Logistické manévre výrobného družstva Kovotvar

Bratislava, Admin, 24. 5. 2014 - Firmy to v dnešnej dobe nemajú jednoduché. Odhadnúť správny pomer toho, ako rozložiť riadenie, na ktoré oblasti klásť väčší dôraz... Až príliš veľa faktorov ovplyvňuje správne fungovanie spoločnosti. Musia sa zladiť všetky oblasti, ktoré zastrešujú jej plynulý chod,

od ekonomického oddelenia, cez obchodné, výrobné, distribučné, marketingové… Ich spojením zistíme, že jedným z kľúčov k úspechu je optimalizovaná firemná logistika, čo je možné demonštrovať na výrobnom družstve Kovotvar Kúty.

Na pohľad malé nenápadné družstvo, no má za sebou bohatú históriu. Svoj vznik datujú v roku 1953, založili ho remeselníci – kováči, tesári a kolári. Prevádzky postupne rozširovali aj do Jablonice, Šaštína a Holíča. V minulosti sa postupne posúvali na pozíciu najsilnejšieho podniku regiónu. Spoločnosť bola zameraná na výrobu pozinkovaného tovaru, čo umožnilo rozvoj činností družstva v rámci ľubovoľného spracovania železa, ktoré vyžaduje túto povrchovú úpravu. Medzi činnosti družstva to kedysi zahŕňalo tiež ľubovoľné opravy kovových výrobkov, dnes sú zameraní už výlučne na výrobu a produkciu nových kusov.

Kovotvar 2 zm

Aj vďaka výrazným zmenám, ktoré nastali v spoločnosti po roku 1989 sa mohol Kovotvar orientovať na európske krajiny, ale aj Japonsko, či Severnú Ameriku. Rozšírili portfólio svojich výrobkov na mnohé úžitkové i dekoračné predmety a rýchlo sa stali minimálne európskym lídrom trhu v distribúcii kovových výrobkov. Jednou z výhod družstva je, že ponúkajú službu pozinkovania oceľových materiálov, čím pozdvihli záujem spotrebiteľa o stupienok vyššie.
V posledných rokoch bola situácia ťažšia, nakoľko koncom roka 2008 sa na slovenské územie začali dovážať lacné náhrady výrobkov z Ázie. Museli zlúčiť všetky svoje výrobné prevádzky, drasticky znížili počet pracovníkov a dĺžku ich pracovného úväzku.
Družstvu sa podarilo prejsť reštrukturalizáciou, čo je jav na Slovensku pomerne výnimočný, pretože zo 100 reštrukturalizácii je úspešne ukončených iba približne 6 %. Za zvládnutím situácie stojí Marcela Tokošová, Kovotvar prišla zachrániť v roku 2010 z pozície krízovej manažérky. Dnes je z nej riaditeľka celého družstva a znova sa tešia z úspechu doma i v zahraničí.

Kovotvar 3 zm

Aj Kovotvar si stráži tok tovaru, jeho púť začína vo výrobnej hale v Kútoch a odtiaľ cestuje do mnohých krajín Európy, až 70-80 % celkovej ročnej produkcie družstva týmto pripadá exportu výrobkov. V najväčšej miere je záujem o predmety do záhrady, požadované sú aj lapače nečistôt na diaľničné kanálové stoky. Kuriozitou je, že vďaka svojmu zákazníkovi z Británie distribuujú tovar priamo do Buckinghamského paláca, kde v obchode princa Charlesa ponúkajú krásu slovenskej ručnej výroby. Exkluzivita výrobkov sa tým v zahraničí navyšuje a s ňou niekoľkonásobne stúpa aj cena kropiacej kanvy zakúpenej na kráľovskom dvore. Ľahko ju rozoznáte od bežnej kanvy vďaka precíznemu hladkému dizajnu.

Zriadenie firmy je takzvané družstvo, ktoré funguje na trocha inom princípe, ako tradičné akciovky. Predstavenstvo si vždy vyhodnocuje hospodársku aktivitu za predošlý rok a robí dlhodobé plány na rok súčasný. Riaditeľka, koriguje nákup, predaj a sklady, okrem ekonomickej stránky je zodpovedná aj za informačný systém. Vďaka správne zvolenej marketingovej stratégii je možné pozorovať orientáciu distribúcie produktov do takých krajín, kde je poľnohospodárstvo stále populárne, kde majú v obľube dekoratívne exteriérové záhrady, čo sa týka lapačov nečistôt – krajiny, kde je v pláne budovanie diaľnic, či vo všeobecnosti budovanie infraštruktúry. Sem môžu spadať rozvojové zeme, zasiahnuté vojnami, zničené prírodnými živlami, tým sa uplatňuje filozofia – predávať a pomáhať. Export v družstve predstavuje takmer 80% z výroby. Efektívnym riešením je spolupracovať s firmou, ktorá je súčasne dodávateľom surovín, aj odberateľom produktov. Družstvo má viacero výhod vo fungovaní, sú nimi vlastné výrobné, skladovacie a predajné priestory, informačný systém poskytuje dobrú údajovú základňu, obchodní partneri ostávajú družstvu verní vďaka takmer rodinným vzťahom a obchodníci musia byť jazykovo vysoko zdatní.

Kovotvar 4 zm

Základom bolo podchytiť si na začiatok všetky teritóriá v Európe, kde neboli produkované kovové výrobky. Potom už jednotlivo doriešili vývoz výrobkov podľa toho, aké aktivity má daná krajina v najbližších rokoch na pláne. Posun vpred zaznamenali tým, že obmedzili vývoz a fakturáciu malých balíčkov do obchodov a nahradili ho väčšie krabice, ktoré sú ekonomickejšie a predstavujú hlavne úsporu času pracovníkov Kovotvaru. Vďaka prísnejšej disciplíne pri plánovanom odbyte a pri znižovaní nákladov na správnych miestach je výrobné družstvo Kovotvar v súčasnosti tam, kde je. Chcelo to nový inovatívny prístup k veci, nové nápady, vzdanie sa striktných pravidiel z minulosti a trocha odvahy. Obrovská vlna exportu je v prípade tohto družstva presne tou cestou, ktorou sa potrebovali vydať.

(Miroslava Brindová, Foto: Kovotvar)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*