚ:

Súlad výrobkov JBKB so všetkými normami a ich dosledovateľnosťou je štátnymi orgánmi pravidelne preverovaná.

Ochranné prvky výrobkov
Výrobky spoločnosti JBKB majú „zapracované“ viaceré ochranné prvky, vďaka ktorým je zaručená ich bezpečnosť a vysoká kvalita.

Ide o tieto znaky:
–     Typický tvar fľaše a etikety – žltomodrá kombinácia na typickom zelenom skle. Na fľaši je možné nájsť 5 charakteristických vystupujúcich znakov.

–     Číslo šarže, teda unikátny dátum plnenia každej fľaše, vďaka ktorému vie spoločnosť Jan Becher identifikovať všetky vstupné výrobné suroviny, vrátane použitého liehu, až po prvého zákazníka.

–    Samozrejmosťou je nepoškodený uzáver s kontrolnou známkou (opäť s typickými prvkami a znakmi Becherovky), ktorý zaručuje jej absolútnu bezpečnosť.Kontrolná známka nesie znaky Slovenskej republiky a dátum na nej predstavuje dátum tlače tejto kontrolnej známky. Kontrolnú známku tlačí certifikovaná tlačiareň, ktorá má povolenie od Colného riaditeľstva. Kontrolná známka zaručuje odvedenie spotrebnej dane štátu. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo spotrebiteľského balenia, ktoré vyjadruje registračné odberné číslo spoločnosti, ktorá uvádza danú liehovinu na trh, ďalej udáva objem fľaše a obsah alkoholu.

„Všetky výrobky, ktoré spoločnosť Jan Becher – Slovensko dováža na slovenský trh, spĺňajú všetky normy kladené na bezpečnosť alkoholických nápojov a tiež všetky podmienky dosledovateľnosti podľa legislatívy SR aj EÚ, takže ich bezpečnosť a vysoký štandard sú absolútne zaručené.“, hovorí Martin Pučalík, obchodný manažér Jan Becher – Slovensko a dodáva: „Naše výrobky tak spĺňajú všetky dané normy, rovnako ako slovenské výrobky dostupné na slovenskom trhu.“

Becherovka vždy vystupovala korektne a nekonfliktne a spolupracovala so všetkými štátnymi orgánmi zdravotného a potravinového dozoru, ako aj s colnými a daňovými orgánmi. Rovnako korektne sa snaží vystupovať aj smerom k verejnosti, svojim konzumentom, fanúšikom – vždy, za každých okolností. Aj z tohto dôvodu – na úplné upokojenie verejnosti – si každý spotrebiteľ môže na internete overiť, že daná šarža je bezpečná.

Návrh opatrení
Spoločnosť Jan Becher nesúhlasí so zákazom predaja certifkovaných, overených liehovín na Slovensku, pretože spĺňajú všetky požadované certifikáty a normy nielen na kvalitu, ale tiež na ich bezpečnosť. Produkty spoločnosti sú úplne v poriadku a nevznikol s nimi žiadny problém ani teraz, ani v minulosti.

„Celá situácia je spôsobená nedôslednosťou pri kontrole trhu a nedostatočným bojom proti čiernemu trhu s alkoholom nielen v Českej, no aj v Slovenskej republike.“, vysvetľuje A. Schofield a dopĺňa: „Podľa našich odhadov tento čierny trh predstavuje asi 25 percent celkového objemu a to je príliš veľa. Čierny trh sa, samozrejme, nedá potlačiť úplne, ale v krajinách Európskej únie jeho úroveň dosahuje asi 10 percent.“

Preto spoločnosť Jan Becher navrhuje zrealizovať v Slovenskej republike tieto opatrenia – adaptované podľa podmienok z Českej republiky:
– Uverejnenie všetkých certifikátov na tovar vyrobený od 1.1.2012 (všetky šarže), ktoré obsahujú:
– certifikát na produkt (šaržu)
– certifikát na lieh pre danú šaržu
– certifikát medzinárodného akreditovaného laboratória na danú šaržu (nielen laboratória zo SR!!!)

Spoločnosť Jan Becher tiež navrhuje urobiť spoločnú webstránku pre všetkých členov Sekcie importérov ZOCR SR s vyššie uvedenými certifikátmi. Ako líder na trhu však ide aj v tejto situácii príkladom a tak uvedené certifikáty je už možné nájsť na jej webových stránkach a spotrebitelia si tiež môžu overiť či daná fľaša/šarža, ktorú vlastnia, je bezpečná.

(eš)

Ako rozpoznáte pravú Becherovku Original?
Už viac ako 200 rokov starostlivo dbáme na kvalitu našich produktov. V súčasnej situácii Vám chceme priniesť jasný a zrozumiteľný návod, ako sa ubezpečiť, že Becherovka, ktorú pijete, pochádza naozaj od nás. Záleží nám na Vás.

1.)     Fľaša má jedinečný, špecifický tvar, je tmavozelenej farby a na sebe nesie hneď 5 vystupujúcich charakteristických znakov.

Okrem tradičného tvarovania fľaše okolo etikety sa v prednej časti fľaše nad etiketou nachádza logo Jan Becher a dátum 1807, pod etiketou potom nápis JAN BECHER písaný kapitálkami.

Na oboch bokoch fľaše sa medzi nepokračujúcimi prvkami etikety nachádzajú logá Jan Becher.

Zadná časť fľaše nesie pod etiketou nápis JAN BECHER, KARLOVY VARY, CZECH REPUBLIC, pričom je všetko napísané kapitálkami, a každý z výrazov medzi čiarkami sa nachádza na samostatnom riadku. Nápis CZECH REPUBLIC oddeľuje čiara, vo svojom prostriedku prerušená pretiahnutou bodkou.

2.)      Etiketa – predná aj zadná etiketa fľaše sa nesie v tradičnom dizajne a farbách.
Etiketa prednej časti je čierno orámovaná, zapadá do výsekov v skle a jej pozadie je žlté so svetlými lúčmi, vychádzajúcimi z červenostrieborného loga v spodnej časti. Dva tmavomodré pruhy pokračujú do zadnej časti, so zlepením na bokoch, a v prednej i zadnej časti, nie na bokoch, ich lemujú strieborné čiary.
Fľaša obsahuje všetky nápisy, logá a ochranné známky, označenie objemu i obsahu alkoholu 38% vol.

3.)     Číslo šarže – každá fľaša má na spodnej časti zadnej etikety svoje číslo šarže.

Vedľa čiarového kódu na zadnej etikete sa v tmavomodrom pruhu nachádza číslo šarže, ktoré vo formáte LDDMMRR označuje dátum výroby (plnenia danej fľaše na výrobnej linke), pod ním sa nachádza čas výroby. Šarža je vytlačená žlto, pri Becherovke vyrobenej pred r.2008 potom strieborne a vo formáte LDDMMRR HH.

Aj vďaka tomu vie JBS identifikovať dotknutú šaržu a všetky výrobné suroviny vrátane použitého liehu.

4.)     Uzáver nesie opäť typické prvky a znaky Becherovky – je opatrený nápisom Jan Becher a má tmavomodrú farbu.

Skladá sa z vrchnej skrutkovateľnej časti a dlhšieho prebalu hrdla, ktorý nesie sivý nápis Jan Becher a je ukončený rovnako sivým pruhom.

Na uzávere je jasne viditeľné, či s ním už bolo manipulované. Pri kúpe nesmie byť uzáver porušený.

5.)     Kontrolná známka (používané aj Ochranná známka či kolok) – každá fľaša Becherovky je opatrená neporušenou kontrolnou známkou s identifikačným číslom.

Kontrolná známka na fľaši nesie znaky Slovenskej republiky a zalepuje obe strany aj vrchol uzávera.

Dôležitým prvkom je jeho číslo, ktoré u produktov spoločnosti Jan Becher – Pernod Ricard, a.s. vždy začína číslom 204045.

Dátum na nej predstavuje dátum tlače tejto kontrolnej známky. Kontrolnú známku tlačí certifikovaná tlačiareň, ktorá má povolenie od Colného riaditeľstva, ktoré spadá pod Ministerstvo financií. Kontrolná známka zaručuje odvedenie spotrebnej dane štátu.

Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo spotrebiteľského balenia, ktoré vyjadruje registračné odberné číslo spoločnosti, ktorá uvádza danú liehovinu na trh, ďalej udáva objem fľaše a obsah alkoholu. Použitie kontrolných známok na dané liehoviny nie je zákonom časovo neobmedzené a má povahu ceniny.

Kontrolná známka nesmie byť v žiadnom prípade pri kúpe porušená a vždy musí byť pevne prilepená.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*