Zlaté čestné vyznamenanie pre kňaza ThDr. Mariána Červeného PhD.

Bratislava, Admin 29. 1. 2014 - Prezident Rakúskej republiky udelil Zlaté čestné vyznamenanie slovenskému farárovi ThDr. Mariánovi Červenému PhD. za zásluhy o rakúsku republiku. Toto vysoké vyznamenanie mu udelili 27. 1. 2014 na Veľvyslanectve Rakúskej republiky v Bratislave. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo viac ako sto hostí.

Marian Cerveny -príhovor

Medzi významnými hosťami nechýbali ani viacerí zástupcovia diplomatického zboru – veľvyslanec Indonézie, Chorvátska, Talianska, bývalý rakúsky veľvyslanec na Slovensku Max Pammer, bývalý slovenský veľvyslanec v Rakúsku Jozef Klimko, guvernér Národnej Banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší. Medzi prítomnými bol aj rakúsky profesor Franz Miehl, ktorý je organizátorom pašiových hier v St. Margarethen a profesor Erich Leitenberger (predniesol slávnostné laudatio). V rámci kultúrneho programu mali možnosť prítomní hostia vypočuť si vzácnych operných sólistov Martian Babjaka a Jozefa Kundláka, ktorých sprevádzal Peter Čačko.

ThDr. Marián Červený PhD. dostal ocenenie z rúk rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Dr. J. Markusa Wuketicha, ktorý zároveň predniesol príhovor o tom, ako budoval farár M. Červený intenzívne vzťahy medzi oboma krajinami vyše 20 rokov najmä v oblasti cirkevnej a kultúrnej.

Marian Cerveny odovzdávanie  vyznamenania

“Sú osobnosti, ktoré majú mimoriadne nadanie stavať mosty, kliesniť cestu k ľuďom, dávať im pocit spolupatričnosti, aj keď hovoria rozličnými jazykmi, majú rozdielny svetonázor a aj inak nemajú spolu veľa spoločného. Túto charizmu cítiť veľmi intenzívne u dôstojného pána farára Dr. Mariána Červeného.
Ihneď po páde Železnej opony sa pán farár Červený pustil do nadväzovania kontaktov s Rakúskom, do organizácie pútnických a kultúrnych ciest s členmi svojej farnosti a inými záujemcami prakticky do všetkých kútov Rakúska. Otvorenie po roku 1989 chápal ako mimoriadnu príležitosť pre mladých ľudí a zo všetkých síl podporoval vzájomnú výmenu medzi mládežou z Rakúska a Slovenska. Veľmi aktívnu spoluprácu vybudoval s prihraničnými obcami Gänserndorf, Engelhartsstetten a Kittsee. Opakovane prijímal skupiny z Rakúska. Jeho vtedajšia farnosť Brestovany sa vyvinula na skutočné miesto stretávania.
Pri všetkých aktivitách sprevádzala Dr. Červeného hlboká túžba prekonať bolestivé rozdelenie, ktoré 20. storočie zanechalo v tejto časti Európy. Bol presvedčený, že sa to dá najlepšie docieliť priamymi kontaktmi a výmenou medzi ľuďmi na oboch stranách hraníc. Jeho aktivity ho priviedli aj do blízkosti Kardinála Franza Königa, pre ktorého pán farár Červený zorganizoval viacero ciest na Slovensko a o ktorom vydal 3 knihy.
Ako farárovi v pôvodne nemeckej obci Bruck an der Donau (Most pri Bratislave) mu veľmi ležalo na srdci nadviazanie kontaktov s jej pôvodnými obyvateľmi, ktorí boli vysídlení po II. svetovej vojne a súčasnými obyvateľmi Brucku. Preto organizoval stretnutia vysídlencov s dnešnými obyvateľmi Brucku. Tieto stretnutia charakterizovalo zmierenie a nová vzájomnosť, avšak nevyhýbali sa pri tom ani dejinným faktom. Dr. Červenému sa pre toto zmierenie podarilo získať diecézneho biskupa Linzu, Dr. Ludwiga Schwarza, ktorý bol ako dieťa spolu so svojou rodinnou násilne vysídlený z Brucku an der Donau. Biskup Schwarz je odvety na pozvanie Dr. Červeného pravidelným hosťom na Slovenku, ktorý rozpráva Slovákom o svojich skúsenostiach vysídlenca. Tým sa neustále, v malých obozretných krokoch spracováva bolestivá kapitola našich vzájomných dejín.

Marian Cerveny spolu    s veľvyslancom27.januárti

Ako poverenec konferencie biskupov Slovenska pre Stredoeurópske katolícke dni 2004 postavil na nohy počas krátkeho času 60 000 pútnikov zo Slovenska. Dnes je Dr. Červený farárom v prihraničnej farnosti Pressburg-Sarndorf/Bratislava-Čunovo. Vzhľadom na viacjazyčnosť svojej fary (slovensko-chorvátsko-maďarsko-nemecká) sa Dr. Červený snaží o kontinuálnu výmenu so susednými obcami v Rakúsku a Maďarsku.
Pôsobenie pána farára Dr. Červeného zreteľne presahuje cirkevnú oblasť. Kdekoľvek pôsobí, okamžite začne stavať mosty medzi Rakúskom a Slovenskom. Takto položil základný kameň pre nespočetné množstvo kontaktov, stretnutí alebo humanitárnych akcií medzi oboma našimi krajinami. Zároveň sa s veľkou úprimnosťou snaží o to, aby sa zahojili rany z minulosti. Pán farár Dr. Marián Červený nám pôsobivo ukazuje, že aj jednotlivec, ktorý nemá žiadnu veľkú organizáciu alebo infraštruktúru, ale zato veľa osobnej iniciatívy a nadšenia, môže významne a hodnotne prispieť k bilaterálnym vzťahom dvoch krajín. A preto treba dnešné udelenie vyznamenania chápať aj ako povzbudenie pre ostatných, aby sa aktívnymi stali alebo nimi zostali,” povedal v príhovore Markus Wuketich, rakúsky veľvyslanec na Slovensku.
(red)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*