Povedzte NIE RAKOVINE pankreasu!

Bratislava, Admin – Dňa 16. a 17. novembra na znak podpory ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou pankreasu, pošlite „vašu“ fialovú pohľadnicu,  šírte ju  e-mailom a  sociálnymi sieťami, zverejnite ju na webe pacientskej organizácie.

„Bojovať môžeme len proti tomu, čo poznáme. Ak by sme nič neurobilipicture2, do roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti  na onkologické ochorenia,“ vyzývajú zakladatelia združenia Europacolon Slovensko – Patrik Herman, Jana Pifflová Španková a zástupcovia onkologických pacientov, ktorí pri tejto príležitosti uvádzajú do života alianciu NIE RAKOVINE. Jej cieľom je spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú, a chcú mať vplyv na situáciu v onkológii na Slovensku. Deň 17. november je po prvý krát v histórii vyhlásený za Svetový deň boja s rakovinou pankreasu (pred tým po dva roky to bol 13. november) a zároveň je aj dňom vzniku aliancie „Povedzme NIE RAKOVINE“, ktorá chce meniť situáciu v  onkológii v našej krajine.

Na znak podpory chorým s karcinómom pankreasu svetová a európska Platforma pre karcinóm pankreasu vyhlásila stav núdze. Slovensko sa pripája k európskym aktivitám prostredníctvom pacientskej organizácie Europacolon Slovensko a jej aliancie NIE RAKOVINE,  prostredníctvom pacientov, lekárov, novinárov ďalších odborníkov – naša krajina je totiž vo výskyte rakoviny pankreasu druhou krajinou na svete! 

pankreas-img_5910Preto spolu s osobnosťami kultúrneho a verejného života, s odborníkmi, lekármi, príbuznými a priateľmi pacientov, a so všetkými, ktorí im chcú vyjadriť svoju podporu, v tento deň adresujte fialovú pohľadnicu všetkým, ktorí majú vplyv na stav zdravotníctva v našej krajine! ŠÍRTE JU V ELEKTRONICKEJ PODOBE, E- MAILOM, alebo SOCIÁLNYMI SIEŤAMI, aby sa dozvedeli, že karcinóm pankreasu nutne potrebuje väčšiu pozornosť! Pohľadnicu do ktorej môžete pripísať svoje meno a dôvod prečo sa pridávate, nájdete  na stránkach združení www.nierakovine.sk, www.europacolon.sk, na ich facebookových profiloch. Predtlačené papierové pohľadnice už v súčasnosti podpísali mnohé osobnosti kultúrneho a verejného života, odovzdáme ich tým, ktorí majú vplyv na uskutočnenie zmien v tejto zlej situácii. Prvým signatárom výzvy NIE RAKOVINE pankreasu je prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Medzi ďalšími je mnoho umelcov, osobností verejného života, lekárov, pacientov a  ich blízkych, ktorí stratili niekoho z rodiny či priateľov pre túto chorobu: Miro Dvorský, Helena Vondráčková, Stano Štepka, Adela Banášová, Juraj Čurný, Peter Nagy, Petr Janda, Katarína Hasprová, Dalibor Janda, Martin Chodúr, Patrik Herman, Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková,  vyliečená pacientka z karcinómu pankreasu – členka Europacolonu, dobrovoľná pacientska poradkyňa Helena Safková, tiež mnohí  onkológovia, hematológovia a iní.

prezident-sr-fotoDňa 16. a 17. novembra 2016 aj my posielame ľuďom a inštitúciám zodpovedným za stav našej onkológie, ale i svojim blízkym a známym FIALOVÚ VÝZVU – POHĽADNICU,  ako pripomienku, že PACIENTI S RAKOVINOU PANKREASU ČAKAJÚ. Ľudia trpiaci týmto ochorením si zaslúžia  šancu na úspešnú liečbu a na ďalší život. PODPÍŠME SA POD NÁDEJ!

Situácia v liečbe rakoviny pankreasu je alarmujúca na celom svete. Aj preto Svetová koalícia rakoviny pankreasu, ktorá sa stretla 11.mája 2016 v Orlande, začala pred dvomi rokmi s iniciatívou, na ktorej sa zúčastňuje 6 kontinentov, 56 pacientskych skupín a 5 sponzorských spoločností. Tento rok sa zapojilo do Svetovej koalície karcinómu pankreasu aj Slovensko prostredníctvom združenia Europacolon a  jeho aliancie  NIE RAKOVINE.

picture3

Podpis pani Helenky Safkovej, pod pohľadnicou Povedzme NIE RAKOVINE pankreasu – ženy, ktorá „prežila“ karcinóm pankreasu, a teraz pomáha. Stala sa dobrovoľníčkou v  Pacientskej poradni vo  Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach o.z. Europacolon  – NIE RAKOVINE!

Slovensko nie je čiernou dierou na mape boja s touto zákernou chorobou. Výskyt rakoviny pankreasu na Slovensku je druhý najvyšší na svete, preto sa aktívne zúčastňujeme všetkých medzinárodných aktivít, ktoré zvyšujú povedomie o tejto diagnóze a bojujú za úspešnejšiu liečbu a  väčšiu šancu pacientov na prežitie.

Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má žiaľ najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti  je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že sa v roku 2030 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti  na onkologické ochorenia. Situácia je veľmi vážna. Len 20 percent všetkých prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Príčinou je náročné rozpoznanie ochorenia v jeho počiatkoch – príznaky nie sú,  alebo sa ťažko určujú.  Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len 4 až 6 mesiacov. Dnes je diagnóza rakoviny pankreasu preto spájaná s úmrtím. Veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní a iba 1 z 20 diagnostikovaných sa dožije viac než 5 rokov.  Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie.

Pracovná skupina Európskej platformy pre karcinóm pankreasu preto vypracovala odporúčania pre lekárov pri určovaní picture1rizikových faktorov a diagnostike nádoru pankreasu.  Európska platforma, ktorá vznikla v novembri 2014 a najbližšie sa stretne 15. novembra 2016,  sa snaží zvýšiť povedomie o karcinóme pankreasu a zlepšiť starostlivosť, diagnostiku a zber údajov pre pacientov trpiacich rakovinou pankreasu po celej Európe.

Tromi hlavnými cieľmi Európskej platformy pre karcinóm pankreasu pre rok 2016/17  sú  podpora výskumu, zlepšenie prehľadu o výskyte ochorenia v onkologických registroch a  podpora včasnej diagnostiky ako základu  úspešnej liečby a dlhšieho prežívania pacientov.

Osobitnú pozornosť upriamuje na desať príznakov, ktoré môžu upozorniť na ochorenie v skorom štádiu a umožniť tak chirurgické riešenie nádoru pankreasu. Na týchto desať príznakov Európska platforma vo svojej deklarácii upozorňuje okrem lekárov aj širokú verejnosť. Už pri kombinácii dvoch z nich by mal pacient podstúpiť vyšetrenia u gastroenterológa.

Sú to:

  • Nevoľnosť;
  • Príznaky žltačky;
  • Depresia;
  • Bolesti brucha;
  • Bolesti chrbta;
  • Hlboká žilová trombóza;
  • Rozvoj alebo zhoršenie diabetes mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti;
  • Zmeny vo vyprázdňovaní, hnačka; ílovitá stolica;
  • Nevysvetliteľná strata hmotnosti;

„Vo včasnom štádiu, keď je nádor malý a operovateľný, väčšina ľudí nemá skoro žiadne symptómy, alebo sú nenápadné a nevzbudzujú pozornosť. Zhruba 90 percent ľudí s touto diagnózou príde neskoro,“ upozorňuje onkológ Radovan Barilla PhD.

V súčasnosti u nás trpí týmto ochorením asi 1000 ľudí  a výskyt ochorenia v posledných rokoch stúpa. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa včas inovatívnej liečby.

pankreas-img_5904Preto 16. a 17. novembra 2016 aj vy pošlite ľuďom a inštitúciám zodpovedným za stav našej onkológie, ale i svojim blízkym a známym FIALOVÚ VÝZVU – POHĽADNICU,  ako pripomienku o tom, že PANKREAS – malá podžalúdková žľaza, a ľudia trpiaci jeho zhubným ochorením, si zaslúžia ich pozornosť a lepšie podmienky!

(Zdroj: Jana Piflová Španková a Patrik Herman, Europacolon Slovensko; Pripravila: Valéria Nagyová)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*