Na neplatičov fungujú skôr SMS-ky, ako upomienky

Admin, 29. 11. 2013 - Ak nás banka upozorní na nezaplatené dlhy SMS-kou, sme viac ochotní ich splatiť, než keď nám príde upomienka poštou. Zistila to Sberbank Slovensko zmenou prístupu k omeškancom. Sberbank Slovensko v tomto roku zaviedla novinku vo vymáhaní dlhov. Ešte predtým, ako dlžníkovi banka pošle

upomienku poštou, za ktorú platí poplatok, dostane bezplatnú SMS-ku alebo automatickú hlasovú správu (AVM). Tá ho upozorní na meškajúcu splátku. Nová stratégia priniesla výsledky.

Interier-Ba-SNP-03

Priemerná suma, ktorú banke dlhovali na splátke kontokorentného úveru (debetu na účte) dlžníci v omeškaní menej ako tri mesiace, sa výrazne znížila z približne 200€ na približne 50€. V októbri dosiahla vôbec najnižšiu hodnotu v tomto roku – krátkodobí neplatiči dlhovali na splátkach na povolenom prečerpaní v priemere iba 37€.

„Zavedenie AVM a SMS upomínania zadarmo ešte pred samotnými písomnými a spoplatnenými upomienkami umožňuje klientom promptne reagovať a omeškanie ihneď uhradiť bez toho, aby boli sankcionovaní. Klienti majú pocit osobnejšej komunikácie s bankou a bez hrozby pokuty sú viac motivovaní vyrovnať záväzky. V prípade povoleného prečerpanie zároveň často môže ísť iba o dlh, ktorý vznikol nedopatrením,“ vysvetľuje efekty nového prístupu k neplatičom Adriana Bertóková, vedúca odboru Collection Sberbank Slovensko.
SMS a hlasové správy posiela banka klientom už na druhý deň omeškania. Písomné upomienky od 5. dňa omeškania. „V zložitejších prípadoch sa s klientom snažíme dohodnúť na takzvanom prísľube úhrady v čo najkratšom čase od vzniku dlhu. SMS-ky, ktoré klientovi pripomínajú dohodu s bankou, sa nám osvedčili aj tu,“ dopĺňa Bertóková.

Bertóková v každom prípade radí klientom odpovedať na výzvy alebo upomienky od banky. V prípade, že dlžník na upomienky nereaguje, banka mu cez právnu kanceláriu zašle poslednú predžalobnú výzvu.
„Vtedy má klient ešte stále možnosť sa s bankou dohodnúť na splácaní, respektíve dlh uhradiť ešte pred začatím súdneho exekučného konania,“ uzavrela Bertóková.

tabulka

Rada týždňa
Čo je povolené prečerpanie: bežne nazývané aj debet alebo mínus na účte. Ide o kontokorentný revolvingový úver. To znamená, že ho môžete čerpať postupne a opakovane bez pevného termínu splatenia.

Podmienky a výhody:
– funguje ako rezerva na bežnom účte
– poskytuje sa bez ručiteľa
– do výšky až 3 320 eur na základe posúdenia bonity
– od 18 rokov do 35 rokov
– úročenie podľa dní čerpania a iba z čerpanej sumy
– napríklad pri čerpaní 100 eur z debetu po dobu 5 dní sa klientovi na konci mesiaca zúčtujú úroky vo výške približne 25 centov

Ako sa dostanem do omeškania na povolenom prečerpaní:
– napriek tomu, že debet čerpáte postupne a bez pevne stanoveného termínu splatenia, môžete sa v ňom dostať do omeškania splátky. Stane sa tak v prípade, že ste v úplnom mínuse napríklad celý mesiac a na bežnom účte nemáte dosť peňazí na odpočítanie úrokov a poplatkov.

(L. Chmelová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*