Najlepšie obnovený bytový dom majú v Košiciach

Admin, 26.04.2013 - „Najlepšie obnovený bytový dom 2012“ už pozná víťazov. Príklady z praxe potvrdzujú, že komplexná obnova vie majiteľom bytov ušetriť až polovicu nákladov na energie. Približne polovica Slovákov býva v bytových domoch. Väčšina z nich, predovšetkým  staršie ako 20 rokov, nevyhnutne potrebuje ozdravenie v podobe zásadnej obnovy.

Prví sú Košičania

Energie v týchto domoch doslova unikajú do vzduchu a vzhľadom na časté systémové poruchy je otázna aj ich bezpečnosť. Práve preto sa do obnovy svojej bytovky pustili aj obyvatelia bytového domu na Michalovskej ulici v Košiciach, ktorí získali prvenstvo v súťaži “Najlepšie obnovený bytový dom 2012”. Rozsiahly projekt spustili ešte v roku 1998. 8-poschodový panelák odvtedy prešiel veľmi rozsiahlou obnovou od strechy až po pivničné priestory. Dom má dnes novú strechu, stúpačky, okná i výťah, zateplenú fasádu a zmodernizované vykurovanie. „S obnovou bytovky sme začali hneď, ako sme ju prevzali do osobného vlastníctva. Práce sme vzhľadom na výšku investícií realizovali postupne krok za krokom,” hovorí zástupca vlastníkov bytového domu Ivan Rexa. Vlastníkov košickej bytovky teší najmä dosiahnutý výsledok – zníženie energetickej náročnosti domu až o takmer 50 %. Pre majiteľov 32 bytov to predstavuje ročnú úsporu približne 16 tisíc eur. Náklady na takmer úplnú obnovu bytového domu predstavovali takmer 300 tisíc eur. Úver na zateplenie a odstránenie systémových porúch poskytla PSS, a. s.

V Myjave očakávajú úspory na energiách najmenej 50 %
Druhé miesto v súťaži získali obyvatelia bytovky na Pažického ulici v Myjave, ktorá má viac ako 30 rokov. Zástupca vlastníkov Miroslav Čechmánek predpokladá, že „vzhľadom na použité materiály a elimináciu únikov tepla by mohli náklady na energie klesnúť aj o viac ako 50 %“. Obnova zahŕňala aj odstránenie systémových a statických porúch a chýb, výmenu výťahu, obnovu balkónov, lodžií a spoločných priestorov. Celý projekt sa Myjavčanom podarilo zrealizovať za približne 8 mesiacov a vyžiadal si náklady vyše 330 tisíc eur. Financovali ho z troch zdrojov – z vlastných úspor vo fonde opráv, z úveru od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ako aj zo ŠFRB.

Obnova deviatich vchodov za pol roka
Výzve presvedčiť až 140 vlastníkov bytov čelili iniciátori komplexnej obnovy bytového domu na Kadnárovej ulici v Bratislave. „V našom prípade išlo o rozsiahlu obnovu deviatich vchodov, silným argumentom však bola projektovaná úspora energií až 53 %,“ hovorí zástupkyňa vlastníkov p. Ďubeková. Projekt s celkovými nákladmi vyše 700 tisíc eur sa začal realizovať v júni minulého roka a na začiatku tohto roka sa dokončil.

Potreba obnovy bytových domov je na Slovensku stále aktuálnejšia. Dôvodom je nielen vysoký vek bytových domov, ale i rastúce ceny energií a zároveň až 2,5-krát vyššia energetická náročnosť bývania oproti vyspelým krajinám EÚ. Tieto problémy nie je možné odstrániť iba čiastkovými riešeniami ako je zateplenie či výmena okien. Najvýhodnejším riešením je komplexná obnova, ktorá prináša až polovičné zníženie nákladov na energie. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., už od roku 2000 poskytuje úvery na obnovu bytových domov spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám a iným správcom. Predseda jej predstavenstva Ing. Imrich Béreš hovorí: „Vlastníci bytov v komplexne obnovenom bytovom dome sa už neraz presvedčili, že dosiahnuté úspory môžu byť dokonca vyššie, ako splátka úveru. Vďaka takto ušetreným financiám sa tak v krátkom čase môžu rozhodnúť pre ďalšiu investíciu, čím v konečnom dôsledku dosiahnu ešte kvalitnejšie bývanie.“

Do súťaže „Najlepšie obnovený bytový dom 2012“ sa prihlásilo spolu 23 bytových domov z celého Slovenska. Už po piaty raz ju zorganizovala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v spolupráci so Združením na podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom V. O. Č. Slovakia.

„Okrem podpory väčšiny odborných podujatí, seminárov a konferencií zameraných na obnovu bytových domov je táto súťaž jedným z najlepších podujatí, ktorými chceme v spolupráci s odborníkmi motivovať vlastníkov bytov, aby sa o svoj majetok starali zodpovedne a s využitím  najnovších   technických poznatkov. Jednoducho,  aby spravovali bytové domy čo najefektívnejšie,“ dodáva na záver Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

(Slobodník)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*