Aké sny a životné plány majú Slováci?

BRATISLAVA/ADMIN – Sny nie sú len pre bohatých. Opak je pravda. Práve sny a plány nás robia bohatšími, a to nielen v hmotnom, ale aj duchovnom zmysle. V aktuálnom prieskume Nadácie PARTNERS[1] sme sa pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá každý rok na 8. septembra, pýtali Slovákov, aké sú ich najdôležitejšie túžby a životné ciele a ako sa im ich darí plniť.

Každý z nás má väčšie či menšie sny a túžby. Robia nás šťastnejšími, spokojnejšími, posilňujú našu sebadôveru, a to dokonca už samotným procesom realizácie snov. Vďaka plneniu snov žijeme život, ktorý určite nebudeme neskôr ľutovať, a sme zároveň inšpiráciou pre iných. „Aj Slováci majú svoje sny a životné plány, ktoré sa im sporadicky darí plniť. Viac ako tretina (36 %) tvrdí, že si svoje sny plní, takmer polovica (47 %) tak pol na pol a iba 15 % opýtaných Slovákov hovorí, že sa im sny plniť nedarí (zvyšné 2 % nevedia),“ spresňuje základné zistenia prieskumu Monika Remiašová z Nadácie PARTNERS a dopĺňa ďalšie výsledky prieskumu:

  • Najdôležitejšie sny a túžby Slovákov sú mať dobrý dôchodok a užívať si ho (74 %), mať zabezpečenú rodinu (66 %), venovať sa svojim záľubám (65 %), byť zdraví a žiť zdravo (61 %). Približne polovica Slovákov sníva tiež o svojom vlastnom bývaní, cestovaní, zabezpečení vzdelania pre svoje deti a túži mať veľa peňazí. (možnosť viacerých odpovedí)
  • Oblasti, kde sa Slovákom darí plniť si svoje sny a sú v nich optimisti, sú založenie si rodiny, dobrý partner a šťastná rodina. Pesimistickí sú v zabezpečení dobrého dôchodku, v možnostiach cestovať a spoznávať svet či mať dosť peňazí a lepší životný štandard.
  • Hlavné prekážky, prečo si Slováci nedokážu plniť svoje sny, sú nedostatok peňazí (43 %), málo času (25 %), zdravotné problémy (22 %) a pätina opýtaných (20 %) tvrdí, že sú už na plnenie snov starí. (možnosť viacerých odpovedí)

Sny plánujte a nič neodkladajte na neskôr

Sny sa môžu stať skutočnosťou, pričom peniaze nemusia byť žiadnym zásadným problémom. Základom je plánovať. „Sny a plány, respektíve plánovanie idú ruka v ruke. Neodkladajte si plnenie svojich snov. Čím skôr začnete s prípravou a realizáciou svojich snov, najmä ak si vyžadujú nemalé investície, tým menej to pocítite na rodinnom rozpočte,“ radí Andrea Straková, odborníčka na financie z PARTNERS GROUP SK, a dodáva: „Je nevyhnutné zamyslieť sa, aké sú naše sny a v akom období života budeme potrebovať aké financie na ich splnenie. Napríklad koľko bude potrebné pripraviť na bývanie, štúdium detí či na dôchodok.“

Odporúča tiež držať sa pravidla ideálnych finančných mier, podľa ktorých 10 % z mesačného príjmu odkladajte na rezervu a 20 % na plnenie svojich dlhodobých cieľov. „Už prvé vreckové sa dá rozdeliť filozofiou ideálnych finančných mier. Od prvej mzdy by to mala byť úplná samozrejmosť,“ tvrdí Andrea Straková. A hlavne, buďte disciplinovaní. Žiadny dobrý plán nemá zmysel bez disciplíny. Vo financiách to znamená najprv si odložiť a potom si dopriať. Na prvé  počutie to možno nie je nič lákavé, ale je to naozaj len otázka zvyku. 

Snívame o dobrom dôchodku. Aký ho chceme mať?

O čom snívajú až tri štvrtiny Slovákov, je mať dobrý dôchodok a užívať si na ňom. V prieskume Nadácie PARTNERS sme sa preto pýtali, aký je ich vysnívaný dôchodok:

  • Slováci sa chcú na dôchodku venovať najmä vnúčatám a rodine (46 %), svojim záľubám (37 %), starať sa o dom a záhradku (27 %) a tiež cestovať a spoznávať svet (27 %). (možnosť viacerých odpovedí)
  • Na to, aby mali dôchodok na úrovni a podľa vlastných predstáv, Slováci uviedli, aký by chceli mať ideálny minimálny dôchodkový príjem, ktorý by im umožnil takú starobu, akú by chceli. Takmer dve tretiny Slovákov majú predstavu o ideálnom dôchodku viac ako 900 € – z toho 39 % by chcelo dôchodok vo výške 900 – 1 300 € a jedna štvrtina (24 %) budúcich dôchodcov by si predstavovala ideálny dôchodok vyšší ako 1 300 €.

Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať dnešní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám. „Ideálne čo najskôr začať šetriť a správne investovať. Ak začneme včas, postačujúca mesačná pravidelná investícia do splnenia vašich plánov môže byť napríklad už 50 €, jednorazovo dokonca od sumy 1 000 €,“ hovorí Maroš Ovčarik z PARTNERS INVESTMENTS a analytik Finančného kompasu. Ľudia strácajú motiváciu vkladať svoje úspory do štandardných bankových produktov s nulovými úrokovými sadzbami. Alternatíva, ktorá vie ochrániť úspory a zároveň priniesť zaujímavé zhodnotenie, je investovanie. V rámci investovania je možné vyberať z veľkého množstva produktov, najznámejšie sú klasické podielové fondy, prípadne v poslednom čase veľmi obľúbené ETF fondy.“

Investovanie nie je naša silná stránka, i keď môže práve z dlhodobého hľadiska priniesť najlepšie zhodnotenie peňazí. Situácia na Slovensku sa však zlepšuje. Pomaly rastie počet investujúcich Slovákov. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov[2]. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %).

Pozitívny je aj fakt, ktorý potvrdil prieskum Nadácie PARTNERS, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a plány:

  • Až 47 % Slovákov má úspory na jednorazové investovanie – jednorazovo vie necelá pätina (17 %) Slovákov investovať do 1 000 €. O čosi viac ako desatina (13 %) je schopná investovať sumu od 1 001 do 3 000 € a ďalšia skoro pätina (17 %) sumu viac ako 3 000 €.
  • Viac ako polovica Slovákov(56 %) vie pravidelne mesačne investovať malé sumy – 12 % Slovákov do 30 €, 14 % od 30 do 50 €, 15 % od 51 do 100 € a 15 % viac ako 100 €.

Príloha – Príklady jednorazových a pravidelných investícií, šetrenia na deti a na dôchodok.

PRÍKLADY JEDNORAZOVÝCH A PRAVIDELNÝCH INVESTÍCIÍ, ŠETRENIA NA DETI A NA DÔCHODOK

Príklad 1a:  Mojím snom je mať dobrý dôchodok a užívať si ho (tvrdí 74 % Slovákov) – PRAVIDELNÁ MESAČNÁ INVESTÍCIA

Ak investujem pravidelne do 64 rokov – výnos 5%
  50 € 100 € 300 € 500 €
vo veku 23 rokov 78 766 € 157 532 € 472 595 € 787 658 €
vo veku 33 rokov 43 598 € 87 196 € 261 587 € 435 978 €
vo veku 43 rokov 22 008 € 44 015 € 132 046 € 220 077 €
vo veku 53 rokov 8 753 € 17 506 € 52 519 € 87 532 €

Príklad 1b:  Mojím snom je mať dobrý dôchodok a užívať si ho (tvrdí 74 % Slovákov) – JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA

Ak investujem jednorazovo do 64 rokov – výnos 5%
10 000 € 30 000 € 50 000 €
vo veku 23 rokov 73 920 € 221 760 € 369 599 €
vo veku 33 rokov 45 380 € 136 141 € 226 902 €
vo veku 43 rokov 27 860 € 83 579 € 139 298 €
vo veku 53 rokov 17 103 € 51 310 € 85 517 €

Príklad 2: Mojím snom je mať zabezpečenú rodinu (tvrdí 66 % Slovákov)

Ak začnem odkladať pre deti  (0-23 rokov) – výnos 5%
5 rokov 10 rokov 15 rokov 20 rokov 30 rokov
100 € 6 809 € 15 499 € 26 590 € 40 746 € 81 870 €
300 € 20 427 € 46 498 € 79 771 € 122 237 € 245 609 €
500 € 34 045 € 77 496 € 132 952 € 203 729 € 409 349 €
1 000 € 68 090 € 154 992 € 265 904 € 407 458 € 818 698 €

Príklad 3: Mojím snom je venovať sa svojim záľubám (tvrdí 65 % Slovákov). Približne polovica Slovákov sníva tiež o svojom vlastnom bývaní, cestovaní, zabezpečení vzdelania pre svoje deti a mať veľa peňazí.

Ak investujem jednorazovo – výnos 5 %
  5 rokov 10 rokov 15 rokov 20 rokov 30 rokov
1 000 € 1 275 € 1 629 € 2 079 € 2 653 € 4 322 €
3 000 € 3 829 € 4 867 € 6 237 € 7 960 € 12 966 €
5 000 € 6 381 € 8 144 € 10 395 € 13 266 € 21 610 €
10 000 € 12 763 € 16 289 € 20 789 € 26 533 € 43 219 €

[1]Prieskum Nadácie PARTNERS „Životné sny a plány Slovákov“ – reprezentatívny dotazníkový prieskum realizovaný agentúrou FOCUS v dňoch 1. – 11. júna 2019 na vzorke 1 017 ľudí
[2]Prieskum Nadácie PARTNERS „Finančné plánovanie“ – reprezentatívny dotazníkový prieskum realizovaný agentúrou FOCUS v dňoch 4. – 11. júna 2018 na vzorke 1 015 ľudí

Na tlačovej konferencii vystúpil Martin Slosiarik, sociológ z agentúry FOCUS.

(Zdroj: Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY; Pripravila: red.)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*