Aby zamestnanci neodchádzali…

Bratislava, Admin – Ako si udržať kvalitných zamestnancov? Prečo noví odchádzajú v skúšobnej lehote a prečo tí dlhodobí nie sú lojálni? Príčinu často nachádzame už v adaptačnom procese nového zamestnanca. Dá sa povedať, že žiadny nováčik nechce robiť chyby a chce vykonávať svoju prácu správne. Po nástupe do zamestnania prejde zaškolením, po ktorom by mal byť schopný podávať očakávaný výkon. To sa však často nedeje, zamestnanci stále robia chyby a sami sú nespokojní. Táto frustrácia vedie potom k rozhodnutiu opustiť novú prácu ešte v skúšobnej lehote. Nespokojní sú aj dlhodobí zamestnanci – investujú svoj čas do nekonečného zaškoľovania nováčikov, čo im bráni vykonávať ich vlastnú prácu na 100 %. Výsledkom je opäť demotivácia.

Je vôbec možné tento gordický uzol preťať? Častým riešením je „rýchlokurz“ komunikácie a motivácie, od ktorého ale nie je možné čakať žiadne zázraky. Receptom je dôkladná analýza adaptačného a zaškoľovacieho procesu, ktorá ukáže, že príčiny problémov sú obvykle inde, než by sme ich čakali. Metodika Training Within Industry (TWI) odhaľuje príčiny problémov pomocou Mystery Employee (konzultant, ktorý vystupuje v pozícii nového zamestnanca, prichádza do spoločnosti, aby si prešiel celý náborový, nástupný a adaptačný proces).

„Vedenie firiem býva veľmi prekvapené, ako niektoré procesy v tejto oblasti skutočne fungujú – či skôr nefungujú,“ konštatuje Markéta Šimáková, partnerka spoločnosti DMC management consulting a certifikovaná trénerka TWI, a dodáva: „Prvé, čo sa zamestnanec niekedy dozvedá, sú triky a rady, ako sa v práci nepretrhnúť. Druhý nesprávny krok je nekvalitné zaškolenie a tretí, že sa zamestnancovi nikto poriadne nevenuje. Ten skúša vykonávať prácu správne, ale s malým úspechom, pokiaľ sa domáha rád skúsenejších, má pocit, že obťažuje. A to nikto dlho dobrovoľne nevydrží. Služobne starší zamestnanci sú tiež nespokojní, pretože investujú svoju energiu niekam, kde to neprináša očakávaný výsledok.“

Rosie-the-Riveter_velka

Nastavenie štandardného procesu zaškoľovania pomocou modulu Job Instruction metodiky TWI väčšinu týchto problémov odstráni. Zaškolenie je rýchlejšie, kvalitnejšie, noví zamestnanci spokojnejší, služobne starší šetria čas aj vlastné nervy. Celková atmosféra vo firme sa zlepšuje. Mení sa spôsob myslenia zamestnancov, znižuje sa plytvanie. „Metodiku úspešne používa už okolo 40 firiem vo výrobe a službách na Slovensku a v ČR a výsledky sú skutočne obdivuhodné, napríklad čas zaškolenia skracujeme v priemere o 30 %,“ dodáva Markéta Šimáková. Úspešnosť implementácie metodiky vo firme je priamo úmerná podpore vedenia, ktoré musí byť pre projekt zapálené ako prvé a dokázať ju odovzdať zamestnancom tak, aby nemali pocit, že ide o ďalší z „výmyslov“, ktoré je potrebné chvíľu dodržiavať, než prvotná vlna nadšenia prejde a ako mnoho predchádzajúcich iniciatív aj táto vyšumí dostratena. Tomu TWI predchádza vytypovaním správnych oblastí, kde začať s pilotným projektom. Volí takú oblasť, kde budú úspechy a výsledky čoskoro vidieť, aby nadchli pre zmenu a zapojenie aj ďalšie úseky. Pilotnú skupinu je dobré vyberať cielene – oblasť či proces, kde je potrebné niečo zlepšiť, zmeniť, nastaviť. Ďalšou možnosťou je nezameriavať pilot na jeden proces, ale vybrať cieľovú skupinu z „nadšených“ ľudí z rôznych procesov a stredísk, ktorí potom implementujú TWI vo svojich úsekoch. Dôležitá je vnútorná aj vonkajšia motivácia a podpora vedenia. Pilot sa väčšinou zameriava na „jednoduchšie“ procesy či úseky. Problematickejšie ďalšie fázy vo viacerých komplikovaných strediskách, ktoré si vyžadujú viac práce, zapojenie viacerých ľudí, dlhší čas, môžu spôsobiť pokles počiatočného nadšenia a tendenciu odvracať sa od metódy. A práve v tejto chvíli je možné čerpať motiváciu z viditeľných úspechov minulých etáp a znovu jasne ukázať, že vedenie je o úspechu stále presvedčené.

Metodika Training Within Industry vznikla v 40. rokoch 20. storočia v USA, keď do priemyslu nastupovali neskúsení zamestnanci (väčšinou ženy), ktorí nahrádzali mužov povolaných do vojny a bolo potrebné ich rýchlo zaškoliť. Symbolom metódy sa stala známa Rosie the Riveter. Po druhej svetovej vojne sa metóda úspešne využívala v Japonsku na obnovu tamojšieho priemyslu a je stavebným kameňom úspešného Toyota Production System. Na konci 20. storočia sa dočkala modernizácie aj v USA, odkiaľ sa v poslednom desaťročí úspešne šíri po Európe. Jej implementácia v Slovenskej a Českej republike je dostupná prostredníctvom TWI Institute Czech Republic, založeným spoločnosťou DMC management consulting v licencii amerického TWI Institute. Tréneri sú vyškolení priamo spoluautorom novodobej formy metodiky, Patrickom Grauppom.

DMC_logo

Okrem modulu zameraného na zaškoľovanie (Job Instruction) metodika ponúka aj ďalšie dva – Job Methods, zameraný na neustále zlepšovanie sa, ktorý štandardizuje napr. aktivity, ako je Kaizen, a Job Relations, ktorý poskytuje vedúcim štandardizované nástroje na predchádzanie a riešenie problémov a konfliktov na pracoviskách.

Viac informácií na www.dmc-cz.com .

(Zdroj: Markéta Šimáková, partnerka DMC management consulting s. r. o., Foto: Shutterstock, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*