KOOPERATIVA poisťovňa rozširuje top-manažment

Admin, 11. 12. 2013 - Dozorná rada spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na svojom včerajšom zasadnutí prijala uznesenie o nasledujúcich zmenách v zložení predstavenstva. S účinnosťou k 1. aprílu 2014 bude Mag. Regina Ovesny-Straka menovaná do predstavenstva KOOPERATIVY,

PRF_7246 zm

kde prevezme funkciu námestníčky generálneho riaditeľa. Okrem toho bude k 1. júlu 2014 do predstavenstva menovaná Ing. Viera Kubašová. Takisto s účinosťou k 1. júlu 2014 prevezme mandát člena predstavenstva spoločnosti KOOPERATIVA Ing. Vladimír Chalupka. Klaudia Volnerová, členka predstavenstva spoločnosti KOOPERATIVA, k 30. júnu 2014 ukončí svoju aktívnu kariéru a predstavenstvo opustí.

PRF_7292 zm 1

„Vývoj KOOPERATIVY je od založenia tejto spoločnosti príbehom úspechu a príkladom trvalo udržateľného podnikania na Slovensku. KOOPERATIVA ako jedna z líderských spoločností krajiny zastáva silné miesto na poistnom trhu a rastie aj v náročnom trhovom prostredí. S cieľom zabezpečiť tento vývoj aj do budúcnosti nastavila dozorná rada výhybky a posilnila predstavenstvo spoločnosti. Veľmi sa teším, že sme pre KOOPERATIVU získali pani Reginu Ovesny-Straka, jednu z najúspešnejších manažérok slovenského finančného hospodárstva. Okrem toho bude predstavenstvo príchodom Viery Kubašovej a Vladimíra Chalupku rozšírené o dvoch osvedčených odborníkov, ktorí svoje odborné znalosti už viacero rokov úspešne uplatňujú v našom koncerne na Slovensku a ktorí preukázali aj riadiace schopnosti“, uvádza Dr. Günter Geyer, predseda dozornej rady spoločnosti KOOPERATIVA.

PRF_7257 zm 1

K osobám:
Mag. Regina Ovesny-Straka, narodená v roku 1959, študovala ekonomické vedy na Ekonomickej univerzite Viedeň. Pôsobí v oblasti bankovníctva už viac ako 30 rokov, z toho 15 rokov na Slovensku a približne 20 rokov v pozíciách v predstavenstve. Mag. Ovesny-Straka bola v období rokov 2001-2009 predsedníčkou predstavenstva spoločnosti Slovenská sporiteľňa. V roku 2009 prešla na rakúsky trh a viedla spoločnosť Salzburger Sparkasse v pozícii predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky.

Ing. Viera Kubašová, narodená v roku 1965, ukončila univerzitné štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a pôsobí od roku 1996 ako finančná expertka v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Posledných desať rokov pôsobí Ing. Viera Kubašová v koncernovej spoločnosti VIG Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, od roku 2007 ako členka predstavenstva spoločnosti. Okrem toho bola v roku 2010 povolaná do Rozšíreného vedenia spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa.

Ing. Vladimír Chalupka, narodený v roku 1980, študoval na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a pôsobí od roku 2006 na ekonomickom úseku slovenských koncernových spoločností Vienna Insurance Group. Od roku 2011 vedie Ing. Chalupka spoločný ekonomický úsek spoločností KOOPERATIVA poisťovňa a KOMUNÁLNA poisťovňa.

PRF_7267zm 1

Predstavenstvo spoločnosti KOOPERATIVA bude od 1. júla 2014 pôsobiť v nasledujúcom zložení:

Ing. Juraj Lelkes, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Mag. Regina Ovesny-Straka, námestníčka generálneho riaditeľa, členka predstavenstva

Kurt Ebner, námestník generálneho riaditeľa, člen predstavenstva

Mgr. Zdeno Gossányi, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Chalupka, člen predstavenstva

Ing. Viera Kubašová, členka predstavenstva

Mgr. Erik Nikmon, člen predstavenstva

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie v strednej a východnej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, pretože na jeseň roku 2008 Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2012úroveň 33,6 %, čím bola opätovne potvrdená pozícia lídra poisťovacej skupiny na slovenskom poistnom trhu.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu, vďaka čomu počet klientov už takmer dosiahol hranicu 1,2 milióna a počet poistných zmlúv prekročil 1,6 milióna kusov.

(Erika Barkolová, Foto z TK)

1 Komentár KOOPERATIVA poisťovňa rozširuje top-manažment

  1. P.Regina Ovesny – Straka blahozelam a som mimoriadne rada, ze ste na Slovensku.Prosim o Vasu adresu mejlovu chcela by som Vam napisat sukromne poslite mi ju velmi pekne prosim.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*