Elektronizácia neobišla ani finančných sprostredkovateľov

Bratislava, Admin – Finančný sektor v súčasnosti prechádza transformáciou – z orientácie na produkty sa teraz viac sústreďuje na potreby zákazníka a na postupné zavádzanie elektronických služieb. Na aktuálne trendy,  ako aj na požiadavky svojich klientov zrýchliť a zjednodušiť finančný servis, reagovala aj sprostredkovateľská spoločnosť Universal maklérsky dom. V rámci svojich služieb zavádza inovácie, ktoré  majú zvýšiť komfort a ušetriť čas zákazníkom.

Elektronizacia financneho sprostredkovania  43041882_mKonkrétnym výsledkom elektronizácie má byť podľa firmy Universal maklérsky dom ich nová unikátna služba – iŠanón, v ktorom si klient nájde všetky svoje zmluvy na jednom mieste, dokonca aj tie, ktoré neuzavrel s ich spoločnosťou. Klient už nebude musieť hľadať svoje zmluvy, keď sa vyskytne poistná udalosť. V iŠanóne zároveň nájde kontakt na svojho sprostredkovateľa, dokonca likvidátora, keď to bude potrebovať,” tvrdí člen predstavenstva Universal maklérsky dom, Marcel Zeleňák. Pre používateľa iŠanónu bude zároveň veľmi jednoduché sledovať svoje poistné udalosti, nehovoriac o tom, že keď sa stane akákoľvek nehoda – havária, vytopenie bytu, zhorenie nehnuteľnosti alebo úraz, má všetky svoje zmluvy pri sebe. „Okrem toho, človek bude môcť v iŠanóne sledovať výročia svojich zmlúv a bude môcť požiadať o uzatvorenie novej zmluvy.” dopĺňa Zeleňák.

iŠanón umožní prístup cez viac kanálov
Internetový šanón by mal byť cestou k takzvanému omnichannel prístupu, ktorý sa stáva trendom vo finančnom sektore. „Ide o multikanálový prístup k predaju a obsluhe klienta, ktorému poskytne jednotnú skúsenosť bez ohľadu na to, akým kanálom k službám pristupuje,“ vysvetľuje Peter Morávek, riaditeľ divízie poisťovacích systémov Softec Group. Omnichannel v plnej miere podporuje elektronizáciu – všetko od analýzy zmluvy, prípravy ponuky a zmluvy, jej podpísania až po distribúciu a trvalý prístup k zmluve prebieha elektronicky. Či už je kanálom pracovník banky, poisťovne, sprostredkovateľ alebo všetky súčasné počítačové technológie – notebook, osobný počítač, tablet alebo smartfón. Pričom všetci aktéri (klient aj sprostredkovateľ) majú rovnaký pohľad na dáta.

Elektronizacia financneho sprostredkovania išanón leták-page-kratky

Ekonomickejšie a ekologickejšie riešení
Zavádzanie elektronizácie do svojho systému môže stáť spoločnosti nemalé peniaze. Avšak takáto investícia prináša nielen rýchlejšie služby, ušetrený čas a vyšší komfort pre klienta.
Digitalizácia zmlúv je zároveň veľmi ekologická, pretože nespotrebúva nijaký papier. „K sprostredkovaniu cca 45 000 tisíc zmlúv sprostredkovaných ročne našou spoločnosťou potrebujú poisťovne nechať vyrobiť 2 700 000 papierových listov poistných návrhov, zmlúv, všeobecných poistných podmienok a ďalších,“ hovorí Pavel Smetana, člen predstavenstva Universal maklérsky dom, a nezabudne podotknúť, že v prípade 100 % digitalizácie uzatvorenia a archivácie zmlúv by ušetrili 400 stromov ročne.

Na rade je internet vecí
Vízie do budúcnosti finančných služieb sú ešte odvážnejšie. Technológie by mali vytvárať nové druhy riešení a umožniť poskytovanie nových druhov služieb, respektíve poskytovať existujúce služby úplne novým spôsobom. Bude to mať na svedomí hlavne takzvaný internet vecí, čo je súhrnný názov pre inteligentné spotrebiče a veci prepojené bezdrôtovým internetom. „Ten dokáže zmeniť aj finančné služby. Napríklad poistenie sa zmení tak, že namiesto prenosu rizika na poisťovňu umožnia nové technológie výrazné zníženie vzniku rizika akejkoľvek škody,“ dodáva Morávek. Výsledkom štúdie svetového ekonomického fóra z júna tohto roka sú aj prognózy budúceho vývoja finančníctva, podľa ktorých technologické inovácie už teraz pretvárajú štruktúru, financovanie a používanie finančných služieb. Najväčšie dôsledky technologických inovácií čaká najmä bankový sektor a poisťovníctvo.

(Zdroj: Lenka Zimová, Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*