Verejná diskusia ku vzdelávaniu

Admin, 31.10.2012 – Americká obchodná komora v SR včera hostila vyše 280 zástupcov firiem, škôl, inštitúcií, expertov a predstaviteľov vlády na konferencii k budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Prestížne podujatie sa konalo pod záštitou Ministra  školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušana Čaploviča. Otvorilo verejnú diskusiu o tom, ako prispieť k reforme vzdelávacieho systému na Slovensku a ako vzdelávanie efektívne prepojiť s požiadavkami trhu práce.

Konferencia bola vyvrcholením iniciatívy vzdelávania s názvom „2012: Rok vzdelávania“, ktorá vznikla v januári 2012 na pôde Americkej obchodnej komory v SR. Na úvod si jej členovia zadefinovali prioritné kritériá a problémy, ktorým sa iniciatíva bude venovať. Na riešeniach a odporúčaniach spolupracovali firmy, odborníci, školy a inštitúcie počas niekoľkých mesiacov a včera ich prezentovali predstaviteľom slovenskej vlády.
Iniciatíva našla podporu aj u Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušana Čaploviča, ktorý sa v úvode roka vyjadril nasledovne: „Budem rád, ak riešenia iniciatívy povedú k modernizácii nášho vzdelávacieho systému a priblížia ho požiadavkám trhu práce, ale aj systému, ktorý zabezpečí ďalší rozvoj našej spoločnosti.“
Beáta Brestenská, líderka iniciatívy vzdelávania, povedala: „Na iniciatíve spolupracuje množstvo skúsených odborníkov. Uznávané a rešpektované osobností z oblasti školstva a vzdelávania sa posadili za stôl s poprednými firmami, ktoré majú ochotu, vôľu a chuť prispieť k zmene. Spoločne sa dopracovali k množstvu podnetných a reálnych riešení. Verím, že ich zavedením do praxe sa k reforme vzdelávania postupne priblížime.“
František Jakab, líder iniciatívy vzdelávania, doplnil: „Konferencia naštartovala verejnú diskusiu o dôležitých témach – od kvality učiteľov a potreby zatraktívniť učiteľskú profesiu, akreditačný proces, tvorbu inkluzívneho vzdelávacieho systému, nevyhnutnosti tvorby apolitického profesionálneho inštitútu na analyzovanie a prognózovanie vývoja spoločnosti a ekonomiky, cez uplatnenie absolventov vysokých škôl, monitoring kvality, efektívny manažment univerzít, chýbajúcu motiváciu zamestnancov vysokého školstva, až po podnikateľsko-akademickú spoluprácu. Sme presvedčení, že naše riešenia a odporúčania povedú k zefektívneniu prepojenia praxe a vzdelávania.“

(mh)

Beáta Brestenská: líderka iniciatívy “2012: Rok vzdelávania”, prezidentka projektu Infovek Slovensko

František Jakab: líder iniciatívy “2012: Rok vzdelávania”, vedúci výboru pre biznis-akademickú spoluprácu Americkej obchodnej komory v SR a koordinátor programu Sieťových akadémií Cisco pre SR

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*