Inteligentný merací systém elektriny už aj na Slovensku

Bratislava, Admin – Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., prináša na Slovensko inteligentný merací systém, ktorý ponúka koncovým odberateľom možnosť efektívnejšieho využívania elektrickej energie. Inteligentný merací systém, tzv. „smart metering“, bude bezplatne zavedený vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh, prípadne výrobcom elektriny, resp. vlastníkom nabíjacích staníc.
Inteligentný merací systém je plne automatizovaný a umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe a spotrebe elektriny. Tento systém prináša benefity nielen koncovým odberateľom, ale aj dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučných sústav. „Zavedením smart meteringu ponúkame koncovým odberateľom nástroj, vďaka ktorému môžu znížiť svoju spotrebu a následne ušetriť. Systém im poskytne jednoduchý nepretržitý online prístup k aktuálne nameraným hodnotám, na základe ktorého môžu prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie elektrickej energie,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Koncoví odberatelia budú môcť využívať viactarifné sadzby pre presun spotreby mimo špičku s nižšou tarifou. Zákazník si bude môcť nahradiť systém zálohových platieb platbou za reálnu spotrebu. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických odpočtov, ktoré zaťažovali prevádzkovateľa i samotného koncového odberateľa.
Inteligentný merací systém umožní efektívnejší monitoring distribučnej sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov, rýchlejšiu identifikáciu porúch a ich odstránenie. Prevádzkovatelia služieb budú môcť na základe monitorovania reálnej spotreby pripraviť prozákaznícke produkty pre svojich koncových odberateľov.

ZSE  IMS_06 zm

Všetky informácie o spotrebe nájde koncový používateľ na webovej stránke spoločnosti www.zsdis.sk/sk/Distribucny-portal, kde mu bude po registrácii vytvorené vlastné používateľské konto.
Inštalácia inteligentného meracieho systému začala v rámci pilotnej prevádzky 1. augusta 2014. Je rozdelená do troch fáz, v rámci ktorých budú zapájaní koncoví odberatelia. Potrvá do konca roku 2020.
Odberatelia sú zaradení do štyroch kategórií. Odberatelia zaradení do prvej kategórie (ročná spotreba min. 15 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr. malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2015.

ZSE  IMS_05 zm

Odberatelia zaradení do 2. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr.: malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) a 4. kategórie (výrobcovia elektriny, resp. vlastníci nabíjacej stanice) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2016.
Odberatelia spadajúci do 3. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita je menšia ako 30 kW, resp. 45 A – napr. väčšie rodinné domy, spoločné bytové priestory) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2020. Povinnosť zavedenia inteligentného meracieho systému vyplýva Slovensku z európskej legislatívy a je stanovená Zákonom 251/2012 o energetike.

(Zdroj: Michaela Dobošová, Západoslovenská distribučná, a.s.)

1 Komentár Inteligentný merací systém elektriny už aj na Slovensku

  1. nikto nepíše o zavedenie mesačnej fakturácie pri týchto meračoch, čo je pri vykurovaní rod. domu na slovenské pomery nehorázne likvidačné a diskriminačné!!!

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*