Nepodporujme hazardné hry

Admin, 31.10.2012 - V NR SR je návrh zákona, ktorý má za cieľ podporiť hazardné hry a odstrániť možnosti pre obmedzenie hazardných hier, ktoré poskytuje pre samosprávy súčasná legislatíva. K predmetnej téme sa konala 30.10. v Dome novinárov v Bratislave

tlačová beseda, na ktorej vystúpili: Anthony Franklin, bývalý manažér a bývalý gambler, ktorý prehral v hazardných hrách viac ako 1 milión EUR, ďalej Michal Makovník z občianskeho združenia Fórum a Martin Dilong, právnik. Počas tlačovej besedy odznel nesúhlas s pripravovanou novelou zákona o hazardných hrách, ktorá sa nachádza v NR SR.

Kritika pripravovanej novely zákona o hazardných hrách  sa dá zhrnúť do nasledovných bodov:
1.    Je to učebnicový príklad nespravodlivého zákona. Zákonodarca by mal chrániť slabších. V tomto prípade najmä deti, manželku, resp. manžela, rodičov, ale aj závislého hráča. Návrh zákona o hazardných hrách je „ušitý na mieru“ pre majiteľov herní, kasín a prevádzkovateľov hracích automatov.
2.    „Hracie automaty a kasína nie sú stavané na to, aby v nich zarábali hráči, čo za nimi sedia, ale aby zarábali ich majitelia. Stať sa hazardným hráčom z dlhodobého hľadiska znamená vždy prehrať.“ Citát je z analýzy Mgr. Mareka Papajčíka – problematike výstavby megakasína v Bratislave, z roku 2010.
3.    Návrh zákona podporuje vidinu peňazí bez práce. Ohrozuje to najmä mladých ľudí, nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov.
4.     Podľa poradcu bývalého amerického prezidenta Ronalda Regana p. Grinolsa na 1 US $ získaný zdanením hazardu je potrebné vynaložiť 6 US $ na odstraňovanie následkov hazardu vo forme boja proti kriminalite, organizovanému zločinu, prostitúcii,  drogovým závislostiam, liečeniam rôznych druhov závislostí, rozvratu rodín, ľudského a emocionálneho utrpenia najbližších ľudí hazardného hráča a pod.
5.    Návrh zákona berie slobodu rozhodovania samosprávam, ktoré podľa súčasnej legislatívy, ak sa tak rozhodnú, majú možnosť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obmedziť, resp. zakázať určité druhy hazardných hier napr. hracích automatov na svojom území.
6.    Návrh zákona zavádza zbytočné zaťažovanie pre obce. Ak budú chcieť obce na svojom území obmedziť hazard, budú musieť uskutočniť miestne referendum. Miestne referendum, tak ako ho navrhuje vládny návrh zákon je právne veľmi sporné. Napr. jedna z otázok pre miestne referendum, ako ho uvádza dôvodová správa k predmetnej novele hovorí: „Pociťujete, že v súvislosti s hraním hazardných hier v obci dochádza k vážnemu narúšaniu verejného poriadku v obci?“Verejný poriadok nie je záležitosťou „pocitov“ občanov. Verejný poriadok je faktom, ktorého porušenie skúmajú kompetentné orgány najmä – polícia, prokuratúra a súdy. Jeho porušenia sú presne definované v Zákone o priestupkoch, či Trestnom zákone.

Účastníci tlačovej besedy adresovali prostredníctvom médií  nasledovnú verejnú výzvu:
1.    Vyzvali na otvorený, ferový, verejný dialóg vládu SR, menovite pána ministra financií Petra Kažimíra a predsedu vlády SR Róberta Fica. Návrh zákona prešiel v NR SR iba prvým čítaním. Je potrebné verejne diskutovať o dôsledkoch, ktoré so sebou pre mnohých ľudí a našu spoločnosť prináša navrhovaná novela zákona.
2.    Poslancov NR SR, aby bez ohľadu na politickú príslušnosť, nepodporili v NR SR novelu zákona, ktorá berie samosprávam možnosti obmedziť hazard na svojom území.
3.    Prezidenta SR, pána Ivana Gašparoviča, aby v prípade, že návrh zákona bude schválený v NR SR, predmetný zákon nepodpísal a vrátil späť NR SR na opätovné prerokovanie.
4.    Dovolíme si upozorniť, že pokiaľ miestne samosprávy schvália do konca roka 2012 všeobecné záväzné nariadenie pre zákaz určitých druhov hazardných hier na svojom území, toto nariadenie môže platiť do konca roka 2013. Získajú tak jeden rok, aby mohli svojich obyvateľov chrániť pred negatívnymi následkami hazardu. Toto platí aj v prípade schválenia spornej novele zákona o hazardných hrách v NR SR.

Spracoval: Martin Dilong

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*