Vysoká škola cez internet

Admin, 06. 08. 2013 - Prednášky a skúšky on-line? Prečo nie?! Uplatňovanie moderných komunikačných technológií vo výučbe - tzv. e-learning sa teší stále väčšej obľube na školách po celom svete. Po prvý raz ho budú môcť aktívne využívať aj študenti na Slovensku. Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) so sídlom v Banskej Bystrici

začne už v nadchádzajúcom akademickom roku využívať moderné e-learningové metódy výučby. „Systém, ktorý zavádzame umožní sledovať prednášky on-line, opätovne sa ku nim vrátiť a konzultovať danú problematiku s pedagógom. Rovnako aj skúšky budú môcť naši študenti absolvovať on-line,“ hovorí nový prorektor BIVŠ, prof. Dr. Martin Užik.

Uzik_21

Prof. Užik sa problematikou e-learningu zaoberá už viac ako 10 rokov. Inicioval jeho zavedenie na nemeckých vysokých školách v Berlíne a vo Wuperthal-e.
Moderné výučbové metódy si na základe jeho iniciatívy osvojila aj vzdelávacia skupina COGNOS AG, ktorej členom je BIVŠ. Materská spoločnosť ho teraz poverila, aby overené postupy preniesol aj na Slovensko.

Vyspelý systém
BIVŠ bude využívať vyspelý e-learningový systém ILIAS, ktorý sa osvedčil práve na nemeckých školách. Jeho štandardnou výbavou sú on-line prenosy prednášok. Výhodou je, že tieto prednášky môžu „navštevovať“ aj študenti, ktorí by sa ich inak nemohli zúčastniť, napr. pre chorobu, pracovné alebo iné povinnosti. Prednášky sa zároveň nahrávajú a ukladajú do databáz, kde sa dajú kedykoľvek spätne vyhľadať. Možnosť vypočuť si prednášky opakovane podstatne prispieva k osvojeniu si problematiky. „V roku 2004 som začal svoje prednášky nahrávať a uverejňovať na internete. Popri tom som si viedol štatistiky výsledkov a zistil som, že študenti si zlepšili priemernú známku z 3,6 na 2,7. Takže len takáto jednoduchá vec mala nesmierny vplyv na výsledky,“ konštatuje M. Užik.
Ďalšou metódou, ktorú M. Užik uplatňuje na školách v Nemecku, sú tzv. PC-skúšky, počas ktorých môžu študenti používať internet, excel a literatúru. V čase 90 minút majú za úlohu vyriešiť zložité finančné problémy. V priebehu skúšky im profesor za pomoci e-learningového systému kladie kontrolné otázky a okamžite dokáže zistiť rozsah a kvalitu vedomostí. „Ihneď po skúške potom diskutujeme o problémoch, ktoré vznikli pri riešení a dohodneme si osobné konzultácie cez skype alebo iné komunikačné nástroje,“ hovorí Užik. Systém ILIAS zároveň umožňuje študentom a pedagógom vytvárať rôzne wiki-stránky a blogy, ktorých cieľom je výmena informácií a skúseností s riešením rovnakých problémov.
Analytická časť systému zasa pomocou štatistík dokáže odhaliť silné a slabé stránky jednotlivých študentov a podľa toho sa im venovať. „Lepšiemu študentovi môžem dať nové úlohy a podporovať jeho rozvoj. A naopak študentovi, ktorý má problémy s danou problematikou poskytnúť podporu, aby oblasť pochopil a lepšie zvládol,“ vysvetľuje M. Užik.

Od memorovania k praxi
E-learningová forma štúdia prináša škole a najmä študentom výraznú úsporu času. To im umožňuje zapájať sa do konkrétnych projektov, ktoré ich pripravia pre potreby praxe. Príkladom môže byť zakladanie školských „eseročiek“ za pomoci sponzorských príspevkov. „Na začiatok máte k dispozícii určitú sumu a študenti musia sami rozhodnúť, ako ju investovať. Začnete im klásť otázky: Učili sme sa, čo sú investície, aké typy poznáme, tak poďme nejakú zrealizovať. Je lepšie za všetko nakúpiť akcie rýchlo rastúcej firmy alebo investíciu rozložiť? Študenti sa tak učia rozhodovať, riešiť kritické situácie, navyše pracujú v tíme. Pri práci na takomto projekte okamžite prechádzate od teórie k praxi,“ približuje M. Užik.

Woman with Laptop Computer

Nemecké štúdium za slovenské školné
Zvýšiť šance absolventov na uplatnenie sa v praxi je cieľom aj ďalšieho zámeru BIVŠ pre akademický rok 2013/2014. Paralelne s e-leraningom zavedie do svojich osnov plnohodnotné nemecké študijné programy. Povedú ich priamo profesori z renomovanej vysokej školy Fresenius, ktorá má v Nemecku už 165-ročnú tradíciu.
Kompetenciu v kľúčovej špecializácii školy podčiarkne nemecký študijný program Bankovníctvo a financie. Veľký ohlas si škola sľubuje aj od zavedenia programov zameraných na ekonomiku a podnikanie v sektore turizmu ako aj v oblasti wellness a fyzioterapia. Práve tie v Nemecku navštevuje z roka na rok viac študentov. „Našim cieľom je naplno zužitkovať zázemie, ktoré nám dáva silný zahraničný partner COGNOS AG. Profitovať z toho budú najmä naši študenti, ktorí tak získajú kvalitné nemecké vzdelanie za slovenské školné a zároveň aj možnosť priameho uplatnenia sa na nemeckom, či rakúskom trhu,“ uzavrel prof. Užik.

(Text a foto Media Knowledge, s.r.o.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*