Poznáme najlepšie poisťovne na našom trhu

Admin, 11.10.2012 - Ktorá poisťovňa pôsobiaca na slovenskom trhu ponúka najlepšie služby v oblasti poistenia vozidiel, priemyselných a podnikateľských rizík? Na základe prísnych pravidiel to hodnotili nezávislí odborníci z radov sprostredkovateľov

neživotného poistenia. Víťazov vyhlásili 9. 10. na slávnostnom galavečere, ktorý ukončil odbornú konferenciu SIBAF 2012 (Slovak Insurance Broker and Agent Forum). Poisťovne boli vyhodnotené v dvoch kategóriách – najlepšia poisťovňa priemyslu a podnikateľov a najlepšia poisťovňa vozidiel. Anketu zorganizovala Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) a prebiehala od druhej polovice septembra.  Ako uviedla prezidentka  SASP Ing. Michaela Chebeňová: „Sprostredkovatelia poistenia pri hodnotení brali do úvahy komplexnosť služieb pri tvorbe poistných zmlúv, ako aj prístup poisťovní k riešeniu poistných udalostí“.
Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa stala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Na druhom mieste sa umiestnila Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a na treťom HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
„Je to pre mňa prekvapenie, naozaj som nečakal, že zvíťazíme“, povedal riaditeľ úseku firemných klientov QBE Insurance (Europe) Limited, pobočky poisťovne z iného členského štátu, Marián Batovský a dodal: „Uvedomujem si, že obhájiť túto pozíciu na budúci rok bude ešte náročnejšie, ale určite budeme robiť všetko pre to, aby sme si titul jednotky na trhu udržali.“
V druhej kategórii zvíťazila Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Hlasujúci rozhodli, že ponúka najlepšie služby v oblasti poisťovania vozidiel. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom UNIQA poisťovňa, a.s.
Prezident Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. Marek Jankovič uviedol: „Veľmi nás teší, že sme sa opäť v tejto kategórii umiestnili na prvom mieste. Zvíťazili sme doteraz vo všetkých ročníkoch a to asi znamená, že to robíme dobre. Ocenenie od nezávislých odborníkov je pre nás veľmi významné a je zároveň aj výzvou do budúcna. Udržať si túto pozíciu nie je jednoduché a dá sa to iba tak, že všetko čo robíme, robíme v najlepšom záujme našich klientov.“.
Výsledky sú naozaj reprezentatívnymi ukazovateľmi kvality poistných služieb na slovenskom trhu. Prezident poroty, člen SASP a zároveň podpredseda Slovenskej asociácie rizikového manažmentu (SARM) Ing. Oliver Borko upozorňuje:  „Aj tento rok sa medzi víťazmi ocitli poisťovne, ktoré nemajú sídlo na Slovensku. Vlastne to na prvých troch priečkach v oboch kategóriách bolo pol na pol. I z toho vidno, že sprostredkovatelia poistenia hľadajú pre svojho klienta tú najlepšiu možnosť a teda najvyhovujúcejšiu poisťovňu. A to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.“
Na slávnostnom galavečere v priestoroch Austria Trend Hotel Bratislava Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve spolu so Slovenskou asociáciu rizikového manažmentu už po tretí raz odovzdala aj ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva. Tento rok si cenu odniesol JUDr. Imrich Fekete, CSc.. Porota ocenila nielen jeho odbornosť v oblasti poisťovníctva, ale aj neúnavnú snahu o vzdelávanie nasledujúcich generácií. Imrich Fekete bol pri preberaní ceny dojatý a prekvapený. Organizátorov ubezpečil, že vo svojich vzdelávacích aktivitách bude pokračovať aj naďalej: „Tejto oblasti sa venujem od vysokej školy, kedy som napísal Dejiny poisťovníctva a tak mi prirástla k srdcu, že som jej zostal verný. Stále publikujem a neprestanem s tým. Verím, že prispievam k povzneseniu poistného trhu na Slovensku“.
JUDr. Imrich Fekete, CSc. pôsobil v rokoch 1993 až 2002 v Slovenskej poisťovni, a. s.. Bol  okrem iného aj riaditeľom zahraničného poistenia, riaditeľom právneho odboru a naposledy viceprezidentom pre poistenie. Neskôr pracoval ako externý poradca Ústavného súdu SR a v roku 2004 ho slovenská vláda navrhla za sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. V súčasnosti je výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Je tiež členom Slovenskej advokátskej komory a odborným asistentom na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
V priestoroch Austria Trend Hotel Bratislava bol dnes (9. 10. 2012) už 7. ročník konferencie SIBAF – Fóra sprostredkovateľov poistenia. Vystúpili na ňom aj zástupcovia Národnej banky Slovenska (Ing. Mária Jacková a Mgr. Štefan Velčický),  Slovenskej asociácie poisťovní (JUDr. Jozefína Žáková), ale i zástupkyňa Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení – BIPAR (Bureau International des Producteurs d´Assurances & de Réassurances – The European Federation of Insurance Intermediaries) so sídlom v Bruseli Isabelle Audigier.  Účastníci diskutovali o mnohých aktuálnych výzvach pre poistný trh na Slovensku – najmä o dohľade NBS, pripravovanej novej európskej legislatíve, odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia, ale tiež o význame otvoreného  súdnictva pre túto oblasť.

(bd)

Výsledky ankety SIBAF award 2012

Maximálny počet bodov: 100

Galavečer SIBAF Award 2012 – foto archív Advantage

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*