Hospodárske výsledky dm drogerie markt za rok 2014/2015

Bratislava, Admin– Aj tento rok potvrdila spoločnosť dm drogerie markt svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 12 percent, keď dosiahol výšku 169,4 milióna eur. Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje 2,046 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 6,5 percenta, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 801 miliónov eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje takmer 61 percent. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 12 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti minulému roku zvýšil o 9 percent na 9,075 mld. eur.

„Tento rok bol pre našu spoločnosť veľmi významný, pretože sme oslávili 20 rokov od založenia prvej filiálky na Slovensku. Za tento čas sa nám podarilo vybudovať silnú a stabilnú spoločnosť, ktorá nielen výrobky predáva, ale v mnohých sortimentoch z oblasti zdravia bola a aj je priekopníkom. dm každoročne rastie, čo je vidieť nielen na náraste nášho obratu, počtu filiálok či zamestnancov, ale najmä na prejavenej priazni našich zákazníkov. Ich počet neustále stúpa a dnes sa môžeme pochváliť, že denne ich u nás nakúpi viac ako 45-tisíc. Keďže zákazníci očakávajú neustále zlepšenia, novinky či profesionálny prístup vo všetkých smeroch, je našou prioritou silná orientácia na ich potreby, neustále inovácie, investície do sortimentu a predajní, do odborného a osobnostného rozvoja našich spolupracovníkov, ako aj silnej expanzie. Aj toto všetko sú dôvody, vďaka čomu sme si za dvadsať rokov úspešne dokázali nájsť stabilné miesto na našom trhu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Rozvoj pobočkovej siete
Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2014/2015 zvýšil na 134. Na ich modernizáciu a vybudovanie nových filiálok bola investovaná suma 7,6 milióna eur. Do konca tohto kalendárneho roka je naplánované rozšírenie siete predajní o dve prevádzky a do konca nasledujúceho obchodného roka(t. j. do 30. septembra 2016) by na Slovensku malo byť celkovo 141 filiálok dm. K 30. septembru 2015 mal koncern dm v 12 krajinách spolu 3 224 pobočiek. Najviac ich jev Nemecku, kde je spolu 1 744 pobočiek, a v Rakúsku, ktoré má 388 pobočiek. Nasleduje Maďarsko s 256 filiálkami, Česko ich má 220, Chorvátsko 154 a Slovensko aktuálne 134. Zvyšných šesť krajín má menej ako sto filiálok.

Nárast počtu zamestnancov
Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu pracovníkov. K 30. 9. 2015 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 179 kmeňových zamestnancov vrátane učňov a študentov, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 16 percent. Celkovo dm zamestnáva viac ako 55 000 ľudí v 12 krajinách.

Neustále sa zvyšujúci počet zákazníckych nákupov
V porovnaní s minulým obchodným rokom sa zvýšilo aj množstvo zákazníckych nákupov, pričom medziročný nárast vďaka viac ako 16,3 milióna nákupov predstavuje 10 percent. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov je 45 124 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,36 milióna.

dm technické novinky 2014/2015
V snahe zvýšiť komfort sa na 8 filiálkach v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti zaviedla možnosť platby v maďarských forintoch, ktorú okrem maďarských turistov využívajú hlavne naši spoluobčania pracujúci v Maďarsku. Príjemnou zmenou pre zákazníkov bola aj nová možnosť uplatnenia zliav priamo pri pokladnici, ktoré si dovtedy mohli uplatniť až po vytlačení zľavového kupónu na zákazníckom termináli. V priebehu roka sa začala aj migrácia dátových liniek na filiálkach k novému poskytovateľovi dátových služieb, kde okrem citeľnej úspory nákladov získava dm aj zvýšenú spoľahlivosť prenosu údajov vďaka nasadenému 3G backupu liniek, čo garantuje, že nepríde k výpadku pri práci s POS terminálmi alebo so zákazníckym terminálom z dôvodu poruchy „klasických“ liniek.

vitrina s vonami

Najväčšou zmenou v obchodnom roku 2014/15 v oblasti techniky bola výmena technológie v dátovom centre, ktorá znamená zníženie nákladov na prevádzku, vyššiu spoľahlivosť, rýchlosť a diskovú kapacitu. Súčasťou tohto projektu je aj vybudovanie záložného dátového centra, ktoré v prípade havárie dátového centra na centrále prevezme jeho úlohu.

Centrálny sklad a logistika 2014/2015
V tomto fiškálnom roku sa rozšírila plocha centrálneho skladu v Senci o 5 000 m² a vybudovali sa nové regálové systémy v hodnote takmer 300 000 eur. Zároveň sa rozšírili aj kancelárske a sociálne priestory s cieľom vytvoriť pre spolupracovníkov ešte lepšie pracovné prostredie.

20 rokov dm na Slovensku
dm oslávila tento rok 20 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Prvú filiálku otvorila koncom roka 1995 v Bratislave a postupne sa vypracovala na pozíciu domáceho lídra s viac ako 134 pobočkami po celej krajine. Svojim zákazníkom za 20 rokov priniesla a naďalej prináša široký sortiment nielen drogériového tovaru, pričom si zakladá na tom, aby ľudia mohli nakupovať v príjemnom prostredí a za asistencie ochotného a kvalifikovaného personálu. Pri príležitosti osláv 20. výročia sa okrem množstva zaujímavých aktivít pre zákazníkov zrealizovala aj zamestnanecká CSR aktivita, organizovaná v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, v rámci ktorej dm pomohla jednej rodine v ťažkej životnej situácii formou darovania osobného auta VW Golf Variant.

Prestavba dm predajní
Po troch rokoch dm opäť reagovala na požiadavky a zmeny trhu a pristúpila k prestavbe layoutov vo svojich predajniach, ktorá odráža vnímanie významu jednotlivých sortimentov dm zákazníkmi. Prestavba layoutov nadviazala na projekt ukončený v roku 2012, ale postavila ho na vyššiu úroveň využitím nových analytických a hodnotiacich postupov, ako aj použitím úplne nových prvkov a spôsobov vystavenia tovaru. Celkové investície na prestavbu layoutov budú 2,5 milióna eur, čo činí približne 50 000 eur na jednu predajňu dm. V uplynulom fiškálnom roku 2014/15 sa do nového konceptu prestavilo 60 predajní, z toho 7 novootvorených. Druhá fáza prestavby je naplánovaná na obchodný rok 2015/2016 a celá sieť predajní bude prestavaná do nového vzhľadu na konci fiškálneho roka 2016/2017. Medzi najväčšie zmeny, ktoré nájdu zákazníci dm v prestavaných predajniach, patrí zavedenie nového druhotného umiestnenia, Paletovej uličky (v predajniach s nadpriemerne veľkou predajnou plochou a dostatočným dispozičným priestorom), zavedenie Aréna konceptu, t. j. vystavenie tovaru v regáloch, ktorých výška sa smerom od vchodu do predajne k jej koncu navyšuje, či nové osvetlenie regálov, nový nábytok a iné dekoratívne prvky.

(Zdroj: Iveta Haulíková, everyvent s.r.o., Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*