Ecover vyrába z plastového odpadu z oceánu nový obal

Bratislava, Admin – Belgická spoločnosť Ecover, priekopník v oblasti výroby ekologických pracích a čistiacich prostriedkov, pri príležitosti Svetového dňa oceánov (8. júna) dnes oznámila spustenie výroby novej plastovej fľaše Ocean Plastic, ako výsledku inovatívneho prístupu spoločnosti k výrobe a dlhodobej snahe o využívanie nových recyklovaných materiálov, ktoré by viedlo k trvalo udržateľnej produkcii.

Táto fľaša je skvelým príkladom toho, čo môže byť vyrobené z na prvý pohľad nepoužiteľného odpadu, ktorý pláva vo vodách svetových morí a oceánov. Je totiž vyrobená z plastu, ktorý bol vylovený z týchto vôd ako súčasť projektu systematického čistenia oceánov a morí, do ktorého je zapojená i spoločnosť Ecover.
Okrem nej projekt realizujú rôzne rybárske organizácie, recyklačné spoločnosti, výrobcovia obalov i Nadácia Waste Free Oceans (prekl.: Oceány bez odpadkov; v rámci ktorej bol v okolitých krajinách realizovaný aj projekt Waste free Danube – Dunaj bez odpadkov).

Ecover Ocean Plastic_3
Aktuálnym cieľom spoločnosti Ecover, ktorej výrobky dostať aj na slovenskom trhu, je systematické čistenie morí a oceánov od plastového odpadu a jeho ďalšie využívanie vo výrobe. „Potrebujeme vytvoriť fungujúci dodávateľský reťazec, ktorý by umožnil aj ďalším spoločnostiam čo najjednoduchší prístup k vylovenému plastovému odpadu pre jeho ďalšie použitie. Aj prostredníctvom výroby novej fľaše Ocean Plastic chceme ísť v tomto príkladom,” hovorí Philip Malmberg, CEO spoločnosti Ecover.
Odpad, ktorý čoraz viac zamoruje vody svetových morí a oceánov predstavuje v súčasnosti v podmienkach Slovenska síce málo adresovaný a vnútrozemskej krajiny sa zdanlivo netýkajúci, no celosvetovo obrovský a urgentný problém. Mikročastice plastového odpadu, ktorý sa do oceánov a morí dostáva prevažne z riek, ktoré v nich ústia (napr. aj Dunaj), nielen znečisťujú vodu, zabíjajú (pod)morskú faunu i flóru, ale dostávajú sa, najmä v rybách a morských plodoch, na taniere konzumentov po celom svete (aj tých slovenských).

Ecocover. Photo: Professional Images/@ProfImages
„Problém plastového odpadu v oceáne je obrovský. V každom štvorcovom kilometri hladiny oceánu víri okolo 25 000 kúskov plastu, čo spôsobuje hynutie státisícov zvierat ročne, zamorovanie vody a konzekventne i nápojov a jedál, ktoré konzumujeme,“ hovorí Malmberg.
„Naša fľaša Oceán je len malým krokom na ceste k vyriešeniu tohto problému, ale nikde začať musíme. Plastový odpad sa dá recyklovať a znova použiť, ako sme dokázali práve výrobou plastovej fľaše Ocean Plastic. Čím viac spoločností si osvojí tento inovatívny prístupu vo výrobe, tým bližšie budeme k cieľu vyčistiť svetové oceány a moria,“ dodáva.

(Text a foto: PS:PR)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*