Jedinečné podujatia na Agrokomplexe

Admin, 17.08.2012 - Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku a na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa bude konať v dňoch od 23. do 26. augusta

2012. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek prijal záštitu nad jej 39. ročníkom, čím významne poctil toto jedinečné podujatie.

Medzinárodná výstava Agrokomplex a jej subvýstavy poskytujú priestor pre viac ako 450 vystavujúcich firiem nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska a mnohých ďalších krajín. Podujatie predstavuje dlhoročne stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví, prispieva k zachovaniu tradícií i k rozvoju slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a prináša jedinečný zážitok pre širokú verejnosť. Výstavy sa každoročne zúčastňuje viac ako 70 000 návštevníkov.

Cieľovou skupinou organizátorov sú výrobné i obchodné firmy poľno¬hospodárskeho a potravinárskeho zamerania, dodávatelia a dovozcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, záhradná technika a tech-nológie pre rastlinnú i živočíšnu výrobu, krmovinárstvo i odborné a ve¬decké inštitúcie. Medzi najnavštevovanejšie expozície patria každoročne výstavné políčka s ukážkami modernej záhradnej architektúry, zavlažovacích technológií a pestovania rôznych druhov zeleniny.

UDEĽOVANIE VÝZNAMNÝCH OCENENÍ
Počas výstavy bude udelených niekoľko významných ocenení. V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín bude minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slávnostne udeľovať ocenenia Značka Kvality SK vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám. Nebudú chýbať ani významné ocenenia ako Zlatý kosák, Šampión výstavy i odovzdávanie rezortných vyznamenaní najlepším pracovníkom rezortu ministerstva.

TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU

– Národná výstava hospodárskych zvierat – 7. ročník výstavy
– Regióny Slovenska – 10. výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov,
– COOPEXPO – 19. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy spotrebného tovaru
– Obnoviteľné zdroje energie – 7. ročník výstavy
– Živnostenské trhy – 15. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov
– Zdravie – krása – relax
– Ezoterika od A po Z

SPRIEVODNÝ PROGRAM, NOVINKY VÝSTAVY

NÁRODNÁ VÝSTA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Národná výstava hospodárskych zvierat bude v tomto roku dominovať v expozíciách živočíšnej výroby. Špecializované cho¬vateľské zväzy pripravujú divácky atraktívne predvádzanie zvierat, programové vystúpenia, prezentáciu drobnochovu i odborné poradenstvo. Súčasťou sprievodného programu vystúpia Národný žrebčín Topoľčianky, ranče Rapsa a Equifarm. Návštevnícky zaujímavé budú tiež ukážky dojenia oviec a sonografické vyšetrenia cisterien ich vemien, nákupný trh capov, či degustácia hovädzieho mäsa. Nemenej zaujímavé budú i preteky poštových holubov, predstavenie koní, plemien, ukážky westernových, drezúrnych a rýchlostných disciplín, či športová gymnastika – Kôň a dieťa.

COOPEXPO
V spoločnom stánku Družstevnej únie SR sa predstavia Coop Produkt Slovensko a Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Návštevníci sa môžu tešiť na expozície stavebných a výrobných družstiev, tvorivé dielničky, prezentácie súkromných stredných odborných škôl z Popradu a Bardejova, súťaže, módne prehliadky a hudobné i tanečné vystúpenia.

KULINÁRSKY KÚTIK – Jaroslav ŽIDEK a Ľubomír HERKO budú variť „po slovensky“ na Agrokomplexe
Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečný Kulinársky kútik v pavilóne M1. So Značkou kvality SK bude variť to najlepšie zo slovenského potravinárskeho trhu dvojica známych šéfkuchárov Jaroslav Židek a Ľubomír Herko. V špeciálnom „Kuchárskom kútiku“, v ktorom budú počas veľtrhu prebiehať prezentačné akcie a ochutnávky držiteľov Značky kvality SK, predvedú Jaroslav Židek a Ľubomír Herko tradičné i netradičné jedlá z domácich surovín.

UNIKÁTNA PUTOVNÁ VÝSTAVA K 50. VÝROČIU SPP
Partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi.
Putovná výstava, ktorú pripravila Európska komisia pri príležitosti osláv 50. výročia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), začala svoju cestu 16. apríla 2012 v španielskom Madride. Táto výstava je jednou z hlavných udalostí komunikačnej kampane Európskej komisie a v priebehu roku 2012 ju bude možné vidieť vo väčšine členských štátov.  V rámci Slovenska sa exkluzívne predstaví na výstavisku Agrokomplex.
Prostredníctvom tejto výstavy budú môcť návštevníci interaktívne prechádzať históriou SPP od roku 1962 až po súčasnosť. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov. Prvým sú potraviny a predovšetkým potravinová bezpečnosť a kvalita potravín. Nasleduje téma životného prostredia so zmenou klímy, zodpovedným a udržateľným využívaním prírodných zdrojov a úlohou výskumu a inovácií. A napokon rozvoj vidieka a význam poľnohospodárstva pre vyvážený regionálny rozvoj. Jednotlivé tematické okruhy zároveň uvádzajú, na ktoré zásadné otázky sa zameriava reforma SPP.
V rámci jedinečnej expozície budú prebiehať zaujímavé diskusie na témy ako: Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 a možné príležitosti pre slovenské poľnohospodárstvo, Diskusia o koncepcii rozvoja poľnohospodárstva, Možnosti odbytových družstiev pri speňažovaní produkcie, Potraviny v domácnostiach sú čoraz častejšie zahraničné, Pohľad médií na poľnohospodárstvo, Výhľad cien rastlinných komodít po žatve 2012.

SLOVENSKO 3D
Novinkou je i unikátny projekt 3D Slovensko, ktoré sme pripravili v spolupráci s SPU Nitra a TANAP. V ňom môžu návštevníci vidieť stručný prierez poľnohospodárstvom i poľovníctvom Slovenskej republiky. Expozícia bude pôdorysne rozdelená na niekoľko segmentov, pričom každý bude predstavovať určitú špecifickú časť Slovenska. Väčšia časť, venovaná poľnohospodárstvu, reprezentuje pestovanie kukurice, slnečnice,  zemiakov, chov oviec, hovädzieho dobytka, vinohradníctvo, TANAP i vodné dielo Gabčíkovo. Druhá časť je  venovaná poľovníctvu, výstave zaujímavých trofejí a najrôznejších zbraní zo Sv. Antona.

PRVÝ ROČNÍK DNÍ POĽA NA AGROKOMPLEXE
Výstavisko Agrokomplex v spolupráci so združením Agrion pripravili v dňoch od 23. do 24. augusta 1.ročník DNÍ POĽA NA AGROKOMPLEXE. Na výstavných poliach s rozlohou bude možné vidieť  spracovanie pôdy (sejba, orba, kultivácia, postrekovanie, hnojenie), zber kukurice na siláž, či ukážky nových navigačných systémov.

PO PRVÝ KRÁT FILMOVÉ PODUJATIE AGROKINO
Novinkou 39. ročníka výstavy je jedinečné podujatie Agrokino, organizované v spolupráci s Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra a Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Prostredníctvom vybraných filmov z archívu SFÚ bude môcť návštevník konfrontovať moderný vývoj v poľnohospodárstve s históriou. Premietať sa budú pozoruhodné dokumentárne filmy zamerané na poľnohospodárstvo, chov zvierat, produkciu potravín, rozvoj vidieka, zachovanie biodiverzity a šetrné obhospodarovanie krajiny. Snímky pútavou formou informujú aj o najnovších vedeckých poznatkoch využívaných v chove zvierat, produkcii potravín a krmív, hospodárení na pôde i v lese.

DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI, CHRENOVSKÉ STÁNKY, FARMÁRSKE TRHY
Počas výstavy Agrokomplex sú v spolupráci s Mestom Nitra organizované obľúbené „Celoslovenské dožinkové slávnosti“ a „Chrenovské stánky“, ktoré budú plné zábavy, zaujímavých sprievodných akcií i folklóru. Lákadlom budú nepochybne Cigánski diabli, skupina Lojzo a E.G.O. Group. Slávnosti budú prebiehať pred vstupom do výstavného areálu a sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. Tieto jedinečné podujatia sú prí¬ležitosťou pre všetkých, ktorí chcú stráviť teplé augustové dni pri zaujíma¬vom programe a osláviť tak tento jedinečný sviatok chleba. Nebudú chýbať ani Farmárske trhy, kde sa v štýlových stánkoch predstaví cca 60 malých farmárov zo Slovenska so svojou jedinečnou ponukou výrobkov.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM S ATRAKTÍVNYM PROGRAMOM
Zaujímavým programom prekvapí aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré je súčasťou nitrianskeho výstavného areálu. Predstaví sa známa Traktorparáda, 5. ročník jediného celoslovenského stretnutia historických traktorov. Taktiež sa možno tešiť na 2. ročník kosenia lúk ručnými kosami, senobranie, či výstavu zbierok hlineného kuchynského riadu z 19. storočia. Program obohatí aj ochutnávka tradičnej meltovej kávy, ukážky pečenia v klasickej peci i zraz historických vozidiel. Premávať bude i obľúbený historický vláčik Nitrianskej poľnej železnice.

(heč)

Ing. František Ďurkovič, riaditeľ Agrokomplexu

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*