Zahájenie rokovaní porôt Krištáľového krídla 2014

Admin, 04. 12. 2013 - Oceňovaniu najvýznamnejších osobností Slovenska za rok 2013  v jedenástich kategóriách predchádza zasadnutie odborných porôt. Spomedzi návrhov na nominácie, zaslaných širokou aj odbornou verejnosťou, vyberá každá porota trojicu nominovaných, ktorá sa zverejní

po ukončení rokovaní vo všetkých kategóriách a zasadnutí Veľkej poroty dňa 18. 12. 2013. Priebeh zasadnutí prísne sleduje televízny štáb, finálne hlasovanie jednotlivých porotcov o trojici nominovaných je tajné a výsledok sa vkladá do obálok, ktoré sa okamžite zapečatia. Ako prvá  zasadala 2. decembra porota pre hospodárstvo v zložení Rudolf Sivák, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity a predseda poroty, Martin Kohút, generálny riaditeľ NESS Slovensko, Ivan Šramko, bývalý guvernér NBS, Martin Kubala, regionálny generálny riaditeľ Enterprise Group, Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange, Štefan Rosina, prezident Matador Group.

POROTA_HOSPODARSTVO_KKRIDLO_14

Autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová o každoročne sa zvyšujúcej kvalite práce porotcov hovorí: „Vysoko oceňujem a som nadšená z ich absolútne profesionálneho a zodpovedného prístupu, a to platí pre porotcov v každej kategórii. Dávajú Krištáľovému krídlu nielen svojím osobnostným rozmerom, ale aj slávnostným poňatím, vážnosťou a plným nasadením, ďalší punc kvality.“

POROTA_HOSPODARSTVO_KK_14

Slávnostné predstavenie nominovaných a vyhlásenie laureátov Krištáľového krídla sa uskutoční na galavečere 19. 01. 2014.

(Text: Daša Matejčíková, Foto: Desana Dudášková)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*