Firimy z energ.priemyslu hľadajú kancelárie na nových trhoch

Bratislava, Admin, 30. 12. 2013 – Dopyt po elektrine sa presúva z krajín patriacich do OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) do nečlenských štátov. Priemerný rast kancelárskych prenájmov v napredujúcich mestách závislých od dovozu energie je 10,6 percenta za rok v porovnaní s 2,9 percentami 

v ustálených biznis centrách. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Oliver Galata

Technické pokroky, meniace sa modely v dopyte po energii a obmedzené zásoby na niektorých trhoch viedli k tomu, že ceny ropy sa dostali na rovnakú úroveň ako pred krízou. Spotreba energie v krajinách OECD vlani oproti roku 2011 klesla o 1,2 percenta, no mimo OECD stúpla o 4,2 percenta. Až 90 percent tohto dopytu pochádza z rastúcich ekonomík ako sú Čína a India. To ovplyvňuje rozhodnutia firiem z energetického priemyslu, ktoré hľadajú kancelárie na nových trhoch. Prenájom kancelárií v ustálených biznis centrách sa zas konsoliduje.

Príkladom je venezuelský Caracas, ktorý je závislý od dovozu energie. Medziročný rast prenájmu kancelárskych priestorov bol až 96,5 percenta. Nárast o 49 percent zaznamenala aj Jakarta, hlavné mesto Indonézie s prudko rozvíjajúcim sa trhom. Hlavné mesto Angoly Luanda, ktoré tiež nie je energeticky sebestačné, zaznamenalo v druhom kvartáli roku 2013 medziročný nárast o 20 percent.

Angola je druhým najväčším producentom ropy v Subsaharskej Afrike, pričom firmy z energetického sektora predstavovali až 63 percent nájomcov kancelárií v roku 2012. Krajina má pritom veľmi nízku ponuku a vysoký dopyt, čo zapríčiňuje vyššie nájomné na meter štvorcový ako v Londýne. Najyššie dosiahnuteľné nájomné v angolskej Luande je po Hong Kongu druhé najvyššie z 34 krajín, ktoré CBRE zahrnulo do prieskumu.

„Rapídne zvýšenie produkcie energie v krajinách nepatriacich do OECD vedie k obrovskému zvýšeniu dopytu po kvalitných kancelárskych priestoroch. To je však v mestách ako Luanda či Caracas problém, takže hodnota nájomného ostáva vysoká a miera neobsadenosti nízka,“ priblížil uviedol Oliver Galata, vedúci oddelenia kancelárskych priestorov spoločnosti CBRE.

(Lenka krnáčová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*