Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!

Bratislava, Admin – Dovoľujeme si uverejniť otvorený list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi pod názvom Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!, ktorý napísal JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. predseda Aliancie za rodinu.

Vážený pán minister,

nie je našim cieľom posudzovať umeleckú kvalitu diela, ale literatúra nemá žiadnu imunitu pred etikou. Nie je našim cieľom odsudzovať konkrétnych autorov zosnulého Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa, ale trváme na zachovaní úcty k ženám a dievčatám v školskom procese a preto Vás žiadame, aby ste vylúčili knihu Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa: Sekerou a nožom z povinnej literatúry pre každého študenta prvého ročníka gymnázia, lebo je nevhodná pre 15 ročné deti:

◦pre explicitné scény sexuálneho násilia voči ženám a sexuálneho zneužívania žien,
◦pre pornografické opisy sexu,
◦pre ponižovanie žien z osôb len na objekty sexuálneho pudu mužov, bez lásky a vyšších citov,
◦pre vytváranie negatívneho obrazu o manželstve
◦a pre vulgarizmy nepatriace k základom slovenského jazyka, ktoré by sa mali deti učiť.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby Ministerstvo školstva SR prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom tak, aby sa podobné prípady nemohli v budúcnosti udiať a ktoré neumožnia medzi učebné texty a povinnú literatúru zaraďovať diela, ktoré propagujú explicitné scény sexuálneho násilia a sexuálnej exploitácie žien, pornografické opisy sexu, obsahujú ponižovanie žien na objekty sexuálneho pudu mužov bez jasného morálneho odsúdenia, vytvárajú neprimeraný negatívny obraz o manželstve a propagujú v neprípustnej miere vulgarizmy.

Považujeme za neuveriteľné, aby v čase, keď žiadna z televízií nie je oprávnená rozširovať pornografiu mohla k rozširovaniu pornografie a násilia voči ženám viesť škola. Následky zo skorého nástupu sexuálneho života sú skoro každému vo vedeckej obci jasné: rozšírenie sexuálne prenosných chorôb, tínedžerské tehotenstvá, či nárast depresií. Potrebujeme legitimizovať takéto správanie aj školou? Ako sa majú po povinnom prečítaní tejto knihy cítiť chlapci a dievčatá, ktoré neplánujú sexuálne aktivity? Ako sa majú cítiť deti, keď sa pozerajú na svojich rodičov?

Vážený pán minister, rozumieme snahe ukázať tvár totality cez príbehy svedčiace o dobe komunizmu. Pre tvár totality nacizmu a komunizmu však máme v našej literatúre neuveriteľné silné príbehy opísané v knihe Alfréda Wetzlera: „Čo Dante nevidel“ a v knihe Silvestra Krčméryho „Pravdou proti moci“, ktoré môže naša vlasť s hrdosťou ukázať aj prvákom na gymnáziách.

V Bratislave 2. 5. 2016

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
predseda Aliancia za rodinu

Komentáre môžete zdieľať na http://www.podpisem.sk/neprikazujte-detom-citat-pornografiu-v-skole/#comment-859

———————————

Úryvky z knihy:

Vstane zo stoličky, podíde k nej a chvíľu jej drapľavými rukami chodí po pleciach, po chrbte, po stehnách. Potom ju schytí a sotí do postele. Posteľ zapraská a prehne sa. Žena si udrie hlavu o rám. Bolestivo zjojkne.
„DRŽ HUBU, SPROSTÁ!“ zrúkne Tóno. „DECKÁ POBUDÍŠ!“
Vtisne sa jej medzi stehná, pomáhajúc si rukou. …

Žena leží, poslušne dvíha nohy. …
…v slabinách cíti kŕčovité pošklbávanie.
Žena len na to čaká. S vypätím všetkých síl spod neho vykĺzne. Tóno ju zrobenými rukami kŕčovito drží a na brucho, hruď i krk jej šľahá horúce semeno. Každý výron sprevádza hlasným vzdychom…
……..
Polgára vzrušuje predstava schytiť ju, vyviazať na rúry, potom z nej strhnúť biely plášť i odev a vybúriť sa na nej….
Zaujímalo by ho, či sú to len pančucháče, alebo naozajstné pančuchy, aké mala tá kurva v časopise…..
Schytiť ju tak za ramená a tvrdo pritisnúť k vlhkej stene! Bránila by sa? Takú by jej jednu strelil! ….Delí ho od nej sotva päť krokov. Stačilo by len trochu rozhodnosti, aby sa presvedčil, čo laborantka nosí pod sukňou!….

————————————————

Petíciu k danej knihe pripravilo aj Združenie katolíckych škôl Slovenska spolu s predsedom Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (podpísať ju môžete na: http://www.citizengo.org/sk/signit/34327/view

Milí priatelia,

knihu P. Pišťanka – D. Tarageľa. „Sekerou a nožom“ považujeme za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy a texty urážajúce ľudskú dôstojnosť. Povinná skúsenosť a „zážitok“ so životným štýlom prezentovaným v tejto knihe je v príkrom rozpore s humanitnými a odbornými princípmi zodpovedného a cieľavedomého vzdelávania a výchovy; principiálny nesúlad je aj s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ktorý sa má okrem iného „podieľať na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka“.

Študenti stredných škôl sú generácia, ktorej bude patriť budúcnosť slovenského národa, za jej kvalitu spoluzodpovedajú naše školy. Úlohou školy nie je sprostredkovať žiakom nekritickú skúsenosť s úplne všetkým, čo existuje a nie všetko, čo v slobodnej spoločnosti existuje, má rovnakú hodnotu a zaslúži si rovnakú pozornosť. Výchovnovzdelávací proces nie je pasívnym opisom sveta, ale cieľavedomou edukáciou detí a mládeže. Výber prostriedkov a učebných obsahov slúži vyvážene dvom účelom: pravdivému spoznávaniu sveta a kultivovaniu osobnosti mladého človeka.

Podľa predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny PhDr. Jána Papugu, PhD. „škola ako inštitúcia by nemala devalvovať kultúrnosť žiakov takýmito textami bez ohľadu na to, ako sa mladí ľudia správajú reálne v živote alebo na to, či majú prístup k „ostrejším“ textom. Škola nie je inštitúcia masmediálneho charakteru, ktorá by si mala získavať pozornosť žiakov za každú cenu – aj za cenu porušenia etických noriem. Túto úlohu, nanešťastie, zastupujú masmédiá a internet, škola by mala ponúkať alternatívy k životnému štýlu, ktoré nám podsúvajú médiá.“

Preto žiadame stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Tarageľa: „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

Zároveň žiadame, aby ministerstvo školstva prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom, aby sa takéto prípady nemohli opakovať – je neprípustné, aby sa žiaci museli povinne hodiny zaoberať materiálom s explicitným vulgárnym sexuálnym obsahom, sexuálnym násilím, pornografiou ponižujúcou dôstojnosť žien. Podobne, ako sú žiaci chránení pred propagáciou rôznych foriem nenávisti či akéhokoľvek spôsobu pošliapania základných ľudských práv a dôstojnosti človeka, nechceme, aby mali zosobnenú skúsenosť s vyššie opísanými javmi.

Žiadame, aby pri výbere povinnej alebo odporúčanej literatúry MŠVVaŠ SR, resp. ŠPÚ spolupracoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny, prípadne ďalšími stavovskými organizáciami školstva.

Petíciu zostavil petičný výbor:
Mgr. Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska
PhDr. Ján Papuga, PhD., predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

(Pripravila Valéria Nagyová)

1 Komentár Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!

  1. Odmietam takú literatúru ale aj učenie ktorá nemravným spôsobom ničí morálku detí ..či na školách či inde..

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*