Nové Centrum riadenia dodávateľského reťazca

Admin, 18. 04. 2013 – Spoločnosť HP považuje Slovenskú republiku za významnú krajinu nielen vďaka výhodnej geografickej polohe, ale aj existencii vysokokvalifikovaného, jazykovo obstojne vybaveného ľudského potenciálu. Tieto skutočnosti viedli k rozhodnutiu otvoriť v Bratislave v poradí už tretie európske centrum

– EG Supply Chain Office (Centrum riadenia dodávateľského reťazca divízie Enterprise Group), ktoré sa stane súčasťou siete EMEA EG SC Network s dvomi inými už existujúcimi tzv. Control towers (riadiacimi vežami) v škótskom Erskine a nemeckom Böblingene. Bratislavské centrum bude poskytovať podporu nielen pre región EMEA (Európa, Blízky východ, Afrika), ale aj pre celosvetové HP Supply Chain operácie.

Pri výbere umiestnenia Centra riadenia dodávateľského reťazca zohrala úlohu aj blízkosť Bratislavy k výrobným závodom HP Enterprise Group v Brne a Kutnej Hore v Českej republike. Bratislavské centrum bude poskytovať podporu výrobným partnerským závodom v regióne EMEA  pri výrobe a distribúcii hotových výrobkov zákazníkom. Konkrétne ide o kompletné portfólio serverov, systémov na ukladanie dát a sieťových prvkov pre región EMEA.

Skutočnosť, že výroba sa nachádza v Českej republike a podporné centrum v Bratislave, bude mať priamy vplyv aj na českých a slovenských zákazníkov, ktorí budú môcť ťažiť z výhod, plynúcich z kratších dodacích lehôt, lepšej dostupnosti produktov, či rýchlejšej realizácie špecifických požiadaviek na výrobu. Môže to tiež pomôcť Slovensku stať sa poprednou lokalitou dodávateľov informačných technológií.

„Keďže poznám profesionalitu a kvalitu vysokých škôl na Slovensku, v Česku a Maďarsku, s potešením otváram toto centrum. Očakávam, že bude prospešné pre naše výrobné závody, našich dodávateľov a že bude slúžiť našim zákazníkom v rámci celého regiónu EMEA,“ uviedol Jan Roodenburg,  viceprezident divízie Enterprise Group Supply Chain EMEA.

“Hewlett-Packard je najväčšia nadnárodná IT spoločnosť. Vo svete zamestnáva viac ako 331.000 ľudí. A to, že takýto gigant sa rozhodne na  Slovensku otvoriť  servisné centrum, ktoré zamestná slovenských expertov v oblasti IT, je mimoriadne pozitívnou správou. Je to dôkaz, že snaha rezortu hospodárstva neustále zlepšovať podnikateľské prostredie aj napriek konsolidácii verejných financií prináša ovocie. Navyše, naši IT experti si už nemusia hľadať prácu v zahraničí, ale môžu byt prínosom priamo pre slovenskú ekonomiku“, povedal pri tejto príležitosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Kvalifikovaní zamestnanci
Prácu v bratislavskom EG Supply Chain Office nájde v tejto fáze asi 50 vysokovzdelaných odborníkov s praxou, ako aj čerstvých absolventov. Uplatnia sa v odboroch, ako je nákup, logistika, inžiniering, riadenie projektov, partnerský manažment, a to nielen z oblasti IT. Pozície budú zahŕňať úrovne od stredných až po najvyššie manažérske. Zároveň je to jedinečná príležitosť pre ženy, ktoré žijú v okolí a v súčasnosti pracujú v spoločnostiach, kde obsadenie týchto pozícií je tradične nízke. Očakáva sa, že najmenej polovicu pozícií v novej kancelárii obsadia ženy.
HP už začalo s náborom nových pracovníkov, do ktorých bude od prvých dní po nástupe investovať formou školení a umožnenia prístupu k informačným zdrojom HP. Prijatým zamestnancom sa otvorí jedinečná možnosť získať medzinárodné skúsenosti v najväčšej IT spoločnosti sveta. Bratislavské centrum EG Supply Chain Office bude viesť európsky riaditeľ plánovania a nákupu HP John Young.

„Toto je nezvyčajne vzrušujúci čas pre diviziu Entreprise Group v EMEA,“ povedal John Young. „Veľmi na nás zapôsobila vysoká úroveň zručností a skúseností, ktoré v Bratislave preukázali uchádzači o pozície, ktoré sme doteraz obsadili.  Sme si istí, že v priebehu nasledujúcich mesiacov náboru vybudujeme silný tím vzdelaných, zručných a motivovaných odborníkov, ktorí hovoria viacerými jazykmi.“

Slovensko na globálnej mape HP
Spoločnosť HP už pôsobí v Slovenskej republike – s pobočkou v Bratislave a s dvomi globálnymi centrami, zameranými na podporu zákazníckej IT infraštruktúry a poskytovanie služieb manažmentu aplikácií, v ktorých pracuje vyše 1400 vysokokvalifikovaných zamestnancov a ďalších okolo 300 zmluvných pracovníkov. Globálne centrum pre dodávanie aplikačnej podpory Slovensko pomáha zákazníkom HP v regióne EMEA optimalizovať procesy, zvyšovať nákladovú efektivitu ich aplikačného portfólia a zaručuje kvalitu dodávaných služieb. ITO Centrum (Information Technology Organization) sa zameriava na poskytovanie služieb, podporu a riešenie úloh, spojených s prevádzkou IT infraštruktúry zákazníkov HP na celosvetovej úrovni.

„Otvorenie európskeho Centra riadenia  dodávateľského reťazca HP v Bratislave vnímam ako ocenenie našich ľudí, ktorí dokážu riešiť zložité problémy nielen doma, ale podieľať sa aj na významných medzinárodných projektoch,“ uviedol Martin Kubala, generálny riaditeľ spoločnosti HP Slovakia. „Pre rozvoj znalostnej ekonomiky je kľúčové, aby u nás naďalej rástol počet pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou. Teší ma, že Slovensko sa už nezmazateľne zapísalo na globálnu mapu HP a z tohto hľadiska sa zaradilo medzi najvýznamnejšie európske regióny našej spoločnosti.“
(neo)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*