Google sa zameria na rast slovenskej internetovej ekonomiky

Admin, 26.06.2012 - Google sa pred rokom zaviazal naštartovať e-commerce na Slovensku pomocou vzdelávacích aktivít pre firemný sektor a odbornej podpory v oblasti digitálneho marketingu. Digitálne riešenie od Googlu tak po roku využíva o 20 % firiem viac

a investície firiem do online marketingu Googlu sa zvýšili takmer o 40 %. Podiel firiem predávajúcich cez internet sa na Slovensku medziročne takmer zdvojnásobil, pričom nárast bol najrýchlejší u malých a stredných firiem (Eurostat). Teraz chce ísť Google o krok ďalej a podporiť rast internetovej ekonomiky na Slovensku. Internetová intenzita (*e-intensity index) síce vzrástla o 20 %, ale Slovensko za krajinami V4 stále zaostáva. Podľa štúdie The Boston Consulting Group by v prípade zlepšenia aktuálnych slabín jej podiel mohol v roku 2016 tvoriť aj viac ako 4,5% HDP.

„Pre mňa osobne predstavuje Google nesmierne inšpiratívny podnikateľský príbeh a som presvedčený, že jeho prítomnosť na slovenskom trhu bude tým správnym katalyzátorom rozvoja inovatívnych firiem,“ hovorí Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií a dodáva: „Poznám viacero šikovných mladých ľudí a malých firiem, ktoré si len potrebujú začať veriť, potrebujú pochopiť, že príbeh a úspech Googlu sa dá, i keď v menšom rozsahu, zopakovať.“

I. Slovenský Google bilancuje
Pre naštartovanie internetového obchodovania Google v priebehu prvého roku investoval čas najmä do vzdelávacích aktivít pre malé a stredné podniky, konzultačných služieb pre korporátny sektor a vytvárania biznisového ekosystému. Výsledkom aktivít spoločnosti je 20 % rast počtu firiem využívajúcich digitálny marketing od Googlu a takmer 40 % rast investícií firiem do tejto reklamnej platformy. Zároveň sa podiel slovenských firiem predávajúcich cez internet medziročne (2010/ 2011) takmer zdvojnásobil (Eurostat). Najrýchlejší nárast zaznamenal segment malých a stredných firiem, kde došlo k viac ako dvojnásobnému rastu (Eurostat). Zároveň podiel e-commerce na obrate MaSP (vrátane B2B) narástol dokonca sedemnásobne (Eurostat).

Okrem online kurzov pre malé a stredné firmy, odborných konferencií a článkov začal Google na Slovensku budovať sieť profesionálov a expertov, ktorí firmám všetkých veľkostí na Slovensku radia v oblasti digitálneho marketingu. Spustil program Google Engage pre webových profesionálov a vzdelávacie aktivity pre reklamné, mediálne a špecializované agentúry.

„Vedeli sme, že prvý rok sa chceme zamerať na jednu kľúčovú prioritu, a tou bolo naštartovanie rastu e-commerce, z rozvoja ktorého profitujú nielen firmy, ale hlavne spotrebitelia a v konečnom dôsledku aj slovenská ekonomika,“ hovorí Country manažér slovenského Googlu Rasťo Kulich a dodáva: „Slovensko je v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi krajinou internetových kontrastov, základné predpoklady máme, oproti minulému roku internetová intenzita vyrástla o 20%, ale v rámci V4 stále zaostávame. Podpora internetovej ekonomiky je preto naším ďalším dôležitým cieľom pre nasledujúce obdobie.“

II. Internetová ekonomika na Slovensku
Internetová ekonomika má priamy vplyv na HDP krajiny a na Slovensku sa jej podiel za rok 2011 odhaduje na ~ 3,3 % (EÚ priemer 4,1 %, CZ 4,5 %). Podľa predikcií by tento podiel v roku 2016 mohol vzrásť o 36 % na 4,5 %. V prípade správne zameraných iniciatív pre zlepšenie slabších ukazovateľov (v rámci *e-intensity indexu) je možné tento podiel dokonca zvýšiť. Dôležité je, že Slovensko má pre rozvoj internetovej ekonomiky základné predpoklady. Potenciál pre rozvoj je však vo zvýšení penetrácie širokopásmového internetu (broadbandu), v rozvoji B2B online aktivít, v kvalite ponúkaných e-commerce služieb a digitálneho marketingu vo firemnom sektore (čo ovplyvní tempo rastu online nakupujúcich) a taktiež v zlepšení ponuky verejných služieb online.

1. kontrast: Infraštruktúra verzus penetrácia
Aj napriek kvalitnej internetovej infraštruktúre a jej kapacite máme paradoxne stále jednu z najnižších penetrácií širokopásmového internetu (broadband – BB) v rámci segmentu domácností. Firemný sektor taktiež zaostáva, naviac sa ešte nepodarilo naštartovať mobilný BB. Pritom je potvrdené, že zvyšovanie penetrácie BB má priamo úmerný vplyv na rast HDP.

2. kontrast: Motivácia verzus kvalita služieb
Slováci sú motivovaní nakupovať online aj vzhľadom na malú ponuku v kamenných obchodoch a hľadanie nižších cien (Slováci sú cenovo veľmi senzitívni a porovnávajú). Počet online nakupujúcich vzrástol oproti minulému roku o 12 % a je najvyšším v rámci CEE (37 %), ale stále tvorí len 50% používateľov internetu. Vyššia kvalita e-commerce služieb vrátane cieleného digitálneho marketingu by však tempo rastu online nakupujúcich ešte zrýchlila (transparentnosť, profesionálne online služby, garancie a pod.). Ak už Slováci začnú nakupovať online, tak potom utrácajú relatívne vyššie čiastky.

3. kontrast: Aktívny predaj verzus pasívny nákup
Ďalším paradoxom je, že aj keď si mnohé  firmy  uvedomujú dôležitosť internetu a väčšina z nich má webovú stránku alebo možnosť online predaja či objednávok (B2C online aktivity),  veľmi pasívne sa chovajú v rámci vlastných online nákupov  (B2B online aktivít). Zároveň majú slovenské firmy ešte veľký potenciál konvertovať používateľov internetu na online nakupujúcich, a to celých 50 % používateľov internetu. K tomu je potrebné, aby slovenské firmy lepšie využívali možnosti digitálneho marketingu a nových technológií a zvýšili tak kvalitu ponúkaných e-commerce služieb.

4. kontrast: Zapojenie spotrebiteľov a firiem verzus zapojenie štátnej správy
Aj keď takmer všetky slovenské firmy sú online a počet online nakupujúcich neustále rastie, nepriaznivejšia situácia je v oblasti online ponuky verejných služieb a informácií pre slovenských obyvateľov a firmy. Iniciatíva vložená do tejto oblasti by sa mohla Slovensku za niekoľko rokov vrátiť v podobe akcelerácie ekonomického rastu.

„Myslím, že je dôležité, aby firmy ako Google pomáhali krajinám rozvíjať internetovú ekonomiku, samozrejme v oblastiach, pre ktoré majú know-how. Chceme sa preto zamerať na podporu firiem, aby mohli naďalej zvyšovať kvalitu e-commerce služieb i digitálneho marketingu,“ konštatuje Rasťo Kulich a pokračuje: „Zároveň sa radi zapojíme do tvorby stratégie e-governmentu. Rovnako dôležité je pre nás podporiť ďalšie zdroje rastu, ako je export, cestovný ruch a znalostná ekonomika.“

III. Ďalšie zdroje ekonomického rastu
Pre Slovensko bude export a obzvlášť export nových technológií (high-tech export) kľúčovým faktorom akcelerácie ďalšieho ekonomického rastu v budúcnosti. Cieľom Googlu je aj podpora ekonomiky prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v regiónoch. Z tohto dôvodu začala spoločnosť v apríli tohto roku fotiť ulice slovenských miest s historickou alebo kultúrnou hodnotou v rámci projektu Street View.

Dáta o internetovej ekonomike pochádzajú zo štúdie The Boston Consulting Group (Slovakia Online, How the Internet Is Transforming the Slovak Economy, jún 2012). Zdrojom štatistických údajov je Eurostat.

Novinky na Slovensku za posledný rok

Mapy Google

●    Doprava na Mapách Google – pomocou tejto funkcie môžu aj vodiči na Slovensku sledovať informácie o cestnej premávke. Spoločnosť túto funkciu predstavila v roku 2008 a najnovšie je k dispozícii aj v 12 európskych krajinách, vrátane Slovenska, či Českej republiky. Jedná sa o „živú“ vrstvu, ktorú si používatelia môžu spustiť na Mapách Google na svojom počítači aj na smartfóne. Vďaka tejto funkcii vodiči rýchlo zistia aktuálne informácie o dopravnej situácii na diaľniciach, hlavných ťahoch, ako aj na ďalších vybraných cestách veľkých miest. Informácie o doprave sú aktualizované každých 5-10 minút.

●    Počasie na Mapách Google – vrstva Počasie znázorňuje aktuálnu predpoveď počasia na celom svete. Používatelia si tak môžu jednoducho nájsť informácie o aktuálnej teplote alebo poveternostných podmienkach. Vďaka tejto funkcii sa zároveň môžu pozrieť, kde na svete je noc a kde deň. Vrstva taktiež ponúka možnosť zobraziť si teplotu v °C alebo °F a rýchlosť vetra v kilometroch alebo míľach za hodinu.

●    Pohľad z vtáčej perspektívy na Mapách Google – pod 45-stupňovým uhlom si je možné pozrieť aj Bratislavu.

Mapy Google 5.7 pre Android – tipy pre cestovateľov

●    Užívatelia na cestách po celom svete ocenia funkcie, ktoré prináša nová verzia Máp Google 5.7 pre Android. Medzi tie najzaujímavejšie patrí možnosť vyhľadať trasu s využitím mestskej hromadnej dopravy. Cestovatelia tak majú možnosť na svojom smartfóne sledovať, kde sa v danej chvíli na trase nachádzajú a na ktorej zastávke majú vystúpiť. Funkcia Verejnej dopravy na Mapách Google je dostupná vo viac ako 400 mestách sveta.
●    Cestovatelia určite ocenia aj novú experimentálnu funkciu, pomocou ktorej si môžu stiahnuť mapu konkrétneho miesta v okolí 16 kilometrov a využívať ju aj v offline móde. Majú tak mapu po ruke aj v prípade straty dátového pripojenia, či na cestách v zahraničí.

Street View

●    Cieľom Googlu je okrem iných aj podpora rozvoja cestovného ruchu v regiónoch a prilákanie turistov z domova i zo sveta. Z tohto dôvodu začal Google v apríli tohto roku fotiť ulice slovenských miest v rámci projektu Street View. Vzhľadom na veľký záujem samospráv a používateľov pôvodný plán rozšíril. Slovenská mapa Street View by mala byť pre používateľov z celého sveta dostupná za niekoľko mesiacov, v priebehu ktorých sa budú spracovávať špeciálnou technológiou. Tá dokáže identifikovať tváre ľudí a ŠPZ áut a rozmazať ich tak, aby ich nebolo možné identifikovať.

Disk Google (Google Drive)

●    S kapacitou 5 GB zdarma môžu používatelia na jedno miesto nahrať a z jedného miesta pristupovať ku všetkým svojim súborom, vrátane fotografií, videí, PDF formátov a taktiež spravovať nové dokumenty

Google+
●    Profily Google+ – vytváranie vzťahov, udržiavanie kontaktov a zdieľanie informácií, to všetko je v dnešnej dobe bežnou súčasťou interentu. Google v júni 2011 spustil projekt Google+ určený k lepšej online komunikácii a zdieľaniu, ktorým zastrešil ďalšie už známe Google služby na internete.

●    Stránky Google+ – sú k dispozícii firmám, organizáciám, značkám, ktoré chcú využiť nové online technológie pre kontakt a komunikáciu so svojimi zákazníkmi, používateľmi, či fanúšikmi na budovanie vlastnej online identity.

Vysvetlivky:
* e-intensity index meria infraštruktúru a kapacitu, výdaje do online nakupovania i reklamy a zapojenie spotrebiteľov, firiem aj štátnej správy.

(dt)

1. Narodeniny Google Slovensko

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*