CENTROP predstavuje potenciál budúceho rozvoja Bratislavy

Bratislava, Admin – Projekt CENTROP v tzv. severozápadnom rozvojovom póle Bratislavy predstavuje potenciál budúceho rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky. Investor je pripravený realizovať úvodnú etapu projektu na území s rozlohou 70 ha so zameraním na priemyselné využitie.

Úvodná etapa projektu CENTROP, v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, reaguje na dlhodobý dopyt zo strany developerov priemyselných a logistických hál. Tí majú záujem o stavebné pozemky v blízkosti nemeckého závodu na výrobu automobilov.
Investor realizuje jednoduché pozemkové úpravy tak, aby v lokalite s rozlohou 70 ha pripravil pozemky pre ďalšiu výstavbu. „Územie sa nachádza v priamom susedstve s automobilkou a ďaleko od existujúcich obytných zón. To ho predurčuje k využitiu na výstavbu dodávateľského parku,“ povedal dnes na tlačovej konferencii Michal Smolec, projektový manažér projektu CENTROP (na obr. č.2 zľava druhý).
Lokalita je silnou stránkou projektu. Vyznačuje sa dobrou dopravnou dostupnosťou. „Blízkosť dodávateľov k výrobnému závodu by významne skrátila čas dodávok, eliminovala ťažkú koncentrovanú dopravu na diaľnici a priľahlých cestách a s tým spojenú tvorbu emisií CO2,“ dodáva Michal Smolec.

Centrop IMG_4276

Urbanistická štúdia územia

Vhodnosť priemyselnej výroby potvrdila aj urbanistická štúdia územia, ktorú vypracovalo architektonické štúdio Compass, s.r.o., na čele s Jurajom Benetinom a Matejom Grébertom. Podľa architekta Juraja Benetina, spoluautora urbanistickej štúdie, patrí územie severozápadného rozvojového pólu vďaka vybudovanej infraštruktúre medzi miesta s najväčším urbanistickým potenciálom: „Bratislava sa týmto smerom rozvíjala trochu v nerovnováhe aj čo sa týka funkcií. V tomto póle naďalej dominuje bývanie. Je však dôležité, aby sa tu posilňovali aj ďalšie mestské funkcie, akými sú služby verejnosti, obchod, administratíva či ľahký priemysel, ktoré spoločne vygenerujú nové pracovné miesta.“
Podľa autorov urbanistickej štúdie je predmetné územie s rozlohou 70 ha v tesnej blízkosti automobilového závodu vhodné svojím umiestnením na výstavbu dodávateľského parku. Upozorňujú však, že treba dobre premyslieť, aký druh zástavby vznikne ďalej na tomto území. „Vzhľadom na prítomnosť závodu automobilky je zrejmé, že treba nájsť kompromis medzi priemyselnou zónou, kde by mohli vzniknúť nové pracovné miesta a tým, čo uvidia návštevníci prichádzajúci z diaľnice D2 ako prvé,“ dopĺňa Benetin.

Prínos pre mestskú časť i Bratislavu

Mestská časť Záhorská Bystrica získa realizáciou úvodnej fázy projektu CENTROP v prvom rade vyššie príjmy z daní z nehnuteľností. Investor odhaduje, že ročná daň zo stavieb, ktoré môžu byť umiestnené na 70 hektároch, je okolo 1 milióna eur. Okrem toho, v novopostavenom dodávateľskom parku vzniknú nové pracovné miesta. „Oceňujem, že investor o svojich zámeroch otvorene a transparentne komunikuje s našou mestskou časťou. Navyše má snahu realizáciou pozemkových úprav sprehľadniť a hospodárne usporiadať komplikované vlastnícke vzťahy na 600 ha území tak, aby vlastníci neprišli ani o 1 m². Vo vzťahu k našej mestskej časti sa projekt nachádza v nekonfliktnom území a môže priniesť do mestskej pokladnice, a tým pádom aj do pokladnice mestskej časti, chýbajúce financie na jej modernizáciu a ďalší rozvoj,“ hodnotí doterajšiu spoluprácu s investorom Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica (na obr. č.2 prvý sprava).
Mesto Bratislava tiež bude profitovať z rozvoja tejto lokality. Z dlhodobého hľadiska si projekt CENTROP kladie za cieľ ponúknuť na tomto území, čo najviac mestských funkcií. Ľudia z okolitých mestských častí nebudú nútení cestovať za vybavenosťou do centra. Z rozvoja lokality získa v neposlednom rade aj štát, a to 3,5 milióna eur z poplatku za vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Centrop IMG_4277

Aktuálny stav projektu

Realizácii úvodnej etapy projektu CENTROP v súčasnosti bráni Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. „Z našej strany sme splnili všetky požiadavky zúčastnených strán. Touto cestou chceme apelovať na predstaviteľov mesta Bratislava, aby vo veci zmien územného plánu začali urýchlene konať, pretože za posledné 4 roky sa pre žiadny pripravený developerský projekt územný plán nezmenil,“ vyzýva Michal Smolec, projektový manažér projektu CENTROP  a Ing. Martin Drázský, konateľ Reform Capital (na obr. č. 2 v strede a na obr. č. 3)
V prípade, že dôjde k zmene územného plánu, výstavba dodávateľského parku môže začať realizáciou infraštruktúry do 15 mesiacov od schválenia zmeny. Samotná výstavba každej z jednotlivých prevádzok dodávateľského parku na 70 ha bude trvať zhruba rok. Prevádzky môžu byť budované postupne jednotlivo alebo spoločne súbežne. To ukáže čas a dopyt po týchto prevádzkach. Trend zvyšovania výrobných kapacít nemeckej automobilky v tomto smere vysiela optimistické signály.

(Zdroj: Katarína Dudáková, Key Communications; Foto: obr. č. 1 – archív CENTROP, obr. č.2, 3 Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*