V Bratislave európski kresťanskí politici hľadali možnosti ďalšej spolupráce

Bratislava, Admin 11. 05. 2018 – Dnes sa konalo 16. Generálne zhromaždenie politickej strany ECPM – Európske kresťanské politické hnutie, ktorej predsedom je Slovák Branislav Škripek. Ide o prvého slovenského predsedu v histórii tejto strany. Cieľom dnešného stretnutia strany bolo zaoberať sa ďalším smerovaním ECPM a tiež tým ako nájsť konzervatívnych kandidátov do najbližších volieb do EP v členských štátoch.

Branislav Škripek sa stal členom ECPM v roku 2012 aj preto, lebo sa vedel stotožniť s víziou strany. „ECPM je Európske kresťanské politické hnutie. Záleží nám na rokmi overených európskych hodnotách, ktoré vychádzajú zo žido-kresťanskej tradície. Chceme a robíme všetko preto, aby sa Európa prinavrátila ku svojim koreňom,” povedal predseda ECPM Branislav Škripek (v strede foto).

Generálneho zhromaždenia sa zúčastnili delegáti z desiatich krajín, ktorí sa zaoberali viacerými uzneseniami. Slovensko zastupovali poslanec NRSR Martin Fecko. Branislav Škripek otvoril stretnutie a povedal: „Ako nutnosť pre uskutočnenie našej vízie považujem budovanie vzťahov s konzervatívnymi politikmi naprieč európskymi krajinami. Rád by som v najbližších mesiacoch uskutočnil viacero pracovných ciest po Európe a stretol sa s politikmi, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Pre budúcnosť je dôležité nielen vedieť o sebe, ale naučiť sa spolupracovať. A vytvoriť v členských krajinách EÚ kandidátky do EP, na ktorých budú konzervatívni politici. Potrebujeme dostať do EP viac kresťanov”.
Uznesenie „O odkazovaní na Boha a na židovsko-kresťanské dedičstvo Európy v Lisabonskej zmluve,” predstavila Nemka Karin Heepen. Gabriela Urbanová zo Slovenska, členka predsedníctva ECPYouth, odprezentovala Uznesenie o „Obchode s ľuďmi”. Trojicu dokumentov uzatvoril zástupca holandskej politickej strany Christen Unie s Uznesením o „Klimatických zmenách”.
Po tomto bode nasledovalo rokovanie o vízii ECPM a EÚ. Do diskusie sa zapojili viacerí účastníci a nastala všeobecná zhoda v tom, že pokiaľ chce mať EÚ budúcnosť musí sa vrátiť nielen k hodnotám, ale začať stavať na vzťahoch medzi krajinami EÚ.
Program vyvrcholil Správou z Európskeho parlamentu a z Rady Európy, ktorú delegátom predstavili riaditeľ Európskych záležitostí ECPM, Leo van Doesburg.

(Zdroj: Elena Burešová; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*