Význam talianskych investícii pre SR

Admin, 23.11.2012 - V priestoroch Starej budovy NRSR na Župnom námestí sa uskutočnila 22. 11. konferencia Taliansko – Slovenskej obchodnej komory (TSOK), ktorá oslavuje práve v novembri 15 rokov svojej činnosti. Za ten čas nadobudla komora skúsenosti z oblasti

medzinárodného obchodu a zahraničných investícií, čím prispela k spoločnému úsiliu zastúpenia Talianskej republiky na Slovensku (tzv. systém talianskych inštitúcií). Cieľom uvedenej obchodnej komory je prispôsobiť hospodársku spoluprácu medzi dvoma krajinami  novým trendom vo svetovom hospodárstve a v súlade s inštitúciami a podnikmi potvrdiť významné postavenie talianskych investícií v rámci regiónu strednej a východnej Európy (SVE). “Taliansko je dnes  štvrtým najvýznamnejším zahraničným investorom na Slovensku a  šiestym najvýznamnejším zahraničným zamestnávateľom”, informoval na konferencii Alberto Gerotto, prezident TSOK .
Podľa analýzy UniCredit Bank z októbra 2012 smeruje na Slovensko až 18 % zo všetkých talianskych investícií do regiónu SVE. To robí Slovensko druhým najvýznamnejším cieľom pre talianske investície v regióne. Podiel  Talianska na zahraničných investíciách, ktoré na Slovensko prúdili, predstavuje takmer 8 %, čo je vysoko nad priemerom regiónu (okolo 3 %).
Podľa prieskumu medzi talianskymi podnikateľmi, ktorý realizovala TSOK v novembri 2012, je najväčším ťahákom pre talianskych investorov na Slovensku možnosť zvýšiť konkurencieschopnosť z pohľadu nákladov a blízkosť trhov Východnej Európy. Viac ako polovica talianskych podnikateľov (53 %)  vníma Slovensko ako bezpečný prístav pre založenie nového biznisu v súčasnej situácii v Európe.

Talianske podniky sú  šiestym najvýznamnejším zahraničným zamestnávateľom na Slovensku
Napriek tomu, že prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko sa po kríze výrazne spomalil, výnosnosť talianskych investícií na Slovensku sa po kríze mierne zvýšila. Talianske firmy vytvorili v roku 2009 takmer 6 % výkonu slovenskej ekonomiky. Produktivita v talianskych firmách na Slovensku je  trikrát vyššia ako produktivita priemernej firmy na Slovensku.
Počet zamestnancov talianskych firiem sa podľa 57 % talianskych podnikateľov v roku 2013 nezmení. Až 30 % očakáva  nárast a iba 7 % plánuje počty zamestnancov znižovať. Talianski zamestnávatelia od slovenských zamestnancov očakávajú v prvom rade samostatnosť (47 %), dokonalú znalosť anglického jazyka (44 %) a schopnosť pracovať s kolegami z rôznych kultúr a ochota pracovať nadčas(obe 42 %).

Významné talianske investície
UniCredit Bank je bankou pre zahraničných investorov. Podľa prieskumu TSOK láka talianske firmy na Slovensko aj silný finančný sektor. Viac ako polovica talianskych podnikateľov hodnotí možnosť získania financovania zo strany bánk na Slovensku pozitívne. Talianske banky sa podieľajú na aktívach slovenského bankového trhu až 26 % a výraznou mierou sa podieľajú aj na financovaní slovenského podnikateľského prostredia.  Tento fakt potvrdzuje aj člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva v UniCredit Bank Miroslav Štrokendl, podľa ktorého „z celkového počtu firemných klientov UniCredit Bank obsluhuje až 39 % zahraničných investorov a ich podiel na celkovom firemnom financovaní v  banke je  46 %“.
Významný vplyv talianskych investícií  na rozvoj regiónu podčiarkuje najväčšia súkromná investícia v histórii Slovenska v hodnote približne ako  3 miliardy eur, ktorú realizujú Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel v rámci dostavby tretieho a štvrtého bloku atómových elektrární  Mochovce. Spoločnosť popri 5370 kmeňových zamestnancov, vytvára prostredníctvom projektu dostavby 3000 pracovných miest a sprostredkovane  takmer 10000 pracovných miest. Ročná investícia do projektu predstavuje približne 1 percento HDP krajiny. Z doteraz zazmluvneného objemu je pritom 56% financií zakontrahovaných pre slovenské firmy a 20% pre české spoločnosti, ktoré navyše získavajú významné referencie pre ich potenciálnu účasť na stavbách jadrových projektov v celom svete.
Pol miliardy investovanej do modernizácie a zvýšenie výkonu AE Bohunice, investície do modernizácie tepelných a vodných elektrární, či najnovšie spustená výstavba malej vodnej elektrárne Dobšiná III sú ďalšími príkladmi priamych investícií Slovenských elektrární na Slovensku, ktoré úspešne napredujú.
Región východu zaznamenal v roku 2001 príchod dôležitého talianskeho investora, ktorý sa postaral o záchranu odpadového priemyslu v meste Košice a jeho okolí. Vznikla spoločnosť KOSIT a.s., ktorá dnes patrí medzi päť najdôležitejších spoločností na Slovensku v danom predmete podnikania a je jednou  z významných zamestnávateľov v košickom regióne. Spoločnosť KOSIT predstavuje takzvaný „PPP“ projekt s mestskou samosprávou v oblasti komplexného nakladania a zneškodnenia komunálneho odpadu. V súčasnosti, v čase hospodárskej krízy, KOSIT realizuje jedinečnú environmentálnu investíciu vo výške 27 mil. eur do rekonštrukcie a modernizácie spaľovne odpadov. Táto investícia taktiež potvrdzuje správnosť rozhodnutia talianskeho investora podnikať na Slovensku.

(zd)

Rečníci:
Inigo Lambertini, Splnomocnený minister, generálny riaditeľ Sekcie pre internacionalizáciu Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky

Miroslav Štrokendl, člen predstavenstva a riaditeľ Divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank Slovakia a. s.

Michele Bologna, riaditeľ Komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel

Alberto Gerotto, prezident Taliansko – Slovenskej obchodnej komory

Giorgio Dovigi, generálny tajomník Taliansko – Slovenskej obchodnej komory

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*