Prvá konferencia o zdieľanej ekonomike európskeho významu

Bratislava, Admin – V Bratislave sa 15. marca 2018 uskutoční konferencia zameraná na problematiku zdieľanej ekonomiky s názvom share.techsummit. Medzinárodná konferencia, ktorá bude prvou svojho druhu v Európe, otvorí aj kontroverzné otázky.

Predstavitelia samospráv, štátneho sektora, zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a súkromného sektora budú v Bratislave otvorene diskutovať na témy, ktoré veľmi silno rezonujú v niektorých segmentoch ekonomík krajín Európskej únie.
Moderné technológie umožňujú mimoriadne rýchly rozvoj spoločne zdieľanej (kolaboratívnej) ekonomiky. „Inteligentné technológie, ako počítačové aplikácie a ich okamžitá dostupnosť a jednoduchá obsluha podporujú rozvoj kolaboratívnej ekonomiky. Ignorovanie tohto bleskového rastu, povedie k novým konfliktom. Nevyhnutným predpokladom pre ďalšie napredovanie v tejto oblasti je spružniť reakcie štátnych úradníkov na vývoj v tomto segmente,“ vysvetľuje organizátor David Čajko zo spoločnosti Future Proof, ktorá na Slovensko prináša otvorené platformy (eventy, konferencie a hub-y) zamerané na technológie a inovácie. Príkladom je pôsobenie spoločnosti Uber, ktorá svojimi službami konkuruje klasickým taxi službám. Na Slovensku tento problém prerástol až do štrajku taxikárov.
„Zdieľaná ekonomika sa už dosť dlhé obdobie vyvíja prirodzene, no zároveň nezadržateľne. Jednotlivé štáty akoby tento vývoj nie vždy brali do úvahy. Absentuje pružná legislatíva, vyjasnenie vzťahov medzi zúčastnenými subjektmi zdieľanej ekonomiky, ujasnenie terminológie. Našťastie, Európska komisia tieto trendy aktívne monitoruje a aj na ne aktívne reaguje. Považujeme to za skvelé východisko pre jej ďalší živý rozvoj. Radi by sme vytvorili dialóg medzi politikmi, reprezentantmi zdieľanej ekonomiky a všetkými, ktorých sa dotýka,“ vysvetľuje význam konferencie David Čajko.

Konferencia európskeho významu
Na konferencii vystúpia prednášajúci a diskutujúci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Tajvanu, Francúzska, Estónska, Dánska a ďalších krajín. Organizátori zvolili svetový formát podujatia, ktorý umožňuje aktívne zapájať všetkých účastníkov. Podujatie ponúkne priestor pre networking a aktívne prepojenie partnerov, investorov, resp. prepojenie start-upov a firiem s verejným sektorom.
Medzi diskutovanými témami nebudú chýbať aj okruhy, ako napr.: Kam smeruje kolaboratívna, alebo aj zdieľaná ekonomika? Čo má urobiť štát s daňami a legislatívou v tejto oblasti? Je vôbec možné zdaniť všetky oblasti prirodzene sa vyvíjajúcej zdieľanej ekonomiky? Kto sa má týmto zaoberať – EÚ, alebo iba jej jednotlivé členské štáty? Vznikol nový druh podnikania pomocou aplikácií? Ako je možné ochrániť v rámci tohto nového ekonomického segmentu zákazníkov, ich majetok a životy? Viac informácií nájdete na www.sharetechsummit.sk .

TechSummit Events
TechSummit vytvára inovatívny ekosystém podujatí so zameraním na špecifické témy. Prioritným cieľom organizátorov je vytváranie dialógu medzi konzervatívnym prístupom tradičných inštitúcií a dynamickými firmami, ktoré menia štandardizované prístupy. V stredoeurópskom regióne ide o unikátnu platformu inovatívnych konferencií s rôznym tematickým zameraním, ktorých ambíciou je podpora zdieľania vedomostí a vytváranie nových prístupov a business modelov. O jednotlivých podujatiach sa môžete dozvedieť viac tu:  http://bit.ly/techsummit-2018

O spoločnosti Future Proof
Spoločnosť Future Proof vznikla v roku 2013. Jej misiou je autorsky vytvárať a organizovať otvorené platformy (eventy, konferencie a huby), ktoré sú zamerané na technológie a inovácie. Spoločnosť tiež založila prvý Smart City HUB v strednej a východnej Európe, kde organizuje špecializované workshopy a eventy na témy: mestská inteligencia t. j. smart inovácie a pilotné projekty v municipalitách. Spoločnosť je tiež zakladateľom a organizátorom medzinárodnej konferencie o technologických inováciách Techsummit, ktorej tretí ročník sa zrealizuje tento rok. Druhý ročník konferencie Techsummit bol v máji 2017 a zúčastnilo sa ho viac ako 100 prednášajúcich z 12 krajín sveta.

(Zdroj: Štefan Berdis, techsummit; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*