Doprajte seniorom pokojný život

Admin, 29.03.2013 - Pre človeka, ktorý zostarne je dobré zostať v domácom prostredí so svojimi blízkymi, rodinou a deťmi. Nie vždy je to však možné, kompletnú starostlivosť je rodina schopná poskytnúť len vo veľmi malej miere. Členovia rodiny totiž majú svoje

zamestnanie, rodinu a často sa nevedia zamerať na toľko strán.

Doma či domov?
Z tohto dôvodu sú tu domovy sociálnych služieb, ktoré sú vybavené odborným personálom. Doma, kde je citová väzba, sa síce stará príbuzný o svojho starého blízkeho človeka, ale odborný prístup často absentuje. Mnohí starší ľudia už majú diagnózy a stavy, ku ktorým je potrebné pristupovať odborne a kvalifikovane. „Na slovenskom trhu sme už päť rokov a máme za sebou veľmi slušné výsledky. Sme schopní zabezpečiť kompletnú starostlivosť, čo znamená nielen opatrovateľskú, ale zameriavame sa aj na zdravotnú stránku a voľnočasové aktivity. Berieme teda do úvahy všetky oblasti života človeka, „ hovorí Anna Vargová, riaditeľka domovu sociálnych služieb Senior Park v Rohovciach.

Stravovanie
Individuálna starostlivosť o klientov sa v Senior Parku prejavuje aj v strave a jej podávaní. „Máme podchytený celý diétny systém, a stravu a kompletnú starostlivosť zabezpečujeme aj klientom so zavedenou narogastrickou sondou. Naši klienti majú päťkrát denne stravu, z toho 3 hlavné jedlá a vedľajšie, s tým, že veľmi dbáme na pravidelný a denný príjem ovocia a zeleniny,“ informuje A. Vargová. Diabetici sú špecifickejšia skupina, súčasťou ich stravy je aj druhá večera, čiže konzumujú šesťkrát denne. Každý deň od pondelka do nedele, počas celého roka. Ľuďom, ktorí sa vedia sami najesť sa strava naservíruje, ostatným asistuje personál.

Klient a jeho rodina
Sú rodiny alebo rodinní príslušníci, ktorí umiestnia svojho blízkeho do ústavu a väčšinovú starostlivosť nechajú na personál. Sú však aj takí, ktorí sa aktívne zapájajú do starostlivosti a to bez ohľadu na to, že si za tieto služby platia. „Niektorí rodinní príslušníci sem chodia aj každý deň. Berú svojich blízkych na prechádzky, pomáhajú pri hygiene, prebaľovaní, podávaní stravy. Toto je veľmi pozitívny a ľudský prístup. Aj naši klienti tak cítia, že sú stále súčasťou svojej rodiny a nie sú „odložení“. Je tomu tak aj pri voľnočasových aktivitách, kedy cítime veľkú pomoc zo strany rodinných príslušníkov,“ konštatuje A. Vargová. Podľa jej slov sa snažia zapojiť rodinných príslušníkov do aktivít a tiež do chodu zariadenia.

Konkurenčná výhoda a klientela
Konkurenčná výhoda je silným motivátorom aj pri takomto type služieb. Senior Park v Rohovciach vyniká v nezvyčajnom prostredí. Sídli v kaštieli, okolo ktorého je veľký park. Je to veľké zariadenie pokiaľ ide o počet klientov, ale jeho výhoda spočíva v tom, že klienti nie sú na jednom mieste. Stodvadsať ľudí je rozmiestnených na tri časti. V jednej budove je umiestnených 24 ľudí, v druhej 33 a najviac na zámku. Klienti sú citlivo rozdelení podľa potreby starostlivosti zo strany opatrovateliek a voľnočasových aktivít. Centrum Senior parku je na zámku. Tu sú umiestnení ľudia s najťažšími stavmi. „Otázne je, či je ťažšie, keď odchádza duša alebo telo. Z mojej dlhoročnej praxe viem, že postupné zlyhávanie psychiky je oveľa náročnejšie. Takýto človek sa vie pohybovať, ale nevie okolo seba už urobiť nič. Je mu potrebné povedať, aby sa najedol, napil, užil lieky a potrebuje dohľad, aby neublížil sebe ani okoliu. Z tohto dôvodu je aj kaštiel uzatvorený,“ hovorí A. Vargová. V bunkách a v novom pavilóne sú umiestnení ľudia, z ktorých veľká časť je na invalidnom vozíku, avšak zmysly majú v poriadku. Vedia, kde sú a sú s tým uzrozumení, chcú tu byť a aj keď odídu na prechádzku, tak sa vrátia.

Kedy prichádza tá chvíľa, keď si uvedomíme, že je potrebné sa rozhodnúť?
Sú choroby, ktoré sa vyvíjajú postupne a v starobe sú tie najrozšírenejšie starecká demencia a Alzeimer. To sú diagnózy, ktoré sú zároveň aj najťažšie. Najprv sa začnú tým, že babka občas zabudne vypnúť sporák, alebo odíde do obchodu a domov ju privedie sused, pretože cestu domov si nepamätala. V tomto štádiu ešte vo väčšine prípadov nie je potrebná ústavná starostlivosť, samozrejme v prípade, že sú deti alebo príbuzní schopní najať si opatrovateľku na čas, kedy sú v práci. Niekedy je však situácia taká zložitá, že neexistuje žiadne východisko, len celodenná ústavná starostlivosť.  Ďalším imputom sú nepredvídateľné udalosti. Ak si niekto zlomí nohu alebo ho postihne mozgová príhoda, je potrebné okamžite konať. Tieto prípady spadajú do kategórie akútne a klienta je potrebné často umiestniť zo dňa na deň. Tieto situácie je možné riešiť 2 – 3 týždne v nemocnici alebo na oddelení dlhodobo chorých, avšak potom prichádza otázka, čo ďalej?

Postoje rodín
Podľa slov A. Vargovej sú postoje rodinných príšlušníkov rôznorodé, avšak pozitívne sú v oveľa väčšej miere. „Aj negatívne postoje neodzrkadľujú skutočnú realitu, ale fakt, že tí rodinní príslušníci nie sú vnútorne stotožnení a vyrovnaní sami so sebou. Z 90 percent sú však postoje a spätné väzby pozitívne a to je dobré. Odzrkadľuje to vnímanie ľudí, ktoré je o tom, že nie je žiadnou hanbou umiestniť rodiča či rodinného príslušníka do zariadenia ústavnej starostlivosti, najmä ak má zabezpečený indivivuálny prístup a kedykoľvek ho môže navštíviť. Je nutné si uvedomiť, že starostlivosť o bezvládneho starého človeka vo veľkej miere zasahuje do chodu rodiny. Často sú tí ľudia psychicky aj fyzicky vyčerpaní a takto môžu pokojne pracovať, robiť si svoje každodenné činnosti a mať čisté svedomie, že o jeho rodiča je postarané, a pritom za ním môžu hocikedy prísť na návštevu, zobrať si ho domov na víkendy či sviatky, „ dodáva A. Vargová.

Citácie z listov od rodín

„Rád by som sa poďakoval za korektné jednanie v súvislosti s pobytom nášho otca v Senior Parku Rohovce. Zároveň chcem vyjadriť spokojnosť s úrovňou vášho DSS aj s úrovňou starostlivosti o zákazníka/pacienta v ňom. Ľutoval som, že otec už nevedel oceniť ten rozdiel oproti zariadeniam, v ktorých bol predtým. Vnímanie už mal podstatne zredukované. Ďakujeme za opateru v najťažšom období jeho života.“

„ Rád by som vám ako aj celému pracovnému kolektívu Senior Parku poďakoval za kvalitné poskytnuté služby a profesionálny prístup. Služby, ktoré poskytujete sú častokrát na nezaplatenie, čo si človek má možnosť uvedomiť, až keď sa dostane do situácie podobnej mojej.“

Plány zariadenia
V súčasnosti plánuje Senior park rozšíriť svoje služby aj do zahraničia, pričom sa chce zamerať najmä na nemecky hovoriacich klientov.

(ahyn)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*