Premávka MHD počas vianočných prázdnin a novoročných sviatkov

Bratislava, Admin – Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že počas trvania vianočných prázdnin a novoročných sviatkov bude od 23. decembra 2015 až do 8. januára 2016 platiť prevádzkový režim „pracovný deň – školské prázdniny“.

Dňa 24. 12. 2015 (Štedrý deň) bude premávka zabezpečená ako v dňoch pracovného pokoja. Po 17. hodine bude denná premávka na všetkých linkách MHD postupne ukončená. Od 18:30 začne premávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej stanice/Hodžovho námestia, ktorá bude zabezpečená cca do 06:30 nasledujúceho dňa. Odporúčame cestujúcej verejnosti využiť na polnočné omše vozidlá liniek nočnej dopravy.

Dňa 25. 12. 2015 (Prvý sviatok vianočný) premávka ako v dňoch pracovného pokoja. Prvé odchody budú zabezpečené z centra mesta približne od 06:30, resp. cca o 07:00 z okrajových častí mesta (z opačných konečných zastávok).

Dňa 26. 12. 2015 (Druhý sviatok vianočný) premávka ako v dňoch pracovného pokoja.

Dňa 31. 12. 2015 (Silvester) budú vozidlá MHD zabezpečovať premávku ako v dňoch pracovného pokoja, okrem autobusových liniek č. 153, 525, 801 a 901, ktoré budú premávať v režime „pracovný deň – školské prázdniny“. Približne od 22:00 bude vylúčená električková doprava v časti historického centra mesta (Jesenského, Námestie Ľ. Štúra) z dôvodu osláv príchodu nového roka.

Električky linky č. 1 budú premávať okružnou trasou. V smere od Hlavnej stanice zo zastávky „Poštová-Martinus“ (na Obchodnej ul.), cez Námestie SNP, Kamenné námestie, Špitálsku, Americké námestie, Blumentál, Vazovovu, Krížnu, Špitálsku, Námestie SNP, od zastávky „Námestie SNP“ na Hlavnú stanicu po stálej trase.

Električky linky č. 4 budú premávať medzi zastávkami „Park kultúry“ a „Kamenné námestie/Mariánska“ obojsmerne cez tunel, Kapucínsku, Námestie SNP.

Z dôvodu očakávaného príchodu Nového roka bude v neskorých večerných hodinách približne od 23:30 do cca 02:00 nasledujúceho dňa uzavreté aj Vajanského nábrežie, čím príde ku skráteniu trasy u autobusovej linky č. 28 pri poslednom spoji z Devínskej Novej Vsi len po Most SNP a k presmerovaniu nočnej linky N33.

Autobusy linky N33 budú premávať v smere Dlhé diely od zastávky „Wüstenrot“ na Dostojevského rade zachádzkou cez Petržalku k terminálu Most SNP, kde z nástupišťa č. 2 (ako autobusy liniek 29, 901) pokračujú Nábrežím arm. gen. L. Svobodu po svojej trase. V opačnom smere na Hlavnú stanicu obslúžia zastávku „Most SNP“ – výstupište linky č. 70. K zastávke „Wüstenrot“ opäť obchádzkou cez Petržalku. Počas trvania dopravných obmedzení neobslúžia obojsmerné zastávky „Most SNP“ na Rázusovom nábreží, „Námestie Ľ. Štúra“ a „Malá scéna“.

V noci z 31. decembra 2015 na 1. januára 2016 bude približne od 23:30 do cca 06:30 zabezpečená mimoriadna posilová doprava na vybraných autobusových a trolejbusových linkách MHD na pokrytie zvýšených nárokov osláv príchodu Nového roka. V uvedenom čase budú navyše prevádzkované električkové linky N5, N8 a N10.

Električky linky N5 budú premávať po štandardnej obojsmernej trase Dúbravka – tunel – Rača

Električky linky N8 budú premávať medzi zastávkami Astronomická (Ružinov) a „Poštová-Martinus“ na Obchodnej ul. po identickej trase linky č. 8. Od zastávky „Poštová-Martinus“ už s označením linky N10 cez Námestie SNP, Kamenné námestie, Špitálsku, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú do Vozovne Jurajov dvor.

Električky linky N10 budú premávať v smere do mesta z Vozovne Jurajov dvor po trase: Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, od zastávky „Mariánska“ už s označením linky N8 v smere Ružinov cez Námestie SNP, Obchodnú, Radlinského, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Záhradnícku, Ružinov.

Dňa 1. januára 2016 premávka ako v dňoch pracovného pokoja. Prvé odchody z konečných zastávok z centra mesta približne od 06:30, resp. cca o 07:00 z okrajových častí mesta (z opačných konečných zastávok).

Dňa 6. januára 2016 premávka ako v dňoch pracovného pokoja (obnovenie premávky študentskej autobusovej linky č. 131 a 141).

Dňa 11. januára 2016 štandardný prevádzkový režim.

(Zdroj: Adriana Volfová, DPB, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*