Slovensko rozvíja cestu decentrálnej energetiky

Bratislava, Admin – Za účasti Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky a pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sa uskutočnila 22. 11. v Bratislave konferencia Moderné trendy v európskej energetike – energetické úspory a možnosti decentralizovanej energetiky.

MUDr. Martin Kuba, majiteľ OIG Power a organizátor konferencie

Konferencia priniesla odpovede na čím ďalej prísnejšie požiadavky na ekologickosť prevádzky energetických zdrojov a sprísňujúce sa požiadavky na emisné limity. Spotreba energie sa má podľa cieľov Európskej komisie znížiť do roku 2030 minimálne o 30 % (oproti scenáru business-as-usual).
Ako špeciálny hosť prostredníctvom video zdravice pozdravil prítomných podpredseda a komisár pre energetickú úniu Európskej komisie, JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. Okrem zhodnotenia konkrétnych krokov Európskej únie v oblasti decentralizovanej energetiky zdôraznil potrebu maximalizácie využitia nových technológií.
„V tejto chvíli sa ukazuje, akú zásadnú úlohu hrajú v otázke maximalizácie využívania čistej energie batériové systémy fungujúce ako úložisko energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. Práve tieto technológie sú kľúčové pre ďalší rozmach decentralizovanej energetiky a s tým súvisiace uspokojenie dopytu domácností, firemného sektora alebo práve zmienenej mobility a dobíjacích staníc. Tento potenciál nesmie v EÚ zostať nevyužitý,“ uviedol pán Šefčovič.

Ing. Lenka Kovačovská, námestníčka pre energetiku Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky

Za organizátora konferencie OIG Power vystúpil jeho majiteľ, MUDr. Martin Kuba, ktorý zdôraznil dôležitosť moderných technológií v decentralizovanej energetike a ich využitie v budovaní infraštruktúry pre elektromobilitu.
„Energetika mieri k inteligentným riešeniam, ktoré budú stáť priamo u zákazníkov a prinášať im úsporu a komfort. Technologický vývoj ide veľmi rýchlo dopredu a čo ešte pred niekoľkými rokmi nedávalo ekonomicky zmysel, sa už začalo domácnostiam, mestám aj firmám vyplácať. Príkladom sú batériové systémy pre ukladanie elektriny, vyrobenej vo fotovoltaických elektrárňach. To nehovorím ako teoretik, ale aj ako spolumajiteľ firmy, ktorá do týchto riešení investovala,“ povedal Martin Kuba.

Zľava: MUDr. Martin Kuba, majiteľ OIG Power a organizátor konferencie, Ing. Daniel Beneš, MBA, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Skupiny ČEZ, Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky a Peter Žiga, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Daniel Beneš, generálny riaditeľ Skupiny ČEZ, oznámil, že bude prostredníctvom dcérskej firmy ČEZ ESCO pripravený ponúknuť riešenia pre rozvoj decentralizovanej energetiky na Slovensku. Zákazníkom z radov podnikov, miest, obcí a verejných inštitúcií, v spolupráci so slovenskými spoločnosťami, bude ponúkať kompletné riešenie energetických potrieb: dodávku komodít, modernizáciu energetických hospodárstiev, inštaláciu a prevádzku moderných nízkoemisných a bezemisných zdrojov alebo služby spojené s elektromobilitou a konceptom Smart city.

Ing. Daniel Beneš, MBA, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Skupiny ČEZ

„Chceme sa sústrediť na rozvoj decentrálnej energetiky a prispieť Slovenskej republike k dosiahnutiu jej energetických cieľov. Česká a slovenská energetika sa vyvíjali desiatky rokov spoločne a stoja pred nimi v súčasnosti rovnaké výzvy. Výzvam podobného charakteru čelí aj priemysel a mestá našich oboch krajín. V spolupráci s našimi slovenskými partnermi, ako je SPP, chceme osloviť všetky typy zákazníkov – mestá, obce, verejnú správu, firmy – a zaistiť im komplexné riešenie ich energetických potrieb,“ uviedol generálny riaditeľ ČEZ Daniel Beneš.

Ing. Ján Valko, predseda Predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Podľa predsedu Predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Jána Valka chcú obidve firmy vzájomne zdieľať svoje bohaté know-how a spoločne rozvíjať riešenia šité na mieru individuálnym požiadavkám jednotlivých zákazníkov.
„Radi by sme v nadchádzajúcom období rozšírili naše portfólio o ďalšie služby spojené s energetickou efektivitou. Som presvedčený, že touto konferenciou odštartujeme spoluprácu so Skupinou ČEZ v danej oblasti a dúfam, že do konca roku budeme schopní predstaviť víziu tejto spolupráce,“ uviedol Valko, predseda Predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu.

Konkrétne ukážky využitia energetických úspor prezentoval generálny riaditeľ ČEZ ESCO Mgr. Kamil Čermák. Zdôraznil, že cieľom decentralizovanej energetiky je mimo iného posilniť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky energií.
„A tiež zefektívniť mestské služby a zabezpečiť udržateľnú prevádzku budov a ekologickosť verejnej dopravy. Pre zákazníkov ako mestá a obce chceme tieto riešenia integrovať v rámci konceptu Smart City,“ dopĺňa generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Záujem zákazníkov na Slovensku dokazujú už úspešne realizované projekty v nemocniciach v Dunajskej strede, v Trebišove a Svidníku alebo pre výrobcov automobilov Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

(Zdroj: Michaela Lacinová, OIG; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*