Hyperbarická oxygenoterapia už aj v Bratislave

Bratislava, Admin – Dnes sa uskutočnilo oficiálne otvorenie najmodernejšieho centra hyperbarickej medicíny na Slovensku pod názvom Centrum HBO za prítomnosti popredných hostí. V oficiálnej časti vystúpil konateľ spoločnosti Robert Čapla. Medzi prítomnými nechýbal ani starosta mestskej časti Ružinov Dušan Pekár, ktorý si so záujmom prezrel toto jedinečné novovzniknuté centrum. Za odbornú verejnosť vystúpili MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH, vedúca lekárka Centra HBO a MUDr. Pavel Malovič, uznávaný športový lekár a člen medzinárodnej dopingovej komisie. Prítomných novinárov oslovila svojím vystúpením Zuzana Haasová, speváčka, herečka a moderátorka, ktorá má diagnostikovaný diabetes mellitus. Známa herečka už osobne vyskúšala pozitívne účinky hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá sa využíva na liečbu niektorých komplikácií cukrovky. 

Dôvod vzniku hyperbarickej oxygenoterapie, alebo iným slovom liečby kyslíkom v prostredí zvýšeného tlaku môže byť častokrát v živote zachraňujúcou liečbou. Pri určitých konkrétnych indikáciách neexistuje oproti HBO žiadna iná možnosť liečby. S možnosťou úspešnej liečby je úzko spätá i jej dostupnosť. “A práve táto dostupnosť hyperbarickej liečby a  jej vplyv na ľudské telo boli jednými z dôvodov, pre ktoré sme sa rozhodli vybudovať naše Centrum HBO,” povedal v úvode Robert Čapla, konateľ HBO Medical. 

 

Proces vzniku Centra HBO

V polovici roku 2016 bola výrobcom komory dodaná technológia, následne sa vykonala jej inštalácia, testovanie, certifikácia  štátnou skúšobňou a priestory boli upravené do tej podoby, ako ich môže návštevník vidieť okolo seba dnes. Rozloha Centra je približne 270 m² a tvorí ju prijímacia recepcia s bezbariérovým prístupom, čakárňou pre pacientov, ordináciou lekára, samotnou hyperbarickou komorou s menším predsálím, šatňami pre dámy, pánov a imobilných pacientov, dennou miestnosťou pre personál, oddelenými toaletami pre dámy/pánov/imobilných pacientov a technologickým zázemím pre hyperbarickú komoru.

Technológie v číslach

Srdcom Centra je samotná hyperbarická komora od nemeckého výrobcu spol. HAUX-Life Support GmbH. Táto pretlaková komora má 12 miest v hlavnej komore a 2 dodatočné  miesta v predkomore, má možnosť vstupu a výstupu z obidvoch strán. Jej maximálny pracovný tlak je +5,5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie O2 a % CO2 v ovzduší komory. Súčasťou elektroinštalácie je príprava na inštaláciu dodatočných komponentov – EKG, pľúcneho ventilátoru a infúznej pumpy. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom a váži bez príslušenstva približne 17 ton.

Starostlivosť o klienta

Počas samotnej expozície sa o klientov Centra stará 1 atestovaný lekár, 1 hlavná sestra, 1 zdravotný sprievod a 1 certifikovaná obsluha hyperbarickej komory. Personál sa skladá z vedúceho lekára a ďalších 3 atestovaných lekárov, hlavnej sestry, 2 certifikovaných technikov a 4 záchranárov/zdravotných sestier so špecializáciou intenzívna medicína ako zdravotný sprievod. Z celkového počtu zamestnancov sa ich minimálne polovica venuje technickému potápaniu.

Prehľad komôr na Slovensku a v zahraničí

Na Slovensku je etablovaných 5 porovnateľných poskytovateľov HB liečby: Nové Zámky (AMV Medical, s. r. o.), Trenčín (Fakultná nemocnica TN), Piešťany (ADELI Medical Center), Martin (HBO Martin, s. r. o.) a Košice (AGEL).

V  Českej republike sa nachádza 9 dvoj a viacmiestnych komôr, z ktorých najväčšia je 16- miestna v Ústí n. Labem. Pre porovnanie najväčšia komora v Európe je v Stockholme v Karolinskej University Hospital, do ktorej sa vojde celá operačná sála.

“Naše Centrum poskytuje nadštandardný prístup a rozsah starostlivosti o pacienta. Samotná liečba je poskytovaná v kontexte s najnovšími odporúčaniami Európskeho výboru pre HB medicínu a náš prístup kopíruje min. Európsky kódex osvedčených postupov pre hyperbarickú kyslíkovú liečbu.  Naše Centrum a rozsah jeho záberu je rozvíjané aj nadväzujúcou spoluprácou s rôznymi športovými klubmi – naše personálne obsadenie a technológia nám umožňujú napĺňať široké možnosti využitia hyperbarickej oxygenoterapie,” povedal v závere príhovoru Robert Čapla.

V čom spočíva liečba

“Liečba spočíva vo vdychovaní 100 % medicinálneho kyslíka za podmienok tlaku vyššieho, než je tlak atmosférický. Zvýšenie tlaku sa dosahuje v uzatvorenom zariadení, ktoré sa nazýva hyperbarická alebo aj pretlaková komora.  Vzduch, ktorý bežne dýchame, obsahuje približne 21 % kyslíka, zbytok tvorí dusík a iné plyny. Pri hyperbarickej oxygenoterapii je vdychovaná koncentrácia kyslíka 100 %, teda takmer 5-násobne vyššia ako vo vzduchu. Pracovný tlak v hyperbarickej komore, ktorý používame pri liečbe je obvykle až 2,4 násobne vyšší než je okolitý atmosférický tlak. Pri tomto pretlaku sa výrazne väčšie množstvo kyslíka rozpúšťa v telesných tekutinách. Dochádza tak až k 15-násobnému zvýšeniu ponuky kyslíka tkanivám, v porovnaní s dýchaním vzduchu za normálnych podmienok,” vysvetlila novinárom MUDr. Mgr. Erika Kožáková, vedúca lekárka Centra HBO. 

Kyslík týmto mechanizmom zásobuje časti organizmu, ktoré z rôznych príčin trpia jeho nedostatkom. Zvyšený obsah kyslíka pôsobí v tkanivách komplexne – podporuje obnovu poškodených buniek, má protizápalový a antibakteriálny efekt, zvyšuje účinnosť niektorých antibiotík.  Podporuje novotvorbu ciev a zvyšuje syntézu kolagénu, čím zlepšuje prekrvenie v nedostatočne prekrvených oblastiach a urýchľuje hojenie ťažko sa hojacich rán a defektov, obzvlášť spojených s bakteriálnou infekciou. Samotný zvýšený tlak prispieva k liečbe chorobných procesov v uzavretých tkanivách svalov, kostí a zubov, kde znižovaním lokálneho tkanivového opuchu, dochádza k zlepšeniu prekrvenia. Efekt zmenšenia veľkosti plynových bublín v krvi a v tkanivách sa využíva najmä v liečbe vzduchovej embólie a dekompresnej choroby. 

Celkový účinok HBO sa prejaví v postihnutej časti tela predovšetkým podporou obnovy poškodených tkanív, zlepšením prekrvenia, redukciou zápalového procesu a urýchlením hojenia. Pri niektorých ochoreniach je hyperbarická oxygenoterapia základom život zachraňujúcej liečby. Patrí sem predovšetkým dekompresná choroba potápačov, vzduchová embólia, otrava oxidom uhoľnatým, plynová gangréna.  U mnohých ochoreniach je doplnkovou liečebnou metódou pri základnej režimovej, medikamentóznej alebo chirurgickej liečbe, kde výrazne ovplyvňuje pozitívny liečebný výsledok a zlepšuje kvalitu života.  K najčastejším indikáciám patria nehojace sa rany rôzneho pôvodu najmä tzv. “diabetická noha”, chronické zápaly kostí, mnohé poúrazové a pooperačné postihnutia, poškodenia tkanív po rádioterapii a určité typy infekčných ochorení (napr. ťažké infekcie mäkkých tkanív).

Pozitívny efekt HBO sa využíva ako doplnková liečba aj pri niektorých poškodeniach centrálneho nervového systému, polyneuropatiách a v liečbe náhlej hluchoty.  Liečebný efekt nie je okamžitý, v klinickom stave pacienta sa začína prejavovať až po určitej dobe. Počet nevyhnutných expozícií t.j. liečebných sedení sa obvykle pohybuje medzi 10 – 30 podľa typu ochorenia, jeho priebehu a aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Liečba spravidla prebieha 1 krát denne po dobu 10 – 30 dní s ohľadom na indikáciu a celkový zdravotný stav.

V súčasnej dobe sa hyperbarická oxygenoterapia používa v spolupráci s liečbou v mnohých medicínskych odboroch, akými sú:

 • diabetológia
 • angiológia
 • chirurgia
 • traumatológia
 • ortopédia
 • pediatria
 • onkológia
 • neurológia
 • otorinolaryngológia
 • urológia
 • urgentná a intenzívna medicína
 • potápačská medicína.

“Vdychovanie kyslíka pri vyššom tlaku, ako je atmosferický (ten okolo nás) sa v športovom svete používa pri liečbe viacerých ochorení a zranení už dlhšiu dobu. Metóda sa označuje ako hyperbarická oxygenoterapia. Fyziologické účinky takejto inhalácie pri spomínanom pretlaku spočívajú predovšetkým v tom, že tlaková úroveň kyslíka sa vo všetkých orgánoch a tkanivách niekoľko násobne zvýši, a tým dochádza k eliminácii lokálnej a celkovej hypoxie a ischémie (nedokrvenosti) – nedostatočnej výživy kyslíkom,” vysvetlil športový lekár MUDr. Pavel Malovič. Krv môže byť vystavená aj nadmernému pôsobeniu dusičnanov a dusitanov obsiahnutých v nekvalitnej vode a v niektorých potravinách, ako napríklad fortifikované údeniny alebo zelenina, ktorej rast a dozrievanie je urýchľované hnojivami obsahujúcimi práve dusičnany. Vtedy vzniká v tele športovca iná forma hemoglobínu (krvného farbiva), a to takzvaný methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Jeho prítomnosť v určitom množstve v krvi sa môže prejaviť chronickou únavou a postupným znižovaním výkonnosti športovca.
Liečba pretlakovým kyslíkom má výrazne regeneračné a hojivé účinky. Vďaka vyššiemu množstvu prijatého kyslíku do krvi sa zlepšuje látková premena (metabolizmus) buniek a regenerácia telesných tkanív. Tento druh terapie podporuje lepšie hojenie kostí najmä po únavových zlomeninách a infekciách. Využíva sa aj pri pretrénovanosti a únave organizmu, stresoch i celkovej vyčerpanosti. Ako povolený podporný prostriedok býva akceptovaná pre zlepšenie fyzickej kondície. V podobe doplnkovej liečby sa hojne využíva pri poruchách prekrvenia dolných končatín, omrzlinách, popáleninách a pri zlom hojení rán. Bol preukázaný kratší čas hojenia a rekonvalescencie zranení kostí, kĺbov, svalov, väzív, šliach a tkanív. Opakovaný pobyt v hyperbarickej komore podľa niektorých výsledkov štúdií z USA alebo Nemecka hovorí o zvyšovaní psychickej odolnosti (takzvaný mozgový doping) a spomaľovaní procesov starnutia.

U športovcov, ktorí túto liečebnú metódu absolvovali sa preukázalo:

 • urýchlenie fyzickej a psychickej regenerácie po nadmernej športovej záťaži,
 • výrazné zlepšenie prítoku krvi do poškodeného tkaniva a tým aj akcelerácia  hojenia,
 •  urýchlenie rekonvalescencie zranenia kostí, kĺbov, väzív, šliach a tkanív,
 • odbúranie únavových produktov ako kreatínkináza (CK), amoniak a kyselina močová,
 • redukcia tkanivových opuchov,
 • zlepšenie koncentrácie a kreativity.

“Zatiaľ som podstúpila len niekoľko “ponorov”. Po 30 rokoch života s diabetom I. typu (závislá na inzulíne ) mi zatiaľ kyslík v Centre HBO zmenil aspoň to, že mi nebýva zima na nohy.  Znamená to prekrvenie, lebo chlad som v posledných rokoch pociťovala už aj v lete. Pred vstupom do hyperbarickej komory si sledujem glykémiu a keď po dvoch hodinách vyjdem von, vždy mi klesne o 4 mmol, čo je úžasné. Som rada, že som dostala možnosť stať sa tvárou tohto veľmi príjemného miesta s nádychom podmorského sveta.  Kto by sa nechcel stať tvárou “100 % kyslíka”, keď všetci vieme, že omladzuje nielen z vonka ale hlavne zvnútra! Má to pre mňa zmysel hlavne kvôli obnoveniu buniek, ktoré strácam vďaka vyšším glykémiám. Veď kyslík sa v dnešnej dobe cení už zlatom, pretože ozdravuje,” úprimne doznala o sebe známa herečka Zuzana Haasová.

Prvá dvanásťmiestna hyperbarická komora v Bratislave na Hraničnej ulici (hneď vedľa diaľničného obchvatu) otvorila svoje brány pre verejnosť. Jej liečebné účinky treba čím skôr vyskúšať. Bližšie info nájdete na https://www.centrumhbo.sk/.

(Zdroj: HBO Medical; Lukáš Dinka; Pripravila: Valéria Nagyová)

32 Komentáre Hyperbarická oxygenoterapia už aj v Bratislave

 1. Dobrý deň trpím úzkosťou a depresiami t.c.na tritico a kvetiapin večer,ku tomu idem do prechodu na základe hormonalneho profilu a busi mi srdiečko lieky ktoré mi navrhla kardiologicka Concord 2’5 zatiaľ neužívam aj ad vysádzam…môže mi pomôcť oxygenoterapia hlavne na tie extrasystoly?dakujem

  • Dobry den Ines,
   dakujeme za vas podnet. V tomto pripade je potrebna odborna konzultacia s hlavno lekarkou v nasom centre aby sme zistili viac o vasej diagnoze. Konzultacia je bezplatna a objednat sa na nu mozete na telefonnom cisle, ktore najdete na nasom webe http://www.centrumhbo.sk

 2. Dobrý deň.chcela som sa opýtať,keď som poistena vzp tak mi celu proceduru preplsca poistovna?tich ,45€.Dakujem

  • Dobry den Monika,
   momentalne s VSZP poistovnou rokujeme o zazmluvneni. Ak bude uspesne, tak poistovna bude preplacat len nou indikovane diagnozy. Preplacanie na liecbu je ciastocne cca 50%, zvysnu sumu si pacien doplaca.
   Pri neindikovanej liecbe poistovnou za jednu expoziciu pacient plati ako samoplatca 79€, pri indikovanej liecbe 46€

 3. Lena Hrošova // 1. júla 2017 at 12:01 // Odpovedať

  Mam artrozu na oboch rukách, bolesť palcov , pomohla by mi tato terapia? Prosim ako sa k vam môžem objednať.S pozdravom Lenna Hrošová

  • Dobry den pani Hrosová,

   vasa diagnoza nepatri medzi indikacne diagnozy ciastocne hradene poistovnou. Hyperbaricka oxygenoterapia sposobuje syntezu kolagenu a taktiez zmiernuje opuch a zapalove procesy, tak z tohto hladiska by vam mohla pomoct. Pre lepsie posudenie prosim Vas kontaktujte nase centrum. Kontakt najdete na nasom webe http://www.centrumhbo.sk

 4. Dobry den,
  chcela by som sa spytat kto moze doporucit liecbu, aka dlha je luecba a kolko stoji.
  Dakujem za odpoved

  • Dobry den Olga,
   liecbu moze odporucit vas obvodny lekar, alebo specialista, zalezi na vasej diagnoze. Dlzku liecby urci nasa veduca lekarka so svojim timom na zaklade vasej diagnozy. Ceny liecby najdete v nasom cenniku na http://www.centrumhbo.sk, kde najdete aj informacie o indikaciach, ktore su ciastocne preplacane poistovnou.

 5. Maria Ocenasova // 2. júla 2017 at 8:21 // Odpovedať

  Zaujimalo, by ma, kolmo z toho plati zdravotna poistovna a kolko pacient.

 6. Andrea Krajniakova // 3. júla 2017 at 8:54 // Odpovedať

  Dobry den. Tiez by ma zaujimalo ako je to s uhradzanim liecby.

 7. Som po dvoch operaciach chrbtice som na inv.doch.casto padam a mam aj vypadok reci niekedy cadtejsie somneur.pac.pomohla by mi oxyhenoter.pacovala som ako stanicna na dialyza a potom na rzp.

 8. Som po dvoch operaciach chrbtice na inv doch.caste pady a zasekavanie reci trpnutie a slabost a caste pady pracovala som ako.stanicna sestra an dialyze a.potom na rzp dispecing

 9. Je na indikačnom zozname aj skleróza multiplex? Ďakujem za odpoveď. AAA

 10. Dobrý deň, mám už niekoľko rokov problém so sluchom, posledné 4 roky sa my sluch rapídne zhoršil, je nádej na liečbu, ak áno ako postupovať. Som poistenec Union. Ďakujem

 11. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je táto liečba vhodná pri ochorení Systémový lupus erythematosus. Z minulosti 2x trombózy, lupusová nefritída (aktuálne bez ťažkostí).

 12. Dobry den mam zaujem o informacie ci sa da hyperbar. Komora vyuzit aj pri diagnoze CLL chronicka lymfocytarna leukemia u 65 rocneho pacienta, zatial bez chemo. Dakujem.

 13. Dobry den.Rada by som sa opytala na vas nazor,ci je mozne v domacom prostredi pouzivat kyslikovy pristroj zn.Respironics na tzv.oxygenterapiu.Jedna sa o podpornu liecbu anemie. Velmi pekne dakujem za odpoved.

 14. Katarína Macíková // 8. júla 2017 at 16:51 // Odpovedať

  Pomôže aj na histemickú intoleranciu

 15. Ľubica Kupková // 9. júla 2017 at 17:30 // Odpovedať

  Dobrý deň mam zaujem sa objednať na hyperbaricku oxigenoterapiu.
  Moja dg. . je polynervopatia.
  Môzete mi napisať koľko stojí jedno sedenie?
  Tiež Váš telefóny kontakt.?
  Koľko sedení by som potrebovala minimálne absolvovať ?
  Ďakujem a prajem Vám pekny deň s pozdravom Kupková

  • Dobry den. V tomto priprade vam odporucujeme prist na nase bezplatne vysetrenie/konzultaciu.
   Kontakt najdete na http://www.centrumhbo.sk
   Na vsetky otazky vam odpovie lekar priamo na sedeni a podla diagnozy urci aj pocet sedeni.
   Jedno sedenie pre samoplatcu činí 79€ ak máte poistivnu Union alebo Dovera
   zaplatite len 46€.

 16. Treba vyskusat, ja som to mala v kupeloch a bolo to super

 17. Ischemie mozku u manžela. Téměř nechodí. Tady v česku mu lêčbu nikdo nenapíše, protože podle neurologa to “prý” nebude mít žádný účinek, ale já bych to riskla chtěla bych to u něj vyzkoušek. Má to cenu nebo ne?

  • Dobrý deň,
   Diagnóza – Ischémia mozgu, je indikovaná na hyperbarickú liečbu.
   Ale z dôvodu zodpovedného posúdenia možnosti liečby v hyperbarickej komore
   a jej pozitívneho prínosu pre zlepšenie zdravotného stavu konkrétne u Vášho manžela, by bolo potrebné posúdenie zdravotného stavu lekárom Centra HBO. Zdravotný stav každého pacienta je posudzovaný individuálne na základe lekárskej dokumentácie a na osobnej konzultácii. Pre viac informácií
   o možnostiach liečby v Centre HBO nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 915 113 053 alebo emailovej adrese: info@centrumhbo.sk

   S pozdravom Centrum HBO

 18. Dobrý deň. Chceli by sme po mozgovej prihode,4m, aby otec vyskúšal u vás liečbu.Prihliada sa pri vstupe na diagnózu či všetci majú rovnaké nastavenia pobytu v komore.Chcem sa ešte spýtať či všeobecná z.p. prepláca pobyt v komore.

 19. Dobrý deň,

  v akých časoch sa liečba vykonáva? Dá sa dohodnúť termín i v ranných hodinách pred prácou alebo v poobedných po práci? Ak mám doporučených 20 expozícií tak to je na celý mesiac. Bohužial v práci toľko voľna nedostanem.

  • “Dobrý deň, liečba prebieha v pondelok od 15.30-17.30, v utorok-piatok 8.30-10.30. V prípade, že Vám lekár indikoval 20 expozícií, jedná sa evidentne o pomerne závažný zdravotný problém, ktorého liečba si vyžiada dlhší čas (minimálne mesiac-v prípade 20 exp.) Situáciu je v tomto prípade vhodné riešiť cestou všeobecného lekára, ktorý na danú diagnózu vystavuje PN-potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na čísle 0915 113 053 resp. mailom: info@centrumhbo.sk. S pozdravom Centrum HBO”

   MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH
   Vedúci lekár

   CENTRUM HBO
   Hraničná 18, 821 05 Bratislava
   Tel.: 00421 905 439 921
   kozakova@centrumhbo.sk
   http://www.centrumhbo.sk

Napísať odpoveď pre Ľubica Kupková Zrušiť odpoveď

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*