Kto sú reálni dlžníci nebankoviek?

Admin, 07.08.2012 - Vyše 35-tisíc dôchodcov dostáva mesačne len asi 114 eur, zvyšok ich penzie zoberie exekútor .... najčastejšie dlhujú za telefón a nebankovkám. To sú čísla z posledného prieskumu Sociálnej poisťovne. Koľko z nich však sadlo na lep a v dobrej

viere svojim dlhom pomohli niekomu inému, číslo nevieme. Jeden príklad za všetky.

Dana z Ružomberka chodila upratovať jednej pani na vozíčku, inak vitálnej a plnej života. Z dôchodku „jej babička“, ako vdova, pekne vyžila. Nepotrebovala veľa, len nakúpiť, svoj časopis s televíznym programom a dvakrát za týždeň ísť na vzduch do mesta, na kávu a sacherku.  Dana si získala jej dôveru a nadobudla status „dcéry“. Takto sa raz zdôverila so svojim problémom, muž sa zadlžil a potrebuje jeho dlh vyplatiť. Neprosila. Deň čo deň však chodila smutnejšia. Starej pani to nedalo a ponúkla pomoc, i keď nie veľkú. Mladú pani napadlo nahovoriť dôverčivú dôchodkyňu na úver … Pôžička obnášala 600 eur a ručenie bytom, v ktorom si obe tak dobre rozumeli. Babičku po čase začali mátať upomienky, po Dane sa zľahla zem…
Nie je nič nezvyčajné, ak sa na notárskych úradoch zjavia starší ľudia v sprievode starostlivého spoločníka, aby babička či deduško podpísali napríklad súhlas s prevodom svojho majetku v prospech nejakej nebankovej spoločnosti alebo fyzickej osoby. Nie je nič nezvyčajné, že ten, kto si reálne požičané peniaze užíva, nie je pred úradmi dlžníkom. Aj takýmto spôsobom sa najmä dôchodcovia dostávajú, v prípade nesplácania záväzkov, do existenčných problémov. A je jedno, či takúto láskavosť urobili svojim deťom, alebo „priateľom“, či pomohli niekomu k hotovosti alebo k výbave domácnosti na splátky …

Vytriezvenie zo sna
Existuje možnosť, ako môžu seniori, ktorí naleteli pekným slovám z nepríjemnej situácie vykľučkovať? „Najprv by som chcela zdôrazniť, že je predovšetkým potrebné dbať na prevenciu. Podobných prípadov je už veľa, preto by si mal každý zvážiť následky toho, že ak raz podpíše zmluvu je ňou viazaný bez ohľadu na to, či plnenie ktoré mu bolo poskytnuté ( tovar, finančné prostriedky, služba ) v skutočnosti užíva iná osoba,“ vysvetľuje Ingrid Judinová, právnička z Provident Financial.
Možnosťou ako sa zbaviť záväzku, ak ide o spotrebiteľský úver je odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s tým, že musí požičanú sumu vrátiť v lehote 30 dní odo dňa zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy, zároveň musí uhradiť príslušný úrok za obdobie od čerpania úveru až do jeho splatenia.

Notár vie ale nepovie?
…. ten notár to predsa videl o čo ide?! Časté ale márne zvolanie. „Notár nie je povinný, a ani zákon mu neukladá, upozorniť kohokoľvek napríklad na to, či je si vedomý, aký dokument podpisuje a k čomu ho zaväzuje, o čo môže prísť a pod.,“ pokračuje I. Judinová.
Výkon notárskej činnosti je upravený zákonom č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších prepisov. Zákon presne stanovuje pravidlá výkonu notárskej činnosti. V zmysle § 36 zákona. Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné , že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci. „Nakoľko notár prevažne osvedčuje skutočnosti, zákon mu neukladá, napr. v prípade osvedčovania pravosti listiny alebo v prípade osvedčovania podpisu osvedčovať aj pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch,“ dodáva právnička.

Kto je reálny dlžník?
Pri nákupe na splátky obchodník vidí, komu požičiava. Legitimuje ho, overí si údaje, požičia. Ďalej však nikoho nezaujíma, či práčku alebo televízor dotyčný šťastne užíva a platí svoj záväzok. Prečo aj. Podpis na zmluve je záväzný ako pre maturanta, tak pre dôchodcu.
Čo nebankovky? „Všetky žiadosti o úver sú posudzované individuálne. Žiadateľovi poskytneme úver iba vtedy, ak sme si istí, že ho dokáže splácať. Aj výška úveru je nastavená tak, aby vyhovovala možnostiam zákazníka a aby nezaťažila jeho domáci rozpočet. Naša pôžička je bez akýchkoľvek skrytých poplatkov a sankcií, takže zákazník má istotu, že zaplatí iba toľko, koľko je uvedené v zmluve pri jej podpise. A to i v prípade, že sa omešká so splácaním. Ak sa vyskytnú problémy a svoj záväzok nemôže splácať v stanovenej výške, je mu upravený splátkový kalendár a ani táto zmena nemá vplyv na výšku celkovej splatnej sumy. Kontakt so zákazníkom nestrácame ani po podpise zmluvy. V prípade, že sa rozhodne pre službu o zabezpečení splátok výberu, každý týždeň ho navštevuje náš obchodný zástupca, takže poznáme aktuálnu situáciu klienta a vieme podľa toho reagovať a v prípade potreby mu pomôcť,“ vysvetlila Diana Priechodská Brodnianska z Provident Financial.

(kp)

Na fotke Ingrid Judinová, právnička, ktorá poskytla k tejto téme poradenstvo.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*