Ochrana ľudských práv

Admin, 03. 10. 2013 - Dňa 2. októbra 2013 sa v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová konferencia (TK) občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky. Témou TK bola ochrana ľudských práv. Na TK vystúpili: Mgr. Simona Hafrovičová, pedagogička a vychovávateľka pre II. stupeň ZŠ a stredné školy

a JUDr. Martin Dilong, právnik, Fórum pre verejné otázky.

SSN - Simona Hafrovičova a Martin Dilong upr

Martin Dilong prezentoval list, ktorým sa Fórum pre verejné otázky obrátilo na ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka. Z listu vyberáme:

„Vážený pán minister,

vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády pre ľudské práva, iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské práva. Skupina, ktorá podporuje rodovú ideológiu a nadštandardné práva pre osoby s inou sexuálnou orientáciou má veľa zástupcov v tomto orgáne, hoci ide o veľmi minoritnú skupinu v našej spoločnosti. Naopak občianske združenia, ktoré reprezentujú veľkú časť populácie na Slovensku a vykonávajú veľa činností pre deti, mládež, zdravotne postihnutých a seniorov, majú minimálne zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva.

Budeme veľmi radi, ak k tejto našej požiadavke vyhoviete a budete iniciovať zásadné zmeny v Rade vlády pre ľudské práva tak, aby jej zloženie, pokiaľ ide o zástupcov mimovládnych organizácií zodpovedalo názorovej pluralite v slovenskej spoločnosti a zohľadňovalo počty členov mimovládnych organizácií, ako aj aktivity, ktoré robia pre iných ľudí. “

Martin Dilong taktiež informoval o iniciatíve rodičov, ktorí na rôznych školách na Slovensku začali podpisovať hromadné listy adresované predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, ministrovi školstva Dušanovi Čapkovičovi a ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi. List je tiež adresovaný na vedomie prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a riaditeľke odboru pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľge Pietruchovej. Rodičia v liste žiadajú rešpektovanie svojich práv, najmä pokiaľ ide o otázky výchovy a odmietajú o.i. uplatňovanie rodovej ideológie na školách.

Simona Hafrovičová informovala o Alfredovi Kinseyovi, ktorý je považovaný za tzv. otca sexuálnej revolúcie a jedného z hlavných ideológov súčasnej gender-ideológie (rodovej ideológie).
Usporadúval skupinové orgie so svojimi spolupracovníkmi, mal homosexuálne kontakty a stal sa verejným obhajcom a propagátorom pedofílie, pretože podľa jeho slov deti môžu len profitovať z pohlavného styku s dospelým (!) a akákoľvek trauma je spôsobená iba nevhodnými emocionálnymi reakciami rodičov, či policajných vyšetrovateľov na to, čo sa udialo, nie znásilnením samotným (!)
Kinsey chcel za každú cenu získať informácie o ľudskej sexualite, preto robil rozhovory aj s kriminálnikmi, pedofilmi, mužskými prostitútmi a ženskými prostitútkami ako aj pasákmi. Dopustil sa tiež falšovania štatistiky, keďže tieto okrajové a problémové skupiny prezentoval verejnosti ako ,,bežných Američanov“.
Medzi priemerné americké vydaté ženy zahrnul akúkoľvek ženu, ktorá žila s mužom v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, takže sa napríklad dopracoval k údajom, ktoré sú šokujúce dokonca aj v dnešnej dobe a totiž, že 87 % slobodných Američaniek chodí na potrat, takisto ako aj 25 % vydatých žien, čo prispelo k celosvetovej legalizácii potratov.
Najkontroverznejšie a najšokujúcejšie sú však jeho pseudovedecké výskumy ,,detskej sexuality“, kde kontaktoval podľa slov jeho spolupracovníkov aktívnych pedofilov, ktorých školil, aby zneužívali deti ,,vedeckým“ spôsobom (so stopkami, dotazníkmi), za čo boli od neho aj finančne honorovaní.
Jeden štvorročný chlapček bol napríklad atakovaný 26-krát v priebehu 24 hodín (mal 26 ,,orgazmov“), v tomto a podobných prípadoch išlo o preukázateľné zneužívanie a mučenie maloletých detí!

Simona Hafrovičová ďalej informovala o nemeckom časopise die Welt z 23. apríla tohto roku, kde o. i. bol (na webe tohto časopisu) uvedený tento text:

,,Keď jej (matke z Baden-Wuerttembergu) rozprával desaťročný syn po prvýkrát o sexuálnej výchove, trocha sa čudovala. Vraj sa naučil, že ženy ,,tam dole krvácajú”, toto jej povedal chlapec chodiaci do štvrtej triedy. Na druhý deň už poznal kondómy a štyri pomenovania pre ženské pohlavné orgány.
Žena bola však šokovaná až na tretí deň: tu jej rozprávalo jej dieťa trocha zmätene, že už vie ako sa lesby uspokojujú a že vraj sa pritom ,,oblizujú jazykom”.”
Koniec citácie, ďalej voľne parafrázujem: Synov spolužiak vyhlásil, že nikdy nechce mať niečo so ženou. Rodičia sa sťažovali, riaditeľ odvolal pani učiteľku z vyučovania sex. výchovy, táto sa nebola ochotná stretnúť s rodičmi na rodičovskom združení.
,,Minulý rok vo Švajčiarsku došlo k celoštátnym protestom , keď na základných školách a v materských škôlkach v Bazilejskom kantóne rozdávali ,,sexkufríky”.“ Ich obsahom bola kniha ,,Wo kommst du her?” (Odkiaľ pochádzaš? s explicitnými vyobrazeniami pohlavného styku a maketami pohlavných orgánov muža a ženy.
(ssn)

2 Komentáre Ochrana ľudských práv

 1. Reakcia na stanovisko MZV SR // 3. októbra 2013 at 12:32 // Odpovedať

  Reakcia na vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí – požiadavka rekonštrukcie Rady vlády pre ľudské práva

  Fórum pre verejné otázky FVO) listom dňa 2. 10. 2013 požiadalo ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka o zmeny v Rade vlády pre ľudské práva.

  Ministerstvo podľa správy, ktorú včera priniesla agentúra SITA reagovalo takto:

  “Nemožno predsa zloženie rady meniť na počkanie podľa názorov toho či iného združenia. Sme presvedčení, že mimovládne organizácie združené v Rade dostatočne reprezentujú širokú škálu názorov v mimovládnom sektore, napriek tomu však v citlivých otázkach – akou je napríklad Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku – prizývame na dialóg a diskusiu aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí nie sú priamo zastúpení v Rade, vrátane zástupcov Fóra pre verejné otázky,” reagoval riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničia Peter Susko.

  Reakcia Fóra pre verejné otázky:

  Mrzí nás, že ministerstvo tak rýchlo a bez primeranej analýzy zamietlo našu žiadosť. Dovolíme si opätovné upozorniť, že je veľmi dôležité, aby proces prijímania stratégie ľudských práv bol férový, transparentný a legitímny (mal súhlas slovenskej verejnosti). Nestačí občanov a zástupcov mnohých organizácií iba zdvorilo vypočuť a urobiť si po svojom. Je dôležité, aby mali aj možnosť spolurozhodovať o tom, ako tento dokument bude vyzerať.

  Preto si dovolíme opätovne zopakovať našu požiadavku obsiahnutú v liste:
  “Skupina, ktorá podporuje rodovú ideológiou a nadštandardné práva pre osoby s inou sexuálnou orientáciou, má veľa zástupcov v tomto orgáne, hoci ide o veľmi minoritnú skupinu v našej spoločnosti. Naopak, občianske združenia, ktoré reprezentujú veľkú časť populácie na Slovensku a vykonávajú veľa činností pre deti, mládež, zdravotne postihnutých a seniorov, majú minimálne zastúpenie v rade…”

  Sme presvedčení, že je v záujme veľkej väčšiny obyvateľov Slovenska, aby zloženie Rady vlády pre ľudské práva, pokiaľ ide o zástupcov mimovládok, zodpovedalo názorovej pluralite v slovenskej spoločnosti a zohľadňovalo počty členov mimovládnych organizácií a aktivity, ktoré robia pre iných ľudí. Fórum pre verejné otázky, v najbližšej dobe osloví odborníkov a ďalšie mimovládne organizácie. Zvažujeme možnosť vypracovania alternatívy k vládnej stratégii ľudských práv. Alternatívy, ktorá bude zohľadňovať najpálčivejšie problémy, ktoré sa týkajú občanov a ich ľudských práv. Verejnosť budeme informovať o ďalších krokoch prostredníctvom médií.

  Maria Guregova, predsednícka FVO
  Martin Dilong, právnik, člen predsedníctva FVO

  V Bratislave 3. 10. 2013

 2. Elena Ondríková // 18. apríla 2019 at 6:49 // Odpovedať

  dobré ráno dnes som počúvala rádio Lumen p. Dilonga ohľadne petície za ľudské práva, právo na život, chceli by sme ju aj my podpísať.A ešte by sme chceli od štátu, aby zvýšili prídavky na deti (vieme, že sa boja niektorých menšín) ale nejako to musia uhrať alebo daňový bonus na deti nech zvýšia aspoň na 100,- € ako v Poľsku. Znížia nezdaniteľnú čiastku. Niekedy menej znamená viac…….. myslím, pre štát, lebo tú menšiu daň alebo odvody každý zaplatí a tie vyššie ľudí dostávajú do úpadkových situácií….

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*