EXIMBANKA SR a Česká exportní banka zintenzívňujú spoluprácu v oblasti štátnej podpory exportu

Bratislava, Admin – Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) a Česká exportní banka, a.s. podpísali dnes, 29. júla 2014, v Bratislave vzájomnú Dohodu o spolupráci. Tá má za úlohu oživiť svetovú značku „Made in CzechoSlovakia“ a naďalej rozvíjať exportné príležitosti slovenských a českých firiem vrátane ich uplatnenia na zahraničných trhoch.

Skladba úverového portfólia České exportní banky odráža fakt, že poslaním tejto štátnej banky je podpora vývozu do rizikovejších teritórií. Väčšina úverového portfólia je preto alokovaná mimo Európskej únie. Najviac úverov, až 44 % smeruje do Ruskej federácie. Na druhom mieste je Turecko s 15 %, nasleduje Gruzínsko, Azerbajdžan a Ukrajina. Z krajín Európskej únie pripadá najviac poskytnutých úverov na Slovensko – je to 16 %. Najvýznamnejším exportným prípadom je pritom dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Výška úveru v tomto prípade dosiahne 630 miliónov eur. Všeobecne sa viac ako polovica úverov Českej exportnej banky týka práve strojov a zariadení na výrobu energie. Českí exportéri pochopiteľne hľadajú s podporou České exportní banky nové teritória, kde by sa mohli uplatniť a v niektorých prípadoch i nadviazať na dobré meno svojich predchodcov.

EXIMBANKA KAP_9916 zm

Aj keď podpora exportu prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY SR kopíruje teritoriálnu štruktúru slovenského vývozu, stále viac sa do popredia dostávajú rizikovejšie teritória, ako napríklad Rumunsko, Turecko, Rusko, Srbsko, Ukrajina či Bosna a Hercegovina. Zo sektorovej štruktúry prevláda v podpore exportu EXIMBANKOU SR energetický, strojársky a chemický priemysel.

Oživenie značky CzechoSlovakia nadväzuje na spoločné historické väzby zahraničného obchodu a výroby. Spoločnou dohodou exportno-úverové agentúry SR a ČR rozvinú vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých budú môcť nadviazať na tradíciu značky CzechoSlovakia. Podpis dohody medzi EXIMBANKOU SR a Českou exportní bankou je prvým krokom k ešte užšej odbornej spolupráci medzi týmito inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné miesto v systéme štátnej podpory exportu obidvoch krajín.

EXIMBANKA KAP_9743 zm

Cieľom Dohody o spolupráci je okrem rozšírenia priestoru pre obidve inštitúcie v oblasti spoločných vývozných projektov a transakcií do tretích krajín, aj rozšírenie možností pre spoluprácu formou získavania informácií o vhodných exportéroch/importéroch, prípadne pri identifikácii vhodných spoločných projektov alebo transakcií. Obe strany budú tiež spolupracovať na vytváraní a realizácii štruktúry podpory exportu predovšetkým formou spolufinancovania vývozných projektov v krajinách tretieho sveta, na ktorých sa podieľajú exportéri zo Slovenska a Českej republiky.

Vzájomná spolupráca v zmysle tejto Dohody podlieha ustanoveniam Medzinárodných pravidiel pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzu OECD). Pôvodná, veľmi všeobecná dohoda, ktorá bola uzavretá 25. 10. 2000 končí svoju platnosť a nahrádza ju v plnom rozsahu táto nová Dohoda o spolupráci.

(Text a Foto: 1st CLASS AGENCY, Pripravila: Valéria Nagyová)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*