Hospodárske výsledky dm drogerie markt

Bratislava, Admin – Aj tento rok potvrdila spoločnosť dm drogerie markt svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 7,6 percenta, keď dosiahol výšku 212,7 milióna eur a po prvý raz tak presiahol hranicu 200 mil. eur. Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje 2,6 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 8 percent, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 922 miliónov eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 64,5 percenta.

Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 13 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti minulému roku zvýšil o 4,3 percenta na 10,7 mld. eur.

„Tento obchodný rok bol pre nás v niekoľkých veciach prelomový. Okrem toho, že sme inovovali náš obľúbený zákaznícky program active beauty, sprevádzkovali sme aj dm e-shop, ktorý vnímame ako rozšírenie stacionárneho obchodu. Naši zákazníci si priali, aby mohli získavať informácie o sortimente dm nepretržite. A aj keď väčšina ich nákupov je aj naďalej uskutočňovaná na filiálkach, chceli sme im ponúknuť aj túto online službu. Spustením e-shopu sme sa tak ešte viac priblížili k všetkým svojim zákazníkom,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Investície 2017/2018
V uplynulom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške viac ako 8,2 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 6,3 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 526 911 eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály 720 050 eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 648 271 eur.

Rozvoj pobočkovej siete
Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2017/2018 zvýšil na 140. Do konca tohto kalendárneho roka je naplánovaný počet filiálok dm na Slovensku na 143 a do konca nasledujúceho obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2019) by na Slovensku malo byť celkovo 146 filiálok dm.
K 30. septembru 2018 mal koncern dm v 13 krajinách spolu 3 566 filiálok. Najviac ich je v Nemecku, kde je spolu 1956 filiálok, a v Rakúsku, ktoré ich má 389. Nasleduje Maďarsko s 260 filiálkami, Česko ich má 228, Chorvátsko 157 a Slovensko aktuálne 140. Zvyšné krajiny majú menej ako sto filiálok.
Pred štyrmi rokmi dm reagovala na požiadavky a zmeny trhu a pristúpila k prestavbe layoutov tovaru vo svojich filiálkach, ktorá odráža vnímanie významu jednotlivých sortimentov zákazníkmi. V minulom obchodnom roku v nej pokračovala a zrealizovala ďalších 8 refreshingov, teda kompletných prestavieb filiálok, a 2 regenerácie, teda prestavby spojené so zväčšením plochy filiálok. V budúcom obchodom roku plánuje zrealizovať 3 refreshingy a 2 regenerácie. Vzhľad filiálok dm neustále prispôsobuje potrebám zákazníkov. Novootvorené filiálky sú predajnou plochou a zázemím väčšie, čím zabezpečujú pre zákazníkov zvýšený komfort nakupovania v podobe širších uličiek, svetlejšieho priestoru a zákazník vďaka správnemu označovaniu kategórií sortimentu nemá problém s orientáciou. Zariadenie interiéru podlieha neustálym inováciám tak, aby boli splnené štandardy dm. Zamestnancom sú zároveň poskytované príjemnejšie priestory na prácu a oddych v zázemí.

Nárast počtu zamestnancov
Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu dm spolupracovníkov. K 30. 9. 2018 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 461 kmeňových zamestnancov vrátane žiakov a študentov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,1 percenta. Celkovo dm zamestnáva takmer 62 000 ľudí v 13 krajinách.

Neustále sa zvyšujúci počet zákazníckych nákupov
V porovnaní s minulým obchodným rokom sa zvýšilo aj množstvo zákazníckych nákupov, pričom medziročný nárast vďaka takmer 19,5 milióna nákupov predstavuje 6 percent. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov je 53 374 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,623 milióna.

dm technické novinky 2017/2018
V rámci digitalizácie dostávajú všetci spolupracovníci vo filiálkach dm personalizované smartfóny, ktoré im slúžia ako osobný digitálny asistent na pracovnej ploche. Takto majú pri sebe vždy k dispozícii informácie a nástroje na svoju prácu, ako napríklad aj informácie o tovaroch, ktorými pomôžu zákazníkom priamo pri regáli. V oblasti komunikácie a spolupráce prešla dm v celom koncerne na Office 365, ktorý umožňuje jednoduchú komunikáciu a nové spôsoby spolupráce v rámci celého koncernu. Prístup k týmto nástrojom je možný aj zo smartfónov, takže sa dá efektívne komunikovať aj so spolupracovníkmi vo filiálkach. Tieto digitálne nástroje prispievajú aj k ekológii. Pomôžu totiž minimalizovať potrebu tlače papierových dokumentov tým, že budú online dostupné každému, kto ich potrebuje, a na mieste, kde ich potrebuje.

Centrálny sklad a logistika 2017/2018
V uplynulom obchodnom roku zaviedla dm rozšírený multi-order-picking, teda vyskladňovanie viacerých filiálok súčasne, aj do ostatných zón v centrálnom sklade. Zaviedla aj nasadenie aplikácie Mercareon na optimalizáciu dodávok tovaru do centrálneho skladu a bola optimalizovaná plocha pri rýchloobrátkovom sortimente, čím sa zefektívnil tok tovaru. Zväčšením vyskladňovacieho miesta sa odbúrala potreba umiestnenia tovaru v rezervách a následne aj potreba doloženia tovaru z rezervy. Riešenie prinieslo úsporu vo využití skladových plôch a pracovnej sily. Pre vnútroštátnu prepravu bolo zavedené vyskladnenie tovaru na plastových paletách a v rámci vozového parku boli čiastočne vymenené vozíky s Li-Ion batériami. Takéto riešenie má pozitívny vplyv okrem zníženia nákladov aj na životné prostredie.
Plastové palety sú odolnejšie ako klasické drevené EURO palety a zároveň sú stopercentne recyklovateľné. V snahe znížiť negatívny dosah emisií CO2 na životné prostredie si dm na účely prepravy tovaru zmluvne zaviazala u špedičného partnera využívanie nákladných automobilov, ktoré majú jasne definované prípustné hodnoty emisných tried.

dm e-shop
Vo februári spustila dm na Slovensku svoj e-shop. Zákazníci tak môžu cez webovú stránku www.mojadm.sk nakupovať 24 hodín denne nezávisle od otváracích hodín filiálok alebo ich dostupnosti a získavať informácie o svojich obľúbených výrobkoch či novinkách bez ohľadu na čas, otváracie hodiny či vzdialenosť k najbližšej filiálke. V súčasnosti ponúka e-shop zákazníkom celé portfólio sortimentu rozšírené o takmer 300 produktov dostupných iba online, predovšetkým v obratovo najsilnejších kategóriách Deti a Domácnosť. V rámci neho sú v ponuke aj rôzne výrobky veľkých balení, ako aj rozšírený sortiment vybraných značiek. Sortimentové portfólio je doplnené redakčnými príspevkami, ktoré spoločne vytvárajú online magazín plný inšpirácií, poradenstva a vzdelávania. V porovnaní s kamennými filiálkami je hodnota priemerného nákupu 3,3-krát väčšia a nákupný košík je tvorený v priemere deviatimi druhmi tovaru a obsahuje v priemere 13 kusov výrobkov. S novozavedenou funkciou shop the recipe/look sa nákup stáva ešte jednoduchším – zákazník vloží jedným klikom do nákupného košíka všetky ingrediencie potrebné na prípravu vybraného receptu, prípadne výrobky pre dokonalý look. dm drogerie markt nezabúda ani na zákazníkov, ktorí preferujú nákup vo filiálkach. Pre nich je už dnes k dispozícii informácia o dostupnosti výrobku v obľúbenej filiálke dm a zákazník sa môže informovať o disponibilnom množstve ešte pred jej samotnou návštevou.
Logistické riešenie od spustenia komplexne zastrešuje prepravná a logistická spoločnosť Geis pre oba cieľové trhy, Slovensko a Česko. Nasledujúci obchodný rok sa možnosti doručenia rozšíria o osobný odber v rámci celej siete. Zároveň vstúpi dm drogerie markt do pilotnej fázy komisionovania vo filiálkach, t. j. príprava, balenie a expedícia vybraných online objednávok priamo vo filiálkach. Komisionovanie predstavuje pre dm zakladajúci pilier do budúcnosti pripravovaných služieb omni channel retailingu, ako napríklad same day delivery, expresné doručenie a ďalšie. Okrem vyššie spomenutých je v nasledujúcom období v e-shope plánované zavedenie hodnotenia produktov, nasadenie cross-channel promo aktivít a implementácia zákazníckeho programu active beauty.

Pygmalios
dm drogerie markt neustále potvrdzuje úlohu inovačného lídra na slovenskom trhu. Aby ešte detailnejšie poznala svojich zákazníkov a optimalizovala zážitok z nakupovania, rozhodla sa v rámci niekoľkých filiálok implementovať riešenie in-store zberu a analýzy dát o nákupnej ceste zákazníkov. Ako partnera na digitálnu in-store analýzu zákazníckeho správania si vybrala domáci startup Pygmalios. Na mapovanie zákazníckeho správania dm doteraz používala štandardne dostupné nástroje, ako sú spotrebiteľské prieskumy, mystery shopping, analýza interných odpredajových dát vrátane transakčných, resp. trhových dát. S in-store analytikou od Pygmaliosu dm momentálne pracuje v 42 filiálkach. Na základe Pygmalios analytics bude o. i. možné ešte efektívnejšie riadiť lokálne marketingové aktivity v závislosti od frekvencie a intenzity návštevnosti, sledovať migráciu zákazníkov a ich lojalitu či kvalitnejšie si vyhodnocovať prestavby jednotlivých filiálok. Vyhodnotenia pohybu zákazníkov a ich stráveného času v jednotlivých zónach pomôžu pri rozhodovaní o usporiadaní jednotlivých kategórií v rámci priestoru filiálky v prospech zákazníka. Nadviazaním spolupráce s Pygmaliosom a nasadením pokročilých analytických nástrojov potvrdzuje dm rolu inovačného lídra na Slovensku a zároveň prináša optimalizáciu nákladov.

VERNOSTNÝ PROGRAM
active beauty
Od mája 2018 došlo po Nemecku, kde funguje zákaznícky program Payback vo forme multibrand od roku 2000, v ďalších šiestich krajinách koncernu dm k zmenám v zákazníckom programe. Na rakúsky trh vstúpila spoločnosť Payback s prevádzkou svojho programu vo forme multibrand a v dm krajinách Slovensko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko a Slovinsko ako singlebrand. Na rozdiel od Nemecka či Rakúska poskytuje spoločnosť Payback pre dm Slovensko len svoje technológie namiesto pôvodného poskytovateľa, spoločnosti Cards & Systems, čím je zároveň prevádzkovateľom zákazníckeho programu active beauty. Zákaznícky program active beauty, ktorý je dlhodobo veľmi obľúbený, tak po deviatich rokoch zmenil svoju formu. Aj naďalej umožňuje zákazníkom získavať zľavu pri nákupe tovarov a služieb, pričom táto zľava nie je poskytovaná v hotovosti, ale je pripísaná vo forme bodov, ktoré si možno neskôr uplatniť ako zľavu z nákupu. Pre zákazníkov sú pravidelne pripravované aktivity v podobe viacnásobných bodov, a to od dvojnásobku až po 50-násobok, či už na celý nákup, vybrané výrobky, značky, alebo sortimenty. Vďaka týmto aktivitám má zákazník možnosť zbierať body rýchlejšie.

OCENENIA
Najzamestnávateľ 2017
V šiestom ročníku ankety Najzamestnávateľ 2017, ktorú vyhlasuje spoločnosť Profesia, sa dm umiestnila na 2. mieste v kategórii Obchod a služby. V roku 2017 sa oproti predošlým ročníkom zmenil systém hodnotenia a medzi 20 nominovaných spoločností v danej kategórii sa dostanú len tie, ktoré odrážajú skutočnú atraktivitu zamestnávateľov. O víťazoch rozhoduje verejnosť.

MasterCard Obchodník roka s drogériou 2017
V súťaži MasterCard Obchodník roka 2017 sa dm stala už po piaty raz víťazom v kategórii Obchodník s drogériou a parfumériou a v oboch špeciálnych kategóriách – Absolútny víťaz a Cena verejnosti – si opäť obhájila druhé miesto. Výsledné ocenenia predstavujú mapu maloobchodu a slúžia zákazníkom na orientáciu na trhu.

Slovak Superbrands Award 2018
V roku 2018 sa dm už po piatykrát stala nositeľom ocenenia Slovak Superbrands Award v kategórii drogérie, ktoré udeľuje organizácia Superbrands Slovakia najlepším obchodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku a rozhodujú o ňom slovenskí spotrebitelia spolu s expertnou komisiou Brand Council.

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2018
Výrobky dm značky Balea stick na čistenie pleti a Profissimo čajové sviečky so systémom viacnásobného naplnenia boli ocenené v 7. ročníku marketingového programu Voľba spotrebiteľov ako najlepšie novinky roku 2018 vo svojich kategóriách, a to Pleťová kozmetika a Sviečky a vône do bytu.

Najdôveryhodnejšie značky 2017
Aj v druhom ročníku ankety Najdôveryhodnejšie značky roku 2017 zvolili spotrebitelia dm ako najdôveryhodnejšiu značku v kategórii drogérie. Zároveň sa v celkovom hodnotení najdôveryhodnejšej značky prieskumu umiestnila na druhom mieste, keď ako jedna z troch značiek získala viac než 1 000 hlasov z 2 000 možných. Marketingový program Najdôveryhodnejšie značky je najrozsiahlejšou nezávislou anketou zameranou na spotrebiteľskú dôveru značiek na Slovensku.

dTest dmBio kakao 
Sladený kakaový prášok na prípravu nápojov dmBio TRINK KAKAO vyšiel v dTeste zverejnenom v apríli tohto roka ako víťaz a zároveň ako jediné instantné kakao z testovaných vzoriek aj s najvyšším hodnotením VEĽMI DOBRÉ (80 %). Celkovo bolo testovaných 16 vzoriek instantného kakaa.

dTest dmBio chia semená
dmBio chia semienka 300 g vyšli v dTeste zverejnenom v septembri tohto roka spolu s ďalšími piatimi značkami chia semienok ako víťaz a zároveň získali ako jedny z troch z týchto šiestich najlepších značiek najvyššie percentuálne hodnotenie VEĽMI DOBRÉ (81 %). Celkovo bolo testovaných 14 značiek chia semienok.

(Krátené)

(Zdroj: Iveta Haulíková, everyvent; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*