Investičné životné poistenie zabezpečí aj vašu rodinu

Bratislava, Admin – V súčasnosti ľudia často hľadajú spôsoby, ako šetriť peniaze na budúcnosť alebo ako si vytvoriť určitú finančnú rezervu pre seba či pre svojich blízkych. Je naozaj dôležité myslieť na nepredvídateľné situácie, či už ide o ochorenie alebo o stratu zamestnania vo vyššom veku. Jedným zo spôsobov, ako efektívne zhodnotiť svoje peniaze, je investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie je modernou formou poistenia, pri ktorej sa kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam a investícia do podielových fondov.
Možno si myslíte, že vy poistenie nepotrebujete, pretože ste zdraví a nič sa vám nemôže stať. Ale opak je pravdou. Neviete, či náhle neochoriete alebo sa nezraníte, či už svojím vlastným pričinením alebo vinou niekoho iného. Prečo si zvoliť práve investičné životné poistenie?

Výber peňazí je možný
Jednou z výhod investičného životného poistenia je fakt, že s výberom peňazí nemusíte čakať do konca poistného obdobia. Môžete si ich vyberať aj priebežne, čo pri klasickom kapitálovom životnom poistení nie je možné. Ak ste svoje peniaze investovali pred niekoľkými rokmi a dosahovali ste zaujímavé výnosy, časť z peňazí alebo aj celú sumu si môžete vybrať. Zvoliť si môžete aj pravidelné vyplácanie výnosov.

Investície si môžete navyšovať
Ak to uznáte za vhodné a máte momentálne k dispozícii viac peňazí, môžete do investičného životného poistenia investovať viac. Navyšovať svoje investície môžete priebežne, čo pri kapitálovom životnom poistení tiež nie je možné. Výhodou je i fakt, že výber podielových fondov a voľba rizika je len na vás. Zamestnanci poisťovne vám, samozrejme, vysvetlia následky všetkých vašich rozhodnutí a s výberom vám v prípade potreby pomôžu.

Zmena investičnej stratégie
Je len na vás, či sa rozhodnete držať jednej investičnej stratégie po celý čas poistenia, alebo práve naopak. Peniaze môžete presúvať z rizikových fondov do menej rizikových, podľa toho, ako uznáte za vhodné. Pri investičnom životnom poistení máte vždy prehľad o tom, za čo platíte.

Výhody investičného životného poistenia
● Ste poistení a zároveň sa vaše finančné prostriedky zhodnocujú,
● môžete meniť investičnú stratégiu – rozdelenie financií na akcie a cenné papiere,
● kedykoľvek sa môžete pripoistiť alebo pripoistenie zrušiť,
● získate flexibilný prístup k finančným prostriedkom,
● môžete kedykoľvek realizovať mimoriadne vklady,
● môžete si predĺžiť poistnú dobu,
● môžete zvyšovať svoje investície.

Čo získate vďaka investičnému životnému poisteniu?
● Poistenie pre prípad úmrtia – oprávneným osobám bude vyplatená vami stanovená poistná suma,
● poistenie trvalých následkov úrazu – získate percentuálny násobok z poistnej sumy podľa rozsahu postihnutia,
● poistenie hospitalizácie dôsledkom úrazu – denné dávky pri hospitalizácii dlhšej ako 24 hodín,
● poistenie rekonvalescencie po úraze – finančná náhrada za čas, ktorý potrebujete na vyliečenie následkom úrazu,
● poistenie zlomeniny kosti – bude vám vyplatená dohodnutá suma podľa vážnosti zranenia.

Poistenie v prípade kritických chorôb
Doba je rýchla a moderný životný štýl výrazne vplýva na náš zdravotný stav. Veľká časť populácie trpí civilizačnými ochoreniami a stále častejšie dochádza k predčasným úmrtiam.
Civilizačné ochorenia sa síce v mnohých prípadoch dajú liečiť, ale ich liečba je finančne náročná, a preto pre pacienta aj často nedostupná. Pripoistiť sa pre prípad kritických chorôb môže byť dobrým spôsobom, ako si vytvoriť finančnú rezervu pre prípadnú liečbu alebo rehabilitáciu.

Kritické choroby sú:
● infarkt,
● rakovina,
● AIDS,
● Alzheimerova choroba,
● Parkinsonova choroba,
● roztrúsená skleróza,
● mozgová príhoda,
● transplantácia orgánov,
● ochrnutie,
● náhrada srdcovej chlopne.

Aké sú druhy podielových fondov a investičných stratégií?
Existuje 5 druhov fondov:
● peňažný,
● dlhopisový,
● akciový,
● realitný,
● komoditné fondy ETF.

Najmenej rizikovým fondom je peňažný fond. Na druhej strane vám prinesie najmenšie výnosy. Najrizikovejším fondom je akciový fond. Je to z toho dôvodu, že akcie firiem sa v ekonomike pohybujú zhora nadol a ich výnosy sa dajú len ťažko odhadnúť. Ak investujete do tohto fondu, môže sa stať, že prídete k pekným výnosom, ale zároveň môžete svoje peniaze stratiť.
Samozrejme, že vaše preferencie sa môžu v priebehu rokov zmeniť, a preto ak ste najprv investovali ,,zle“, môžete sa neskôr rozhodnúť inak. V poisťovni vám určite radi poradia, čo bude pre vás najvhodnejšie.

Prečo si vybrať práve investičné životné poistenie?
Investičné životné poistenie je formou investície, ktorú máte do značnej miery pod vlastnou kontrolou. Vy sami sa rozhodujete ako ochránite, či zabezpečíte vašu rodinu, do akého fondu investujete a na ako dlho. Sami si vyberáte, či pôjdete do rizika s vidinou veľkých výnosov, alebo máte radšej bezpečnejšie investície a stačia vám aj nižšie výnosy. Pri investičnom životnom poistení platí pravidlo, že čím vyššie sú výnosy, tým väčšie je riziko.

(Zdroj: ML; Foto: Shutterstock; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*