Prvý ultrazvuk s robotickým ramenom na Slovensku

Bratislava, Admin – Pre pacientky a pacientov z celého Slovenska začína Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave ako prvé tuzemské zdravotnícke zariadenie využívať špičkový ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom, ktorý diagnostikuje najmä ochorenia prsníkov a to bez akéhokoľvek radiačného zaťaženia.

img_5788-zm

Prístroj Acuson S2000Touch Control 3D HD ABVS v hodnote 189,6-tisíca eur darovali ústavu spoločnosti Siemens, Siemens Healthcare a Nadácia Volkswagen Slovakia. Ide o automatizovaný skener prsníkov, ktorý pozostáva z ultrazvukového prístroja najvyššej triedy Acuson S2000 Touch Control a robotického ramena 3D HD ABVS (Automated Breast Volume Scanner). Robotické rameno vybavené adaptívnymi ergonomickými prvkami odbremeňuje lekára od opakujúcich sa činností. Keďže ide o automatizovaný systém, dáta sú pri vyšetreniach vždy získavané rovnakým spôsobom, čo umožňuje ľahšie sledovať vývoj podozrivých lézií na základe snímok konzistentnej kvality.

img_5790-zm

Prístroj tiež disponuje vysokofrekvenčnými sondami s vysokou hustotou zobrazovacích elementov, tzv. HD sondy, najmodernejšími metódami elastografie a umožňuje vytvárať trojrozmerné obrazy prsníkového tkaniva, čo spresňuje diagnostiku. Intuitívne koronárne zobrazenia, na ktoré sú chirurgovia zvyknutí, poskytujú podrobnú vizualizáciu na lepšiu analýzu umiestnenia a veľkosti lézií.

img_5792-zm

“Prístroj má osobitne veľký prínos pre diagnostiku prsníka u žien s vysokou denzitou prsnej žľazy, ktorá môže byť z hľadiska mamografie problematicky priehľadná. Aj z týchto dôvodov sme prístroj umiestnili v susedstve ďalšieho moderného zariadenia  – plne digitálneho mamografu Hologic Diensions a vytvorili tak zároveň efektívne a veľmi funkčné mamodiagnostické pracovisko pre prevenciu a diagnostiku ochorení prsníka,” vysvetľuje doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prednostka II. Rádiologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety a LFUK, na ktorej je Acuson S2000 Touch Control 3D HD ABVS umiestnený.

img_5791-zm

„Odovzdanie špičkového ultrazvukového prístroja Onkologickému ústavu svätej Alžbety je vyvrcholením našej dlhoročnej snahy zapájať sa do boja proti rakovine prsníka a pomáhať slovenskému zdravotníctvu technologicky napredovať a odborne rásť. Snažíme sa pacientom neustále prinášať nielen nové možnosti diagnostiky, ale tiež eliminovať dávky žiarenia, ktorým sú pri vyšetreniach vystavovaní,“ uviedol Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku. Ako ďalej vyzdvihol: „veľkou prednosťou nového ultrazvukového prístroja je, že na rozdiel od mamografu nevyžaruje žiadne röntgenové lúče.“

img_5796-zm

„Vo Volkswagen Slovakia sa orientujeme pri výrobe vozidiel na najmodernejšie technológie. Nové technológie však majú veľký potenciál aj v iných oblastiach, a to obzvlášť v medicíne. Veľmi ma teší, že sme mohli prispieť k získaniu nového špičkového prístroja pre OÚSA, ktorý posunie diagnostiku ochorení na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

(Zdroj: Peter Kresánek, Onkologický ústav sv. Alžbety; Pripravila: Valéria Nagyová)

 ABVS Helx System with Screensaver and Two Doctors

2 Komentáre Prvý ultrazvuk s robotickým ramenom na Slovensku

 1. 3D ultrazvukový prístroj
  V novembri 2016 bol zverejnený článok o 3D ultrazvukovom prístroji, ktorý diagnostikuje najmä ochorenia prsníkov a ktorý OUSA v Bratislave darovala spoločnosť Siemens spolu s nadáciou Volkswagen. Uvedený prístroj by mal byť dostupný pre pacientov a pacientky z celého Slovenska a vyšetrenie na ňom by mali hradiť všetky zdravotné poisťovne. K tomuto by som chcela podotknúť, že skutočnosť je aj po roku iná. Ak by niekto chcel so žiadankou od odborného lekára absolvovať vyšetrenie na tomto ultrazvuku, dozvie sa, že sa na ňom robí stále iba pilotná štúdia na reprezentatívnej vzorke žien z Volkswagen Slovakia, ktoré sú poistenkami všetkých zdravotných poisťovní… Mnohým médiám pravdepodobne neboli v tomto prípade poskytnuté celkom presné informácie, čím bola uvedená do omylu aj verejnosť, a či by nemal OUSA svoje informácie ohľadne 3D ultrazvukového prístroja spresniť verejnosti tak, aby súhlasili so skutočnosťou.

 2. Peter Kresánek, hovorca Onkologického ústavu sv. Alžbety // 20. novembra 2017 at 14:53 // Odpovedať

  Vážená pani Iveta,
  máte pravdu, rok uplynul odvtedy ako sme v Onkologickom ústave sv. Alžbety v rámci tlačovej konferencie predstavili 3D ultrazvukový robotický prístroj (Acuson S2000 Touch Control 3D HD ABVS) s tým, že ho začíname v praxi používať. Predstavitelia ústavu pritom okrem iného poukázali na možnosti tohto moderného zariadenia, najmä v kombinácii so špičkovým digitálnym mamografom. Zároveň však upozornili, že je určený len pre špecifickú časť diagnostiky a klasickú mamografiu ako ani lekárom vykonané ultrazvukové vyšetrenie prsníkov nenahrádza.
  Súhlasím s Vami, že už rok trvajúce čakanie na začiatok bežného používania 3D ultrazvuku sa môže javiť ako príliš dlhá doba. Vyžiadalo si ju však náročné zaškolenie tímu našich špecialistov pre prácu so zariadením s ktorým na Slovensku neboli doposiaľ žiadne skúsenosti a následne aj jeho pokračujúce testovanie v rámci pilotnej štúdie kompetentným lekárom vybratých dobrovoľníčok.
  V snahe o zabezpečenie zdravia a dokonca životov našich pacientok a pacientov nedá sa nič uponáhľať. O to viac, že testovanie prístroja potvrdilo, tak ako sme na to už pri jeho uvedení poukázali, že sa nejedná o univerzálne diagnostické zariadenie ale má špecificky ohraničené uplatnenie v kontexte s odborným posúdením a odporučením.
  O uvedených skutočnostiach potenciálne záujemkyne o dané vyšetrenie priebežne informujeme. Veľmi radi, v prípade ďalšej potreby, aj Vám podrobnejšie vysvetlenie poskytneme.
  Peter Kresánek, hovorca Onkologického ústavu sv. Alžbety

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*