Využitie ženského potenciálu v biznise

Admin, 21. 05. 2013  - V Bratislave sa dňa 22.5.2013 uskutoční v hoteli Double Tree by Hilton, Fórum "Firma 21. storočia" – Využitie ženského potenciálu v biznise, ktorú organizuje nezisková organizácia Srdce Slovenska, pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce

sociálnych vecí a rodiny.

logo Srdce Slovenska
Kríza nás privádza k tomu, že prehodnocujeme pohľad na leadership, pravidlá a zaužívané pohľady na riadenie a pôsobenie rôznych inštitúcií. Svet sa zmenil, vraciame sa k podstate v biznise aj v spoločnosti. A žena 21. storočia tu má miesto.  Ženy spolu s mužmi môžu spolupracovať, vytvárať rozumnejší, bezpečnejší spôsob žitia v dnešnej spoločnosti. Ženy v dnešnej spoločnosti predstavujú málo využívaný zdroj talentov a výrazný potenciál pre rast globálnej ekonomiky. A tento fakt už niekoľko rokov je súčasťou stratégií významných svetových inštitúcií. Vedúca investičná banka Goldman Sachs používa termín „womenomics“, ktorý pomenúva silu, ktorú ženy predstavujú pre dnešnú spoločnosť. Otázkam prínosu zapojenia žien do hospodárskeho života sa intenzívne venujú aj OECD, EÚ, Svetová banka a ďalšie svetové inštitúcie. Viaceré štúdie poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien do vedúcich pozícií a zvýšením ziskovosti týchto spoločností. Vrcholové orgány spoločností v EÚ sa vyznačujú trvalou a zjavnou rodovou  nerovnováhou, o čom svedčí skutočnosť, že iba 13,7 % miest vo vedení spoločností je v súčasnosti obsadených ženami. Iba 15 % nevýkonných riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy.

Cieľom Fóra je:

  • Zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o význame a reálnom prínose výraznejšieho zapojenia žien do riadenia hospodárskeho života.
  • Na skúsenostiach firiem, odborných štúdiách a praktických príkladoch ukázať prečo firmy potrebujú v manažmente aj ženy.
  • Priniesť reálne podnety a návrhy aplikovateľné v praxi na realizáciu konkrétnych aktivít, ktoré vo firmách vytvoria podmienky pre efektívnejšie zapojenie žien do riadiacich funkcií tak, aby mohli prirodzenejšie spojiť kariéru so svojím rodinným životom.
  • Definovať konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú úpravy podnikateľského, prostredia – na úrovni firiem aj makroekonomiky ako podklad pre ďalší legislatívny proces o nevyužitom potenciáli žien pre našu spoločnosť .

Fórum „Firma 21.storočia” – Využitie ženského potenciálu v biznise, je pilotným podujatím neziskovej organizácie Srdce Slovenska. Na fóre vystúpia Renáta Zmajkovičová, Jozef Burian, Katarína Nevedalová, Elena Kohútiková, Ivana Molnárová, , Róbert Šimončič, Silvia Porubänová, zástupca Flexi práce, zástupca Únie materských centier a ďalší odborníci.
Spoločne budeme hľadať odpovede a konkrétne riešenia na otázky, aké sú v súčasnosti na Slovensku prekážky efektívnejšieho zapojenia žien vo vedení firiem na úrovni firiem aj makroekonomického prostredia, aké konkrétne riešenia môžu pomôcť firmám tieto prekážky prekonať.
(Lazarová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*