Slovenskí zamestnávatelia hlásia povzbudzujúce náborové plány

Bratislava, Admin – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na prvý štvrťrok 2017.

Zamestnávatelia na Slovensku predpovedajú na prvý štvrťrok 2017 povzbudzujúce náborové plány. 13 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 6 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 77 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na prvý štvrťrok 2017 hodnotu +7 %.

ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +9 %. Náborové plány sú v porovnaní s minulým štvrťrokom relatívne stabilné, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesli o 3 percentné body. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené.

 „Počas posledného roku sa trh práce zmenil, a to v prospech uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnanosť na Slovensku klesá k 9 percentám, dopyt po zamestnancoch výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach je kritický nedostatok vhodných pracovníkov. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začiatku roku budú naberať predovšetkým veľké a stredné firmy v priemysle, logistike, obchode a službách, teda vo všetkých najpodstatnejších sektoroch. Medzi najhoršie obsaditeľné pozície už nepatria len špecializované technické profesie, ale firmy nemôžu nájsť dostatok výrobných robotníkov a skladníkov,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

manpower-img_6040

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich z desiatich odvetví predpovedajú na prvý štvrťrok 2017 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +15 % hlásia odvetvia Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom, Doprava, skladovanie a logistika a Veľkoobchod a maloobchod. Index v Spracovateľskom priemysle dosahuje +14 %. Zamestnávatelia v odvetví Ťažba nerastných surovín očakávajú negatívne náborové prostredie s Indexom -4 %, podobne ako Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra a Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov s Indexom -1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index zvýšil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 7 percentných bodov hlásia odvetvia Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a Doprava, skladovanie a komunikácie. V troch odvetviach došlo k oslabeniu Indexu, predovšetkým v odvetví Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 6 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index znížil v šiestich z desiatich odvetví, najmä v odvetví Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 7 percentných bodov. K zlepšeniu náborových aktivít došlo predovšetkým v odvetví Ubytovanie a stravovanie o 3 percentné body.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú v nastávajúcom štvrťroku nárast počtu pracovných síl. Najviac optimistickí sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +13 %, nasleduje Stredné Slovensko a Západné Slovensko s Indexom +4 %. Index na Východnom Slovensku má hodnotu +7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Východnom Slovensku hlásia mierne zlepšenie náborových aktivít o 4 percentné body. Stredné Slovensko je bez zmien, v Bratislave je trh práce o 2 percentné body slabší a na Západnom Slovensku je relatívne stabilný. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili na Východnom Slovensku o 5 percentných bodov a na Západnom Slovensku o 4 percentné body. Stredné Slovensko a Bratislava zostávajú bez zmien.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov v troch zo štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne

náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +22 % (28 % bude naberať, 6 % prepúšťať) hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +10 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami hlásia Index +3 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami predpovedajú Index v hodnote 0 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zvýšili v stredných podnikoch o 7 percentných bodov a v mikropodnikoch o 3 percentné body. Malé podniky hlásia mierny pokles o 1 percentný bod a veľké podniky o 4 percentné body. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia v malých podnikoch oslabenie náborových plánov o 6 percentných bodov a mikropodniky o 2 percentné body. Index v stredných podnikoch je relatívne stabilný a vo veľkých podnikoch zostáva nezmenený.

Globálny pohľad

V 40 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 19 zo 43 krajín a oblastí očakávajú posilnenie náborových plánov, v 17 ich znižovanie a v siedmich sú bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hlásia nárast pracovných síl zamestnávatelia v 20 krajinách a oblastiach, pokles v 18 a bez zmeny je v štyroch. Najsilnejší Index hlásia Taiwan, India, Japonsko, Maďarsko a Slovinsko, najslabší Brazília, Švajčiarsko a Taliansko.

(Zdroj:  Dana Samková, Seteva; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*