Koncoročné odpočty tepla a vody

Bratislava, Admin – Obyvateľom bytových domov, ktoré nie sú vybavené rádiovými meračmi, dokážu koncoročné odpočty tepla a vody poriadne narušiť program aj súkromie. V určenom termíne sú povinní sprístupniť svoje byty a umožniť odpočet nameraných hodnôt, ktoré odpočtová služba zapíše do protokolu o odčítaní. Správne prevedenie odpočtu a zápis údajov do protokolu o dočítaní sú základným predpokladom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi konečných spotrebiteľov.

Údaje uvedené v protokole o odčítaní musia byť presné a odsúhlasené vlastníkom

Protokol o odčítaní musí obsahovať meno a adresu vlastníka bytu a čitateľné údaje z meračov vody a tepla. Nemali by v ňom chýbať najmä tieto informácie:

  • dátum odpočtu;
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku;
  • údaj s označením kontrolného čísla merača;
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

„Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií, preto konečným spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili. Informácia o spotrebe jednotlivých užívateľských jednotiek  je dôležitým podkladom pre správne rozpočítanie nákladov“,  uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Odpočet bez starostí

Bytové domy, v ktorých boli inštalované pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, si starosti s odpočtami robiť nemusia. Odpočet sa vykonáva cez rádiovú sieť diaľkovo bez vstupu do bytového domu, a to buď pochôdzkovým systémom, kedy technik sťahuje údaje do odpočtového prístroja spred budovy, alebo cez zbernicu dát. Najnovšie technológie dokážu odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu a chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania spôsobené ľudským faktorom sú minulosťou. Spoľahlivý odpočet, elektronické spracovanie a prenos dát  garantuje včasné a správne vyúčtovanie.

(Zdroj: Zuzana Lacová, Media In; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*