Konferencia o zosúladení rodinného a pracovného života

Admin, 06.05.2013 - V dňoch 10.-11. mája sa v Častej Papierničke uskutoční medzinárodná konferencia v rámci príprav 20. výročia Medzinárodného roku rodiny na tému „Rodina. Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedníčky Slovenskej spoločnosti

pre rodinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického.
Ciele:Poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky SR, ponúknuť závery konferencií na Slovensku v rámci projektu, pre prípravu materiálov OSN k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (1994 – 2014).

IMGP0517

Pozvaní hostia a kľúčoví rečníci:
Nuria Chinchilla, profesorka IESE Business School University of Navarra, Španielsko
Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Česká republika
Günter Danhel, IEF Rakúsko
Jozef Dvonč, ZMOS
Mária Jacková, MP SVR SR
Peter Mach, bývalý riaditeľ Štatistického úradu SR
Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV
Branislav Ondruš, MP SVR SR

Témy workshopov a odborní garanti :
1. Prínos práce rodičov pre prosperitu i kohéziu spoločnosti, Garant: Terézia Lenczová
2. Špecifiká práce žien v rodine, v zamestnaní, vo verejnej sfére, Garant: Blanka Brabcová
3. Úloha samosprávy pri rozvoji zamestnanosti a vytváraní podmienok pre zosúladenie rodinného života a práce, Garant:Ján Podmanický
4. Zamestnanie rodičov a potreby detí podľa vekových kategórií, Garant: Štefan Matula
5. Skúsenosti z rodinného podnikania na Slovensku, Garant: Ján Hudacký
6. Best practices z vybraných európskych krajín, Garant: Anna Záborská
Predbežný program:
Piatok 10.5.2013
8:00 odchod autobusu pre účastníkov z Trnavského mýta z parkoviska pred Istropolisom
9:30 – 12:30 prvé plenárne zasadanie
12:30 obed
14:00 – 16:00 druhé plenárne zasadanie
16:30 – 18:30 workshopy
19:00 večera
20:00 voľný program, plávanie, opekanie v prírode
Sobota 11.5.2013
9:00 – 11:00 workshopy
11:30 – 12.30 záverečné plenárne zasadanie
14:00 odchod autobusu do Bratislavy

Prihlásiť sa môžete elektronicky alebo na uvedený kontakt do 6. mája 2013. Účastnícky poplatok vo výške 20 € ( pre študentov 10 €) a príplatok za nocľah 10 € prosíme uhradiť do 6. mája 2013 na účet 150732012/0200. Číslo telefónu použite prosím pre identifikáciu Vašej platby ako variabilný symbol pri platbe. Ak by výška účastníckeho poplatku mala byť prekážkou Vašej účasti, prosíme, aby ste kontaktovali organizátorov.
Kontakt : Katarína Hulmanová, E-mail: family@slovanet.sk, Tel.: +421903783229, www.family-sk.sk.
(kh)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*