Aký bol bankový trh v roku 2016?

Bratislava, Admin – Populácia Slovenska, ktorá využíva bankové služby z roka na rok rastie. Momentálne je to už 93 percent obyvateľstva, ktorí sú zákazníkmi niektorej banky na Slovensku. Celoročne sa zvýšilo využívanie elektronického bankovníctva, najmä bankových aplikácií na smartfónoch a tabletoch.
„Najväčšou bankou, čo sa týka počtu klientov, je stále Slovenská sporiteľňa s 36 percentami z celkovej populácie Slovenska, za ktorou nasleduje VÚB banka s takmer štvrtinou obyvateľov Slovenska,“ vysvetľuje Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer GfK Slovakia. Klientelu, ktorej veľkosť presahuje 10 percent slovenskej populácie majú ešte Tatra banka (15 percent), Poštová banka (14 percent) a ČSOB (10 percent). Výrazné nárasty počtu zákazníkov zaznamenali v roku 2016 menšie banky – najmä Prima banka a Raiffeisen banka.

GFK zm

Rastie počet mladých klientov
Z celkovej populácie Slovenska až 93 percent obyvateľstva je klientom nejakej banky. Najmenší podiel klientov bánk je medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 18 rokov, a to približne 60 percent. Trendom však je, že aj tento podiel sa každým rokom zvyšuje. Najúspešnejšími bankami medzi mladými ľuďmi sú Slovenská sporiteľňa a Tatra banka, ktoré sú obľúbené najmä medzi študentmi.
Celkovo najsympatickejšou bankou je Slovenská sporiteľňa. Svedčí o tom fakt, že má svojich sympatizantov naprieč všetkým vekovým kategóriám, pričom ich počet narastá s pribúdajúcim vekom. Ďalšími dvoma najsympatickejšími bankami sú VÚB banka a Tatra banka.

Ktoré produkty bánk ľudia najviac využívajú?
Vyše 90 percent ľudí má v banke bežný účet, vyše 70 percent ľudí používa platobné karty a vyše 60 percent ľudí používa služby elektronického bankovníctva.
Čo sa týka iných finančných produktov – viac ako jedna tretina ľudí (37 percent) má nejakú formu bankového úveru alebo pôžičky a takmer polovica ľudí sporiace produkty od nejakej banky.

O prieskume
Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu – GfK Retail banking FMDS®. Prieskum sa robil online dopytovaním na populácii SR vo veku 15 – 79 rokov v roku 2016.

(Zdroj: Katarína Lepiešová, GFK; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*