Infraštruktúra diaľnic a tunelov na Slovensku  

BRATISLAVA/ADMIN – Stav infraštruktúry diaľnic a tunelov na Slovensku zaostáva za plánmi aj očakávaniami verejnosti. Svoj podiel na tom má aj reliéf krajiny s množstvom hornatých častí a vodných tokov, ktoré sú pre zhotoviteľov spomínanej infraštruktúry veľkou výzvou. Rozšírenie dopravných komunikácií by bolo žiaduce aj v okolí väčších mestských aglomerácií, kde často dochádza k nepopulárnym kolónam. Chýbajúca infraštruktúra často bráni aj rozvoju jednotlivých území.

Významnú úlohu pri riešení plynulosti a bezpečnosti dopravy zohrávajú podporné technické systémy a infraštruktúra rýchlostných ciest, diaľnic a tunelov. „Okrem toho táto podporná infraštruktúra zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o uzávierke, prípadne iných udalostiach na ceste, aby mohli napríklad zvoliť náhradnú trasu. Cieľom je teda optimalizácia dopravy a bezpečnosť všetkých jej účastníkov,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s.r.o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Tunel je ako malá továreň

Rozsah a komplikovanosť technickej infraštruktúry tunela možno prirovnať k malej fabrike. Tunel je uzavretý betónový priestor, ktorý limituje možnosť rôznych akcií, ako je vybočenie, odstavenie a pod. V prípade nehody dochádza okamžite k prerušeniu celej dopravy a požiar, aj keď len menšieho rozsahu, môže mať úplne iné následky ako ten istý požiar na otvorenej komunikácii. Z týchto dôvodov musí byť tunel vybavený technológiami, ktoré sú schopné zvládnuť všetky neštandardné situácie.

Novobudované diaľnice a tunely sú už podľa Igora Jamnického vybavené napájacou a komunikačnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje inštaláciu kamerových a informačných systémov, meteostaníc, počítadiel hustoty premávky či premenného dopravného značenia. V tuneli sa na riešenie neštandardných situácií nasadzujú priemyselné riadiace systémy, ktoré riadia vetranie, osvetlenie, dopravné značenie, tunelový rozhlas, požiarne systémy a systémy včasnej informovanosti vodičov nachádzajúcich sa ešte pred tunelom.

Včasná informovanosť je rozhodujúca

Z pohľadu bezpečnosti účastníka dopravy je mimoriadne dôležité práve moderné dopravné značenie. „Doprava sa zahusťuje a čoraz väčší význam naberá včasná informovanosť vodičov o neštandardných situáciách, či už ide o dopravnú nehodu, údržbu, prácu na diaľnici, kolónu a pod. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré nielenže informuje o danej situácii, ale dokáže ponúknuť aj jej riešenie,“ vysvetľuje Igor Jamnický z PPA INŽINIERING.

Včasná informovať je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení. Samotná technológia premenného dopravného značenia zaznamenala v posledných rokoch mimoriadny posun.

Súčasný trend smeruje k osadeniu LED matice, kde možno zobrazovať ľubovoľnú textovú či grafickú správu alebo jednoduchú animáciu dokonca s farebným rozlíšením. „Dnes už dokážeme zobraziť informáciu o tom, že ak je na ceste nejaká nehoda alebo prekážka, koľko bude trvať cesta do cieľa, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B. Tieto tabule sa vyznačujú vynikajúcou svetelnosťou a pritom extrémne nízkou spotrebou a dlhou životnosťou,“ konštatuje odborník.

(Zdroj: Tomáš Gelinger, TRUMPETER; Foto: Archív agentúry; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*