Návrat súčasného umenia do chrámu

Admin, 24.03.2013 - Počas veľkonočného obdobia bude v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch už 23. pokračovanie projektu UMENIE DUCHA. Tentoraz sa riaditeľ  Jezuitského Pastoračného Centra P. Leopold Slaninka zameral  na

predstavenie diela Miloša Urbáska, ktorý  sa  nechal  inšpirovať  Poslednou večerou  Leonarda da Vinci a vytvoril v prírode na zasnežených pláňach Vysokých Tatier jedinečnú fotografiu na plátne.  Jeho dielo vzniklo počas kolektívnej akcie Festival snehu (zúčastnil sa na nej Alex Mlynárčik, Miloš Urbásek, Robert Cyprich a Milan Adamčiak), ktorá bola sprievodným podujatím Majstrovstiev sveta v lyžovaní. Jej podnetom bol manifest a výzva realizovať interpretácie diel z histórie umenia v prírode – v snehu alebo zo snehu, ktorý je tvárnym materiálom so symbolickým očistným významom. Miloš Urbásek nainštaloval v zimnej krajine prestretý stôl, ktorý fotograficky zdokumentoval. Na počet stolujúcich poukazuje trinásť tanierov s kúskami chleba a dvanásť  fliaš. Prestretý stôl bez stolujúcich môžeme vnímať aj ako Ježišovu výzvu a osobné pozvanie pre každého z nás. To sa opakuje aj pri eucharistickej obete počas každej svätej omše, kedy sme pozvaní prijať túto najcennejšiu posilu pre naše životy.

V monografii Miloša Urbáska popísala teoretička umenia Eva Šefčáková Festival snehu, ktorý sa konal v čase nastupujúcej normalizácie, nasledovne: „Festival snehu bol v protiklade so stupňujúcim sa tlakom politickej moci vyžadujúcej oslavu režimu, ktorý slobodnejší výtvarný názor označoval za «prehnité kapitalistické umenie», zatiaľ čo ochotných propagátorov vytvárajúcich tzv. trvalé hodnoty otvorene podplácal. S touto korupciou oficiálnej výtvarnej scény ostro kontrastovala provokatívna skutočnosť, že autori interpretácií počítali s ich zánikom pri prvom odmäku.“
Tvorba Miloša Urbáska  je pravidelne prezentovaná v domácom aj medzinárodnom kontexte.

UMENIE DUCHA

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie – z rôznych dôvodov – často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.
Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.
Výstava  je otvorená pre verejnosť od 23. marca do konca apríla v jezuitskej kaplnke na Poštovej ulici 1 v Piešťanoch.

(ls,vn)

“Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: “Vezmite, toto je moje telo!”
(Mk 14, 22)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*