Širšie spektrum služieb PSS

Admin, 02.10.2012 - PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, popri financovaní bývania začala v spolupráci s UNIQA poisťovňou venovať pozornosť tiež sprostredkovaniu poistenia domu, bytu a domácnosti, ako aj kapitálového životného poistenia. “Rozhodli sme sa rozšíriť

portfólio našich služieb. Je dôležité, aby naši klienti, ktorí okrem financovania bývania potrebujú zabezpečiť aj širšie spektrum služieb, nachádzali výhodnú a zároveň komplexnú ponuku takpovediac pod jednou strechou,” hovorí predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Imrich Béreš. Podľa jeho slov poistenie nehnuteľnosti i domácnosti priamo nadväzuje na doterajšiu činnosť PSS, a. s. A kapitálové životné poistenie je výborným doplnkom k stavebnému sporeniu na zabezpečenie občana      v súčasnosti aj do budúcnosti.

Poistenie pre rodinu
Kapitálové životné poistenie predstavuje poistno-sporiaci program, ktorý občana zabezpečí    v prípade nepredvídaných životných situácií, pomôže mu zlepšiť finančnú situáciu na dôchodku, ochráni ho pred finančnými dôsledkami po vážnych následkoch úrazu, poskytuje záruku na získanie bankového úveru, alebo zabezpečí  blízkych príbuzných v prípade jeho úmrtia. Kapitálové životné poistenie s názvom UNIKÁTNE poistenie pre Vašu rodinu sa zameriava na kľúčové veci, ktoré môžu nastať v živote človeka. Nový produkt ponúka garantované úročenie a maximálnu bezpečnosť investície.

Poistenie domu a bytu
Poistenie nie je len o zaplatení škody, ale aj o tom, že vám niekto pomôže a poradí, keď sa ocitnete v núdzi. Dôkazom toho je druhý produkt, ktorý teraz budú sprostredkúvať aj obchodní zástupcovia PSS, a. s. Je ním poistenie domu, bytu a domácnosti – Unikátne poistenie pre Váš dom a byt, ktorý komplexne pokrýva jednotlivé riziká. UNIQA poisťovňa k nemu navyše a bezplatne ponúka aj 24-hodinovú asistenčnú službu sedem dní v týždni.
Zárukou spoľahlivosti a kvality oboch produktov je aj spojenie dvoch silných partnerov: Prvej stavebnej sporiteľne a UNIQA poisťovne. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIQA poisťovne, Mag. Andreas Kößl, hovorí: „Veľmi sa tešíme a sme hrdí na to, že sa   PSS, a. s., ako absolútne vedúca spoločnosť na slovenskom trhu stavebného sporenia, rozhodla pre spoluprácu s UNIQA poisťovňou. Okrem známej vysokej kvality služieb UNIQA poisťovne rozhodlo v náš prospech určite aj know how v oblasti produktov. Potreba na trhu je v každom prípade veľká, 58 % slovenských domácností nemá poistné krytie majetkových hodnôt ani nehnuteľnosti.“

(rj)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*