26% veľkých firiem bude naberať nových zamestnancov

Bratislava, Admin – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na obdobie apríl – jún opatrne optimistické náborové plány.  11 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 3 % predpovedá ich zníženie a 84 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +8 %.

Manpower má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát za účelom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu tiež +8 %. Náborové plány oproti minulému štvrťroku zoslabli o 2 percentné body a v medziročnom porovnaní sú nezmenené. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené.

RegionGraphQ216-BRATISLAVA_SK copy

V posledných 12 mesiacoch pozorujeme oživenie dôvery slovenských zamestnávateľov. Dopyt však významne prevyšuje ponuku vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach, zamestnávatelia hlásia kritickí nedostatok robotníkov a trh práce sa za posledné esiace veľmi zmenil v prospech uchádzačov o zamestnanie. Výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce ukazujú, že úroveň optimizmu sa udrží aj v druhom štvrťroku 2016,” hovorí Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka Manpower Česká a Slovenská republika (na obr. č. 1).
Hlavnou hnacou silou tohto oživenia sú veľké medzinárodné firmy v automobilovom sektore, keďže vytvárajú pracovné miesta vo vlastných podnikoch alebo u svojich poddodávateľov. Pozorujeme aj obrovské náborové úsilie v odvetví logistiky po celom Slovensku, vrátane znevýhodnených regiónov vo východnej časti krajiny,” dodáva Jaroslava Rezlerová.

Porovnanie podľa odvetví

SectorQ216_slovak_sk

Zamestnávatelia v deviatich z 10 odvetví očakávajú v druhom štvrťroku pozitívne náborové prostredie. Najsilnejšie náborové plány hlási Doprava, skladovanie a logistika (+16 %) a Spracovateľský priemysel (+11 %). Povzbudivé plány s Indexom 10 % hlásia aj odvetvia Stavebníctvo a Veľkoobchod a maloobchod. Pokles počtu pracovných síl (-3 %) očakávajú zamestnávatelia v odvetví Ubytovanie a stravovanie. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa náborové plány znížili v šiestich odvetviach, predovšetkým o 9 percentných bodov v odvetví Veľkoobchod a maloobchod. Narástli však o 10 percentných bodov v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctv o, lesníctvo a rybolov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v piatich odvetviach, hlavne o 14 percentných bodov v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. Významný pokles o 10 percentných bodov hlási odvetvie Ubytovanie a stravovanie.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú na Východnom Slovensku, kde má Index hodnotu +9 %. Nárast počtu pracovných síl (+8 %) očakávajú aj zamestnávatelia v Bratislave a na Západnom Slovensku a trh práce na Strednom Slovensku vykazuje povzbudzujúce tendencie s Indexom +5 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index poklesol v dvoch regiónoch, hlavne v Bratislave (o 5 percentných bodov), mierny nárast o 1 percentný bod hlási Stredné Slovensko. V medziročnom porovnaní sa náborové plány znížili o 2 percentné body v Bratislave a na Strednom Slovensku, mierny nárast o 1 percentný bod tento krát hlási Západné Slovensko.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +21 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami (26 % nárast a 5 % pokles), nasledované malými podnikmi s 10 – 49 zamestnancami (+7 %). Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami hlásia mierny nárast počtu pracovných síl s Indexom +4 %, podobne ako mikropodniky s menej než 10 zamestnancami (+3 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zhoršili v troch zo štyroch kategórií, hlavne v stredných podnikoch (o 4 percentné body). Zamestnávatelia malých podnikov hlásia mierny nárast o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia zosilnenie náborového prostredia v troch kategóriách, predovšetkým v malých podnikoch (o 6 percentných bodov), stredné podniky však hlásia významný pokles Indexu o 10 percentných bodov.

Globálny pohľad

V 39 zo 42 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány zosilneli len v 8 krajinách a zoslabli v 22. V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zlepšilo v 12 krajinách a oblastiach, ale zoslablo v 23. Najoptimistickejšie náborové plány na druhý štvrťrok hlásia zamestnávatelia v Indii, Japonsku, na Taiwane, v Kolumbii a Guatemale. Najslabšie hodnoty Indexu hlási Brazília, Francúzsko a Taliansko.
Ďalšie výsledky prieskumu Manpower Index trhu práce budú zverejnené 14. júna 2016.
ManpowerGroup vytvorila i nástroj Manpower Employment Outlook Survey Explorer, nový interaktívny spôsob prezerania a porovnanie zistených údajov.

O prieskume „Manpower Index trhu práce“

V rámci projektu Manpower Index trhu práce na 2. štvrťrok 2016 bola oslovená reprezentatívna vzorka 755 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2016 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

Prieskum Manpower Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 58 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 42 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom.

 Prieskum Manpower Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 42 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

Foto: Valéria Nagyová – na obr. č. 1 zľava: Jan Hendrych, regionálny manažér Manpower Slovenská republika, Jiří Halbrštát, marketingový manažér Manpower Slovenská a Česká republika a Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka Manpower Česká a Slovenská republika

(Zdroj: Dana Samková, Seteva; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*